« Takaisin

Pulmu opinnäytetyöosio henkilökunnan ohje

Opiskelija täyttää Pulmussa opinnäytetyöaihehakemuksen ja lähettää sen hyväksyttäväksi ’Hakemuksen käsittelijä’ kohtaan lisäämälleen henkilölle. Opiskelija hakee henkilön nimellä omalta osastolta saamansa ohjeistuksen mukaan. Tämä henkilö saa sähköpostin opiskelijan lähettämästä hakemuksesta ja pääsee sähköpostissa olevan linkin kautta opiskelijan hakemukseen tekemään ohjaavan opettajan ja tekstinohjaajan kiinnityksen (Opettajakiinnitys), sekä aihehakemuksen hyväksynnän/palauttamisen. Tästä lähtee sähköposti sekä opiskelijalle, että ohjaavaksi opettajaksi kiinnitetylle opettajalle.

Kaikki järjestelmän automaattiset sähköpostit lähtevät opettajakiinnityksen jälkeen ohjaavalle opettajalle.

Opettaja voi lisätä opiskelijan opinnäytetyölle tapahtumia, kirjata omia muistiinpanoja tapahtumiin liittyen, lisätä seminaareja ja seminaarin osallistujia. Hän näkee omat ohjattavat opiskelijansa ja heidän opinnäytetöidensä tilanteen, sekä ryhmä- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset opinnäytetöiden tilanteet.

Se henkilö, joka osastolla resursoi opinnäytetyöt, kiinnittää opettajat ohjaajiksi opinnäytetöille ja lisää heille lukuvuosikohtaiset opinnäytetyöresurssit.

Kirjautuminen

Kirjaudu Pulmuun omilla staff-tunnuksillasi.

Pulmu löytyy myös Oivan opinnäytetyöosiosta ja Pepistä opettajan työpöydän toimintoriviltä Opiskelijat -> Pulmu.

Tässä myös suora linkki Pulmuun.

Jos olet Oamkin ulkopuolella, tarvitset VPN-yhteyden koulun verkkoon, jotta pääset kirjautumaan Pulmuun. (Katso ohje VPN-yhteyden muodostamiseen.)

Etusivun alaosassa näet viimeiset 5 Pulmun kautta sinulle lähetettyä viestiä.

Opinnäytetyön vaiheet

Pulmussa näkyy kuusi opinnäytetyön vaihetta:

  1. Aloitettu
  2. Lähetetty
  3. Aihehakemus hyväksytty
  4. Plagiaatintunnistuksessa
  5. Lupa kypsyysnäytteeseen
  6. Valmis

Opinnäytetyöaihehakemus on:
– aloitettu-tilassa heti, kun opiskelija on tallentanut sen järjestelmään (opiskelija voi muokata hakemusta Pulmussa)
– lähetetty-tilassa heti, kun opiskelija lähettää sen eteenpäin
– palautettu/hyväksytty-tilassa, kun ohjaava opettaja on kiinnitetty ja hakemus on hyväksytty/palautettu.

Kun opiskelija lähettää opinnäytetyön tarkastettavaksi plagiaatintunnistuspalveluun, tulee hänen lisätä tieto tästä myös Pulmuun. Opinnäytetyöaihehakemuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijalle näkyy opinnäytetyöhakemuksessa toiminto ’Lähetetty plagiaatintunnistusjärjestelmään’.

Tämän jälkeen opettajan näkymään tulee toiminto ’Anna lupa kypsyysnäytteeseen’.
Luvan antamisen jälkeen opiskelija näkee Pulmussa ’Lisätty Theseukseen’-painikkeen: Kun opiskelija on lisännyt työnsä Theseukseen, hän käy kuittaamassa sen Pulmuun.

Kun opiskelija on lisännyt Pulmuun tiedon siitä, että opinnäytetyö on lisätty Theseukseen, opettaja pääsee lisäämään opinnäytetyön valmistumispäivämäärän Pulmuun.

Alla olevassa kuvassa näkyy opinnäytetyöaihehakemuksen tilan lisäksi sekä opettajan, että opiskelijan toiminnot.

 

 

 

 

Opettaja voi myös tehdä opiskelijalle tarkoitetut toiminnot: Opiskelija: lähetetty plagiaatintunnistusjärjestelmään ja Opiskelija: Lisätty Theseukseen.

Opiskelijalle opettajan toimintaa odottavat tilat näkyvät Pulmun etusivulla tekstillä ’Odottaa opettajaa’.

Opettaja voi myös tarvittaessa palauttaa opinnäytetyön vaiheissa taaksepäin. Tällöin palautuksesta syntyy oma tapahtuma opinnäytetyön tapahtumiin.

Yksittäisen opiskelijan näkymä

Pääset yksittäisen opiskelijan näkymään hakemalla opiskelijan nimellä etusivun opiskelijahaussa.

Opiskelijan tekemään opinnäytetyöaihehakemukseen pääset klikkaamalla opinnäytetyön nimeä, näet sen liitteet, voit tehdä omia muistiinpanoja tapahtumiin liittyen ja lisätä tapahtumia opinnäytetyölle (tapahtumat).

Yksittäisen opiskelijan näkymä missä näkyy opiskelijan tiedot. Opinnäytetyöaihehakemuksen tila, aihe, liitteet, tavoite, aikataulu ja arvioitu valmistumisaika.

Opiskelijan ja opettajan aihehakemukselle lisäämät kommentit näkyvät ’viestit’ kohdassa.
Ryhmänäkymään pääset klikkaamalla opiskelijan ryhmätunnusta.

Tapahtumat

’Lisää tapahtuma’ kohdasta voit lisätä uuden tapahtuman. Voit myös valita haluatko lähettää tapahtumasta sähköpostin opiskelijalle tai toiselle Oamkin henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle.

Voit muokata ja poistaa lisäämiäsi tapahtumia ja lisätä tapahtumalle oman muistion jonka tiedot eivät näy opiskelijalle.

Huomaa, että tapahtuman tiedot näkyvät myös muulle henkilökunnalle ja siihen ei saa kirjata sensitiivistä tietoa.

Ryhmänäkymä

Pääset ryhmänäkymään hakemalla ryhmän sen nimellä etusivun ryhmähaussa. Kirjoita ryhmän nimi hakukenttään ja valitse se avautuvasta listasta.

’Ryhmänäkymässä’ näet ryhmän opiskelijat, opiskelijoiden seminaarit, opinnäytetöiden tilat sekä ohjaavat opettajat.

Opiskelijan nimeä klikkaamalla pääset yksittäisen opiskelijan näkymään, seminaarien lyhenteitä klikkaamalla (A = aloitusseminaari, O = ohjausseminaari E = esitysseminaari) avautuu kyseisen seminaarin tiedot, jossa näet kaikkien osallistujien tiedot ja voit lisätä tai poistaa osallistujia.

Opettajakiinnitys

Ohjaavan opettajan kiinnitys tehdään opiskelijan opinnäytetyöaihehakemuksessa. Pääset siihen joko sähköpostissa olevasta linkistä, hakemalla opiskelijan nimellä etusivun opiskelijahausta tai ryhmänäkymän kautta.

Valitse ohjaava opettaja ja lukuvuosi.

Hakemuksen resursointikohta jossa näkyy hakemuksen käsittelijän, ohjaavan opettajan, tekstinohjaajan ja lukuvuoden kentät.

Oletuksena tässä on se lukuvuosi minä vuonna opinnäytetyö on aloitettu.

Resurssinäkymä

Opettajat näkevät heidän osaston opettajille resursoidun opinnäytetyö lukumäärän per lukuvuosi, käynnissä olevat opinnäytetyöt sekä vapaana olevan resurssin.

Käyttäjät, joille on lisätty oikeudet lisätä opettajille lukuvuosikohtaisia opinnäytetyöresursseja, voivat valita näkymästä toiminnon ’Lisää opettaja’ ja voivat myös muokata ja poistaa tietoja.

Jos tarvitset käyttöoikeuden lähetä postia osoitteeseen pulmu-helpdesk@oamk.fi.

’Käynnissä’ sarakkeen tiedoista avautuu modaali jossa näet opettajalle kiinnitetyt opinnäytetyöt, niiden aiheen, viimeisimmän tilan ja päivämäärän jolloin opettajakiinnitys (aihehakemus hyväksytty pvm) on tehty.

Yksittäiseen opettajaresurssiin kiinnitetyn opinnäytetyön tiedot. Opiskelijan nimi, opiskelijanumero, aihe, tila ja viimeisin tapahtuma avautuvat modaaliin ohjattavat opettajat näkymään, kun resurssia klikkaa.

Ohjattavat opiskelijat

Tässä näkymässä näet kaikki sinulle kiinnitetyt opinnäytetyöt. Tekstinohjaajat näkevät heille kiinnitetyt työt omalla välilehdellään.

Aktiiviset välilehdellä näytetään kaikki ne opinnäytetyöt joiden tila ei ole vielä ’Opinnäytetyön arviointi lisätty Peppiin’. Tässä tilassa olevat taas näytetään sitten ’Valmistuneet’ välilehdellä.

Pulmun henkilökunnan ohjattavat opiskelijat näkymä. Aktiiviset ja valmistuneet opiskelijat omilla välilehdillään.

’Tutkinto-ohjelma välilehdellä’ voit hakea yhden tai useamman tutkinto-ohjelman, jonka opinnäytetöiden tilanteen haluat nähdä.

Ohjattavat opiskelijat näkymän tutkinto-ohjelman välilehti jossa näkyy kahden haetun tutkinto-ohjelman opiskelijoiden nimet, ryhmät, opinnäytetöiden viimeisimmät tapahtumat, aloituspäivä, opinnäytetyö valmis (arvio), valmistumispäivämäärä (arvio) ja ohjaavan opettajan nimi.

Opiskelijoiden tietoihin pääset opiskelijan nimeä klikkaamalla.

Seminaarit

Näet seminaarit tutkinto-ohjelmien, kampuksen tai seminaarin tyypin mukaan sortattuna.
Voit lisätä seminaarin ja osallistujia seminaarille.

Huomaa, että opiskelijalla tulee olla aloitettu opinnäytetyöaihehakemus Pulmussa, jotta voit valita hänet haussa ja lisätä esittäjäksi seminaarille.

Jos haluat lisätä seminaarin jonka et toivo näkyvän opiskelijoiden seminaarilistauksessa voit valita seminaaria lisätessäsi vaihtoehdon ’piilotettu opiskelijanäkymästä’. Esimerkiksi aloituskeskustelu tai ei julkinen seminaari voidaan lisätä näin. Tällöin ko. seminaari ei näy opiskelijoille, mutta opettaja näkee seminaarin tiedot, pääsee lisäämään osallistujia seminaarille ja osallistujille seminaari näkyy omissa seminaareissa.

Jos opiskelijalla ei vielä ole opinnäytetyöaihehakemusta järjestelmässä voit lisätä opiskelijalle opinnäytetyöaihehakemuksen toiminnossa ’Lisää opiskelijalle opinnäytetyö’. Tätä kautta lisätyt opinnäytetyöhakemukset menevät suoraan hyväksytty-tilaan, eli ohjaava opettaja on kiinnitetty.

Tämän jälkeen opiskelijalle voi lisätä seminaarin ’Lisää seminaari’ toiminnon kautta.

Henkilökunnan seminaarinäkymä

 

Voit myös kopioida lisäämäsi seminaarin (sininen leikepöydän ikoni), jolloin samat seminaarin tiedot kopioituvat ja voit vain lisätä useamman opiskelijan samalle seminaarille.

Jos olet lisännyt seminaareja näkyy ’Omat seminaarit’ painike aktiivisena ja sitä painamalla näet omat seminaarisi.

Kielen muutospyynnöt

Jos sinut on liitetty opiskelijan lähettämään opinnäytetyön tai kypsyysnäytteen kielen muutospyyntöön näet ’Kielen muutospyynnöt’ painikkeen opinnäytetyöosion etusivun alaosassa. Saat kiinnityksestä tiedon myös sähköpostitse.

’Kielen muutospyynnöt’ osiossa näet kaikki ne opinnäytetyön- ja/tai kypsyysnäytetyön kielen muutospyynnöt joihin sinut on lisätty joko tutkintovastaavaksi (eli hakemuksen käsittelijäksi), kieltenopettajaksi tai päätöksen tekijäksi.

Pääset lomakkeeseen valitsemalla ’Avaa lomake’.

Tutkintovastaava saa sähköpostitse tiedon opiskelijan lähettämästä hakemuksesta ja kiinnittää kielten opettajan ja päätöksen tekijän hakemukselle. Heille lähtee sähköpostitse tieto kiinnityksestä. Hakemukselle voidaan tarvittaessa lisätä myös lisäkäsittelijöitä ja hakemukseen voi lisätä liitteitä.

Tutkintovastaava ja kielten opettaja antavat omat lausuntonsa, jonka jälkeen päätöksen tekijä tekee lopullisen päätöksen. Lopullisen päätöksen jälkeen lomake lukkiutuu ja opiskelijalle lähtee tieto päätöksestä.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Luokittelematon, OHJE, Pulmu (HOPEit). Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia