« Takaisin

Pulmu opinnäytetyöosio opiskelijan ohje

Opiskelijat tekevät opinnäytetyöaihehakemuksen ja opinnäytetyön yhteistyösopimuksen järjestelmässä.  Niillä osastoilla, joissa on käytössä vertaisarviointi, opiskelijat voivat tehdä vertaisarvioijailmoitukset järjestelmässä. Jos osastolla on käytössä seminaariosuus, opettajat lisäävät seminaarit ja niiden osallistumistiedot järjestelmään, josta ne sitten näkyvät opiskelijoille.

Tietosuoja ja opinnäytetyö-ohje

Kirjaudu omilla student-tunnuksillasi.

Pulmu löytyy myös Oivan opinnäytetyöosiosta ja Pepistä. Tässä myös suora linkki Pulmuun.

Jos olet Oamkin ulkopuolella, tarvitset VPN-yhteyden koulun verkkoon, jotta pääset kirjautumaan.

Täältä löydät ohjeet VPN-yhteyden muodostamiseen.

Lisää opinnäytetyö

Käythän tutustumassa opinnäytetyöaihehakemuksen yläpuolelta löytyvien linkkien sisältöön.
Arene – ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

TENK – Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

TENK -Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Jos teet opinnäytetyösi yhdessä toisen opiskelijan kanssa, lisää hänen tiedot kohdassa ’Lisää muita tekijöitä opinnäytetyölle’. Huomaa, että he tekevät myös omat aihehakemuksensa Pulmuun.

Valitse hakemuksen käsittelijä kohtaan se henkilö kenelle opinnäytetyöaihehakemus tulisi osastosi ohjeistuksen mukaan lähettää.

Jos jo tiedät yrityksen jolle teet opinnäytetyön, hae yrityksen tiedot yrityksen Y-tunnuksen (esim. 2509747-8) avulla muodossa 2509747. Yrityksen tiedot voit lisätä myös hakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Yritysten Y-tunnukset löytyvät helposti googlen avulla esim. ‘Y-tunnus Coronaria’. Lisää opinnäytetyön aihe, kehittämis-/tutkimustehtävän tavoite ja tulos ja keskeiset menetelmät. Lisäämäsi yritystiedot siirtyvät automaattisesti myös yhteistyösopimukseen. Jos yritystäsi ei löydy yrityshausta, ilmoita puuttuvasta yrityksestä pulmu-helpdesk@oamk.fi.

Huomaa liitteitä lisätessäsi, että liitetiedoston enimmäiskoko on 2MB.

Voit tallentaa hakemuksen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Jos valitset ’lähetä’ lähtee hakemus sähköpostitse ’Hakemuksen käsittelijä’ kohtaan lisäämällesi henkilölle.

Saat sähköpostitse tiedon siitä, kun hakemuksesi on käsitelty.

Näet sinulle kiinnitetyn ohjaavan opettajan opinnäytetyöaihehakemuksen tiedoissa.

Ohjaavan opettajan tieto näkyy opinnäytetyöaihehakemuksessa hakemuksen käsittelijä tiedon alapuolella

 

Opinnäytetyö käy läpi seuraavat vaiheet Pulmussa.

Pulmun opinnäytetyön vaiheet jotka ovat; aloitettu, lähetetty, aihehakemus hyväksytty, plagiaatintunnistuksesssa, lupakypsyysnäytteeseen ja valmis

Hakemuksen hyväksymisen jälkeen pääsivulla näkyy toiminto ’Lähetetty plagiaatintunnistusjärjestelmään’. Kun lähetät opinnäytetyösi tarkastettavaksi ohjaavan opettajan antamaan plagiaatintunnistuspalvelun sähköpostiosoitteeseen, lisää tieto tästä myös aihehakemukseen.

Näet Pulmussa tiedon siitä, kun opettaja on antanut sinulle luvan kypsyysnäytteeseen.

Kypsyysnäytteen jälkeen pääsivulla näkyy toiminto ’Lisätty Theseukseen’. Lisää tieto Theseukseen tallentamisesta ja opinnäytetyön pysyvä linkki tänne.

Etusivu

Kun olet lisännyt opinnäytetyöhakemuksen näet sen tiedot ja tilan etusivulla.

Opettaja voi lisätä opinnäytetyöllesi tapahtumia, jolloin näet niiden tiedot ja opettajan lisäämät kommentit etusivulla. Opettaja voi myös valita, että sinulle lähtee lisätystä tapahtumasta sähköposti. Voit myös itse lisätä tapahtumia oman tutkinto-ohjelmasi ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan Pulmun päänäkymä jossa näkyy opinnäytetyön tilat, opinnäytetyöaihehakemuksen aihe, liitteet, aikataulu, tila, arvioitu valmistumisaika ja seuraava toiminto. Opinnäytetyölle lisätyt tapahtumat listautuvat sivulle myös, kuten myös opettajan opiskelijalle lähettämät viestit.

Yhteistyösopimus

Valitse etusivulta ‘Yhteistyösopimus’. Tarkasta omat tietosi (jos näissä tiedoissa on virheitä ne tulee korjata Peppiin). Hae yrityksen tiedot yrityksen Y-tunnuksen (esim. 2509747-8) avulla muodossa 2509747. Jos yritystäsi ei löydy yrityshausta, ilmoita puuttuvasta yrityksestä pulmu-helpdesk@oamk.fi.

Yritysten Y-tunnukset löytyvät helposti googlen avulla esim. ‘Y-tunnus Coronaria’. Lisää opinnäytetyön aihe, kehittämis-/tutkimustehtävän tavoite ja tulos ja keskeiset menetelmät. Voit tallentaa sopimuksen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Voit myös tarvittaessa tulostaa sopimuksen ennen tietojen täyttämistä.

Tulosta täytetty yhteistyösopimus allekirjoituksia varten.

Skannaa allekirjoitettu yhteistyösopimus ja lisää se aiemmin tekemäsi aihehakemuksen liitteeksi.

Seminaarit

Voit hakea tulevia seminaareja tutkinto-ohjelman, kampuksen tai seminaarin tyypin mukaan. Valitse jostakin pudotusvalikosta ensin arvo, jotta näkymä päivittyy. Tämän jälkeen voit hakea vaikka valitsemalla tutkinto-ohjelma pudotusvalikossa arvon ’tutkinto-ohjelma’, tällöin näet kaikki tulevat seminaarit.

Opiskelijan seminaarinäkymä jossa näkyy opiskelijoiden tulevat seminaarit, niiden ajat, tyypit, paikat ja opinnäytetyön aiheet ja tutkinto-ohjelmat

Opinnäytetyön aihetta klikkaamalla näet opinnäytetyön tekijän, opinnäytetyön aiheen ja opinnäytetyön kuvauksen.

Omat seminaarit, seminaarit joihin olet osallistunut, ja seminaarit joissa olet toiminut vertaisarvioijana näet kohdassa ’Omat’.

Vertaisarviointi

Voit hakea työllesi vertaisarvioijaa lisäämällä uuden ilmoituksen tai selata muiden opiskelijoiden lisäämiä ilmoituksia.

Vertaisarviointi sivun näkymä jossa näkyy opiskelijoiden lisäämät ilmoitukset joissa haetaan vertaisarvioijaa omalle opinnäytetyölle.

Omat toiminnossa pääset hyväksymään tai hylkäämään tekemääsi ilmoitukseen ilmoittautuneita vertaisarvioijia ja näet omien vertaisarviointi ilmoittautumistesi tilanteen.

Omat seminaari-ilmoitukset näkymä jossa näkyy lista opiskelijan omista vertaisarviointi-ilmoituksista. Keskeneräiset vertaisarvioija ilmoittautumiset ja hyväksytyt vertaisarvioija ilmoitukset.

Kielen muutospyynnöt

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opinnäytetyö kirjoitetaan suomen kielellä ja englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa englanniksi. Suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteensä koulusivistyksensä kielellä. Tutkinto-ohjelman kieli ei vaikuta heidän kohdallaan kypsyysnäytteen kieleen. Ulkomailla tai koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteensä englannin kielellä.

Opiskelija voi halutessaan tehdä hakemuksen opinnäytetyön ja/tai kypsyysnäytetyön kielen muuttamisesta.

Löydät molemmat lomakkeet Pulmun etusivun alaosasta. Täytä lomake ja lähetä oman tutkinto-ohjelmasi tutkintovastaavalle.

Huomaa liitteitä lisätessäsi, että liitetiedoston enimmäiskoko on 2MB.

Voit tallentaa hakemuksen ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Jos valitset ‘lähetä’ lähtee hakemus sähköpostitse ‘Hakemuksen käsittelijä’ kohtaan lisäämällesi henkilölle.

Saat lopullisesta päätöksestä tiedon sähköpostitse ja näet tutkintovastaavan, kielten opettajan ja päätöksen tekijän lausunnot perusteluineen, hakemuksella.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa Luokittelematon, OHJE, opiskelijoille, Pulmu (HOPEit). Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia