« Takaisin

Opintojaksopalaute

Henkilökunnan opintojaksopalautteen ohjeita uudistetaan parhaillaan. Löydät pikaohjeen ja tallenteet opintojaksopalautteen käyttämiseksi henkilöstöintrasta kohdasta Näin toimimme > Toiminnan kehittäminen > Palautejärjestelmät > Opiskelijapalaute. Tarvittaessa ota yhteyttä palaute@oamk.fi

SISÄLLYS

1. OPISKELIJA

2. OPETTAJA

3. KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

_______________________________

1. OHJE OPISKELIJOILLE

 1. Opintojaksopalaute lyhyesti
 2. Mitä työpöydälläsi näkyy?
 3. Loppupalaute
 4. Jatkuva palaute
 5. Palauteraportti
 6. Opettajan vastapalaute

Oamkissa on käytössä Spark-opintojaksopalaute.

Selaimista opintojaksopalautteen osalta suositellaan käytettäväksi esimerkiksi Chromea, Safaria, Mozilla Firefoxia tai Edgeä.

Opintojaksopalautteen toiminnassa hyödynnetään evästeitä. Tämän vuoksi suositus on, että selain ei ole ”incognito”-tilassa (ks. kuva: kolmen pisteen takaa löytyvä kohta, Chrome-selain). Jos selainta käyttää ”incognito”-tilassa, niin on sallittava kolmannen osapuolen evästeet.

Chrome-selaimen incognito-tila

Opintojaksopalaute on Pepissä opiskelijan työpöydällä, ja se toimii sekä suomeksi että englanniksi. Voit vaihtaa kielen Pepissä. Opintojaksopalautetta voit antaa myös mobiilisti.

1. OPINTOJAKSOPALAUTE LYHYESTI

AUTOMAATTISET PALAUTEKANAVAT

 1. LOPPUPALAUTE
 • Automaattinen avautuminen 7 päivää ennen toteutuksen loppumisaikaa ja sulkeutuminen 7 päivää sen jälkeen. Avoinna yhteensä 14 päivää. Opettaja voi lisätä vastausaikaa sekä alku- että loppupuolelta ennen kuin kysely avautuu.
 • Automaattinen muistutusviesti toteutuksen päättymispäivänä.
 • 5 väittämää (näkökulma osaamisen kehittyminen), pakolliset.
 • 2 avointa näkökulma opintojakson kehittäminen), vapaaehtoiset.
 • Opettajalla on mahdollista lisätä enintään 3 omaa kysymystä kysymyspankista ennen kyselyn avautumisajankohtaa.
 1. JATKUVA PALAUTE
 • Automaattinen avautuminen toteutuksen alkamisajankohtana ja sulkeutuminen päättymispäivänä.
 • Opiskelijan on mahdollista antaa avointa palautetta koska tahansa toteutuksen aikana.
 • Opiskelija voi antaa palautetta n kertaa. 5 väittämää (näkökulma osaamisen kehittyminen, samat kuin loppupalautteessa), vapaaehtoiset.
 • Pitkissä toteutuksissa, joissa on useita opettajia, voivat opettajat ottaa tätä kautta opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen liittyvän välipalautteen esimerkiksi viimeisellä tunnilla ennen kuin opettaja vaihtuu.

TOIMENPITEITÄ VAATIVAT OSIOT/MAHDOLLISUUDET

 1. VASTAPALAUTE
 • Opettajat voivat antaa vastapalautetta 31 päivää palauteajan päättymispäivämäärän jälkeen.
 • Vastapalautetta on mahdollisuus luonnostella n kertaa ja se on lähetettävä itse -järjestelmä ei lähetä viestiä automaattisesti.
 • Lähettämisen jälkeen sitä ei voi enää muokata.
 • Vastapalautteen näkevät ne opiskelijat, jotka ovat antaneet palautetta toteutuksesta. Vastapalaute on näkyvillä 60 vrk palauteajan päättymisestä.
 1. OPETTAJAN OMA PALAUTEKYSELY (VÄLIPALAUTE)
 • Opettaja voi tehdä omia kyselyitä kysymyspankissa olevista kysymyksistä.
 • Opettaja voi tehdä kyselyitä n kertaa.
 • Kysymysten maksimäärä on 10.
 • Kysely aktivoituu opiskelijan työpöydälle. Opettajan kannattaa viestiä kyselystä toteutukseen kiinnitetyille opiskelijoille.
 1. KYSYMYSPANKKI
 • Kysymyspankissa on avoimia kysymyksiä ja asteikolla olevia väittämiä.
 • Kysymykset ovat sekä suomeksi että englanniksi. Kysymyspankkiin ehdotettavat lisäkysymykset (FVEN) lähetetään osoitteeseen palaute@oamk.fi

Tarkemmat selostukset eri ominaisuuksista ovat tässä ohjeessa. Kysymyksiä ja huomioita opintojaksopalautteesta voi lähettää osoitteella palaute@oamk.fi

 2. MITÄ TYÖPÖYDÄLLÄSI NÄKYY?

Työpöydälläsi on näkyvillä opintojakson palautelomakkeen tila. Se voi olla joko

 • Aktiivinen + Anna palaute
  • Vastausaika on käynnissä: näkyvillä montako päivää aikaa täyttää palautelomake
 • Palauteraportti on luettavissa + Näytä raportti
  • Vastausaika on päättynyt: voit avata koosteraportin asteikolla olevista kysymyksistä
 • Vastaus palautteeseen luettavissa + Näytä raportti
  • Vastausaika on päättynyt ja opettaja on antanut vastauksen palautteeseen: voit avata koosteraportin ja lukea opettajan vastauksen

Jos etusivun näkymässä ei näy opintojaksoja, se tarkoittaa, että sinulla

 • ei ole aktiivisia kyselyitä, joihin voisit vastata ja
 • ei ole vastattuja kyselyitä, joihin olisi luettavissa koosteraporttia tai vastausta palautteeseen.

Mikäli et antanut palautetta vastausaikana, opintojakso poistuu etusivun listalta heti vastausajan päätyttyä ja tällöin

 • et näe muiden opiskelijoiden vastausten koosteraporttia
 • et näe mahdollista opettajan vastausta annettuun palautteeseen.

 3. LOPPUPALAUTE

 Opiskelijana voit vaikuttaa antamalla opintojaksoista palautetta. Vastaaminen on aina anonyymia. Voit avata yksittäisen aktiivisen palautelomakkeen klikkaamalla etusivulla opintojakson rivin päästä nappia “ANNA PALAUTE”. Uudella sivulla näet valitun opintojakson nimen ja koodin, opettajien sekä palautelomakkeen nimen (esim. loppupalaute). Näet myös, kuinka monta päivää vastausaikaa on jäljellä – lomake sulkeutuu viimeisenä päivänä klo 23.59.

Loppupalaute avautuu automaattisesti 7 päivää ennen toteutuksen päättymistä ja on avoinna 14 vuorokautta. Halutessaan opettaja voi säätää loppupalautteen vastausaikaa, mutta se on aina auki vähintään 14 vuorokautta.

Kyselyn puolivälissä järjestelmä lähettää automaattisen muistutussähköpostin niille opiskelijoille, jotka eivät ole antaneet loppupalautetta. Opettaja voi halutessaan myös laittaa omat sähköpostimuistutukset järjestelmän kautta automaattisen muistutuksen jälkeen.

Loppupalautteessa on viisi asteikolla olevaa väittämää ja kaksi avointa kysymystä. Asteikolla olevissa kysymyksissä näkökulma on osaamisen kehittyminen:

 • Olen panostanut aktiivisesti omaan oppimiseeni opintojakson aikana.
 • Opetus ja ohjaus tukivat oppimistani.
 • Saavutin opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet.
 • Opin opintojaksolla uusia asioita.
 • Sain opintojaksolla riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä.

Käytössä oleva asteikko on 1–6 (1=täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=osittain eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä, 6=täysin samaa mieltä).

Avoimissa kysymyksissä näkökulma on opintojakson kehittyminen:

 • Miten opintojaksoa tulisi kehittää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä.
 • Mikä opintojaksossa oli hyvää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä.

Opiskelijana voit valita, annatko avoimen palautteen kaikille opettajille vai tietylle opettajalle. Toteutuksen vastuuopettaja näkee annetun palautteen joka tapauksessa. Opettaja voi myös halutessaan nostaa kysymyspankista lisäkysymyksiä loppupalautteeseen. Kysymyksiä voi lisätä enintään kolme, ja ne on lisättävä ennen opintojaksopalautteen aktivoitumista.

Pepin kirjautumisessa on aikarajoite, joten istunto umpeutuu tietyn ajan kuluttua. Sivun ylälaitaan tulee tällöin varoitus. Lomakkeella ei ole automaattitallennusta, joten muista lähettää vastauksesi. Voit antaa loppupalautteen vain kerran lomakkeella etkä pysty muokkaamaan vastauksia sen jälkeen, kun olet lähettänyt ne.

 4. JATKUVA PALAUTE

 Jatkuva palaute on avoinna opiskelijoille koko opintojakson toteutuksen ajan. Opiskelijana pystyt antamaan avointa palautetta opintojaksosta koska tahansa monta kertaa.

Voit valita, kenellä haluat palautteesi kohdistaa. Vastuuopettaja saa kuitenkin aina kaiken annetun palautteen. Jatkuvan palautteen kautta voit vaikuttaa myös käynnissä olevan opintojakson toteutukseen.

jatkuva palaute

Jatkuva avoin palaute on avoinna koko opintojakson ajan.

Jatkuva palaute -kohdassa voidaan ottaa systemaattinen välipalaute koska tahansa eikä opettajan tarvitse erikseen avata tätä kohtaa. Pitkissä toteutuksissa, joissa on useita opettajia, voivat opettajat ottaa tätä kautta opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen liittyvän palautteen esimerkiksi viimeisellä tunnilla ennen kuin opettaja vaihtuu. Kysymykset ovat pienin muokkauksin samat kuin mitä ovat loppupalautteessa asteikolla olevat kysymykset. Avoimen palautteen voi pyytää samassa yhteydessä jatkuvan avoimen palautteen kautta. Asteikolla olevat kysymykset ja jatkuva avoin palaute näkyvät opiskelijalle samalla sivulla peräkkäin.

5. PALAUTERAPORTTI

Kun vastausaika on päättynyt, kaikille loppupalautetta antaneille opiskelijoille avautuu automaattisesti mahdollisuus lukea koosteraportti. Avaa koosteraportti etusivulta opintojakson riviltä painamalla nappia “NÄYTÄ RAPORTTI”. Etusivulla lukee myös, kuinka kauan koosteraportti on vastanneilla opiskelijoilla luettavissa.

Raportti sisältää keskiarvot kaikista annetuista numeerista arvioista. Avoimet vastaukset eivät tule mukaan koosteraporttiin. Näet raportilla vastausten määrän ja vastausprosentin. Huomioi myös eri välilehdet “Vastauksien lukumäärät” ja “Keskiarvot”.

Huomaathan, että mikäli et itse antanut palautetta vastausaikana, et näe muiden opiskelijoiden vastausten koostetta, etkä mahdollista opettajan vastausta saamaansa palautteeseen.

6. OPETTAJAN VASTAPALAUTE

Opettaja voi antaa vastapalautetta loppupalautteesta 31 päivää palauteajan päättymisen jälkeen. Se on näkyvillä opiskelijoille 60 päivää palauteajan päättymisestä. Mikäli toteutuksella on useampi opettaja, on järjestelmän kautta tuleva palaute opettajien yhteinen palaute. Järjestelmän kautta eivät opettajat voi antaa omia yksittäisiä vastapalautteitaan.

Jos opettajat kirjoittavat ja julkaisevat vastineen, näet etusivulla opintojakson rivillä tekstin “Raportti ja vastaus palautteeseen luettavissa”. Etusivulla lukee myös, kuinka kauan vastaus palautteeseen on luettavissa. Klikkaa nappia “NÄYTÄ RAPORTTI”. Vastapalaute on heti sivun alussa.

Huomaathan, että mikäli et itse antanut palautetta vastausaikana, et näe muiden opiskelijoiden vastausten koostetta, etkä mahdollista opettajan vastausta saamaansa palautteeseen.


2. OHJE HENKILÖKUNNALLE

 1. Omat opintojaksopalautteet
 2. Palautelomakkeen tila ja opettajan tehtävät
 3. Loppupalaute
 4. Opintojaksopalautteen aktivointi
 5. Linkki kyselyille
 6. Sähköpostilinkin kautta kyselyyn vastaaminen ilman kirjautumista peppiin
 7. Koontiraportti
 8. Koontiraportin keskiarvojen värikoodaus
 9. Listaus vastanneista
 10. Vastapalautteen antaminen
 11. Raportin ja vastapalautteen näkyvyys
 12. Vastaajamäärän tooltip
 13. Jatkuva palaute
 14. Opettajien omat kyselyt (välipalaute)
 15. Ehdolliset väittämät
 16. Muutosloki
 17. Muistutusviestit
 18. Opettajan opintopalautelistauksen järjestyksen muokkaus ja aikavälisuodatus

Oamkissa on käytössä Spark-opintojaksopalaute.

Selaimista opintojaksopalautteen osalta suositellaan käytettäväksi esimerkiksi Chromea, Safaria, Mozilla Firefoxia tai Edgeä.

Opintojaksopalautteen toiminnassa hyödynnetään evästeitä. Tämän vuoksi suositus on, että selain ei ole ”incognito”-tilassa (ks. kuva: kolmen pisteen takaa löytyvä kohta, Chrome-selain). Jos selainta käyttää ”incognito”-tilassa, niin on sallittava kolmannen osapuolen evästeet.

Chrome-selaimen incognito-tila

1_incognito

Opintojaksopalaute on Pepissä opettajan työpöydällä, ja se toimii sekä suomeksi että englanniksi. Voit vaihtaa kielen Pepissä.

Opintojaksopalaute on opettajan työpöydällä

OPINTOJAKSOPALAUTE LYHYESTI

Automaattiset palautekanavat

 1. LOPPUPALAUTE
 • Automaattinen avautuminen 7 päivää ennen toteutuksen loppumisaikaa ja sulkeutuminen 7 päivää sen jälkeen. Avoinna yhteensä 14 päivää. Opettaja voi lisätä vastausaikaa sekä alku- että loppupuolelta ennen kuin kysely avautuu.
 • Automaattinen muistutusviesti toteutuksen päättymispäivänä.
 • 5 väittämää (näkökulma osaamisen kehittyminen), pakolliset.
 • 2 avointa näkökulma opintojakson kehittäminen), vapaaehtoiset.
 • Opettajalla on mahdollista lisätä enintään 3 omaa kysymystä kysymyspankista ennen kyselyn avautumisajankohtaa.
 1. JATKUVA PALAUTE
 • Automaattinen avautuminen toteutuksen alkamisajankohtana ja sulkeutuminen päättymispäivänä.
 • Opiskelijan on mahdollista antaa avointa palautetta koska tahansa toteutuksen aikana.
 • Opiskelija voi antaa palautetta n kertaa. 5 väittämää (näkökulma osaamisen kehittyminen, samat kuin loppupalautteessa), vapaaehtoiset.
 • Pitkissä toteutuksissa, joissa on useita opettajia, voivat opettajat ottaa tätä kautta opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen liittyvän välipalautteen esimerkiksi viimeisellä tunnilla ennen kuin opettaja vaihtuu.

Toimenpiteitä vaativat osiot/mahdollisuudet

 1. VASTAPALAUTE
 • Opettajat voivat antaa vastapalautetta 31 päivää palauteajan päättymispäivämäärän jälkeen.
 • Vastapalautetta on mahdollisuus luonnostella n kertaa ja se on lähetettävä itse -järjestelmä ei lähetä viestiä automaattisesti.
 • Lähettämisen jälkeen sitä ei voi enää muokata.
 • Vastapalautteen näkevät ne opiskelijat, jotka ovat antaneet palautetta toteutuksesta. Vastapalaute on näkyvillä 60 vrk palauteajan päättymisestä.
 1. OPETTAJAN OMA PALAUTEKYSELY (VÄLIPALAUTE)
 • Opettaja voi tehdä omia kyselyitä kysymyspankissa olevista kysymyksistä.
 • Opettaja voi tehdä kyselyitä n kertaa.
 • Kysymysten maksimäärä on 10.
 • Kysely aktivoituu opiskelijan työpöydälle. Opettajan kannattaa viestiä kyselystä toteutukseen kiinnitetyille opiskelijoille.
 1. KYSYMYSPANKKI
 • Kysymyspankissa on avoimia kysymyksiä ja asteikolla olevia väittämiä.
 • Kysymykset ovat sekä suomeksi että englanniksi. Kysymyspankkiin ehdotettavat lisäkysymykset (FVEN) lähetetään osoitteeseen palaute@oamk.fi

Tarkemmat selostukset eri ominaisuuksista ovat tässä ohjeessa. Kysymyksiä ja huomioita opintojaksopalautteesta voi lähettää osoitteella palaute@oamk.fi

1. OMAT OPINTOJAKSOPALAUTTEET

Opettajan työpöydällä on näkyvillä opintojaksopalautteet seuraavasti (kuva 1):

 • tulevat opintojaksot, joista opiskelijat voivat antaa palautetta
 • aktiiviset eli käynnissä olevat opintojaksot, joista opiskelijat voivat antaa palautetta
 • opettajan vastausta odottavat opintojaksot
 • päättyneet opintojaksot.

Järjestelmään voidaan myös määritellä ne opintojaksot, joista ei kerätä palautetta.

Punaisella värillä näkyvät ne painikkeet, joihin liittyvät opintojaksopalautetiedot ovat näkyvissä sivulla. Mikäli painikkeet ovat harmaita, niiden tietoja ei tuoda näkyviin. Voit itse valita klikkaamalla painiketta, mitä tietoja opintojaksopalautteista listautuu sivulle näkyviin.

Opettajan omat opintojaksopalautteet

Kuva 1. Opettajan omat opintojaksopalautteet.

Opintojaksosta ja sen palautelomakkeesta näytetään seuraavia perustietoja etusivulla (kuva 1):

 • nimi ja koodi
 • palautelomakkeen tyyppi (esim. loppupalaute)
 • vastanneiden määrä ja ilmoittautuneiden määrä
 • palautelomakkeen voimassaoloaika
 • määräaika, mihin mennessä opettaja voi julkaista vastauksen saatuun palautteeseen.

Sivun oikeassa reunassa on näkyvillä erilaisia ikoneita. Palautelomakkeen tilasta riippuen ikoneita voi olla viisi erilaista. Niiden selitykset ovat seuraavat:

 • Editoinnin (kuvassa kynä-ikoni) kautta voit muokata palautelomaketta silloin, kun palauteaika ei ole vielä alkanut.
 • Opiskelijapalautteen aktivoimisen (kuvassa Oikeinmerkki-ikoni) kautta voit aktivoida opintojaksopalautteen alkamaan heti.
 • Palautelomakkeen tarkastelun (kuvassa Silmä-ikoni) kautta voit tarkastella palautelomaketta, kun lomakkeen muokkaus ei ole enää mahdollista, koska palauteaika on alkanut.
 • Palautteeseen vastaaminen (kuvassa Puhekuplat-ikoni) on myös mahdollista. Anna opiskelijoille vastaus palautteeseen. Tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella annettuja vastauksia.
 • Palautteeseen vastaamisen (kuvassa Diagrammi-ikoni) kautta saadaan tieto siitä, että vastaus palautteeseen on annettu tai määräaika sen antamiselle on päättynyt. Voit tarkastella raporttia, josta näkyy toteutukselle annetut palautteet.
 • Alla olevassa taulukossa ovat palautelomakkeen ikonit selityksineen
Ikoni Selite
Palautelomakkeen aktivointi, eli palauteajan aloittaminen tästä hetkestä eteenpäin. Palautelomakkeen aktivointi, eli palauteajan aloittaminen tästä hetkestä eteenpäin.
Palautelomakkeen tarkastelu, mikäli lomakkeen muokkaus ei ole enää mahdollista (palauteaika on alkanut). Palautelomakkeen tarkastelu, mikäli lomakkeen muokkaus ei ole enää mahdollista (palauteaika on alkanut).
Palautteeseen vastaaminen on mahdollista. Anna opiskelijoille vastaus palautteeseen. Tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella annettuja vastauksia.  

Palautteeseen vastaaminen on mahdollista. Anna opiskelijoille vastaus palautteeseen. Tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella annettuja vastauksia.

Vastaus palautteeseen on annettu tai määräaika sen antamiselle on päättynyt. Voit tarkastella raporttia, josta näkyy toteutukselle annetut palautteet. Vastaus palautteeseen on annettu tai määräaika sen antamiselle on päättynyt. Voit tarkastella raporttia, josta näkyy toteutukselle annetut palautteet.

Jos haluat muokata kyselyä (kuvassa kynä -ikoni), näet avautuvan sivun ylälaidassa toteutuksen nimen ja koodin, opettajien nimet ja palautelomakkeen tyypin (esim. loppupalaute). Sinulla on 3 – 4 välilehteä riippuen kyselytyypistä. Mikäli valitsit muokattavaksesi loppupalautteen, on sinulle Muistutusviestit-välilehti ja mikäli valitsit välipalautteen, tätä välilehteä ei ole, koska välipalautteella ei lähetetä muistutusviestejä. Oikeasta laidasta voit valita millä kielellä haluat tietoja syöttää.

2. PALAUTELOMAKKEEN TILA JA OPETTAJAN TEHTÄVÄT

Etusivun koosteessa näkyy kunkin opintojakson rivillä palautelomakkeen tila värillisenä ikonina vasemmassa laidassa. Palautelomake voi olla joko tuleva, aktiivinen, vastausta odottava tai päättynyt.

Palautelomakkeen tila määrittelee, mitä toimintoja voit sille tehdä:

 1. luonnos
  1. voit muokata välipalautekyselyn kysymyksiä ja/tai
  2. kyselyn aikaväliä ja nimeä
 2. tuleva
  1. voit halutessasi muokata palautelomakkeen voimassaoloaikaa, ja/tai
  2. voit lukea kysymyksiä automaattisesti luodulta loppupalautelomakkeelta.
 3. aktiivinen
  1. voit halutessasi muokata palautelomakkeen voimassaoloaikaa
  2. vastausaika käynnissä: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin, ja ladata senhetkisen vastauskoosteen exceliin
  3. voit halutessasi luonnostella vastausta saatuun palautteeseen.
 4. odottaa vastausta
  1. vastausaika on päättynyt: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin ja ladata raportin exceliin
  2. vastauksen julkaisuaika käynnissä: voit julkaista vastauksen saatuun palautteeseen.
 5. päättynyt
  1. vastausaika on päättynyt: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin ja ladata raportin exceliin
  2. vastauksen julkaisuaika päättynyt: jos julkaisit vastauksen palautteeseen, voit lukea julkaisemasi vastineen.

3. LOPPUPALAUTE

Loppupalaute avautuu automaattisesti 7 päivää ennen toteutuksen päättymistä ja on avoinna 14 vuorokautta. Halutessaan opettaja voi säätää loppupalautteen vastausaikaa, mutta se on aina auki vähintään 14 vuorokautta.

Kyselyn puolivälissä järjestelmä lähettää automaattisen muistutussähköpostin niille opiskelijoille, jotka eivät ole antaneet loppupalautetta. Opettaja voi halutessaan myös laittaa omat sähköpostimuistutukset järjestelmän kautta automaattisen muistutuksen jälkeen.

Loppupalautteessa on viisi asteikolla olevaa väittämää ja kaksi avointa kysymystä. Asteikolla olevissa kysymyksissä näkökulma on osaamisen kehittyminen:

 • Olen panostanut aktiivisesti omaan oppimiseeni opintojakson aikana.
 • Opetus ja ohjaus tukivat oppimistani.
 • Saavutin opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet.
 • Opin opintojaksolla uusia asioita.
 • Sain opintojaksolla riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä.

Käytössä oleva asteikko on 1–6 (1=täysin eri mieltä, 2=eri mieltä, 3=osittain eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 5=samaa mieltä, 6=täysin samaa mieltä).

Avoimissa kysymyksissä näkökulma on opintojakson kehittyminen:

 • Miten opintojaksoa tulisi kehittää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä.
 • Mikä opintojaksossa oli hyvää? Esim. sisällöt, materiaalit ja opetusmenetelmät, vaativuustaso, työmäärä.

Opiskelija voi valita, antaako avoimen palautteen kaikille opettajille vai tietylle opettajalle. Toteutuksen vastuuopettaja näkee annetun palautteen joka tapauksessa. Opettaja voi myös halutessaan nostaa kysymyspankista lisäkysymyksiä loppupalautteeseen. Kysymyksiä voi lisätä enintään kolme, ja ne on lisättävä ennen opintojaksopalautteen aktivoitumista.

 4. OPINTOJAKSOPALAUTTEEN AKTIVOINTI

Loppupalaute aktivoituu automaattisesti seitsemän päivää ennen toteutuksen loppua. Vastausaikaa voidaan kuitenkin aikaistaa ja jatkaa. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää, jos loma-ajat ajoittuvat vastausajalle. Mahdollinen opintojaksopalautteen vastausajan säätäminen on kuitenkin tehtävä ennen opintojaksopalautteen automaattista avautumista.

Opintojaksopalautteen aktivointi tapahtuu seuraavasti: klikkaa ”Puhekupla” -ikonia Pepin työpöydän yläosassa. Aukeavat opintojaksot, joilta palautetta kerätään. Klikkaa loppupalautetta koskevan rivin lopussa olevaa ”Oikeinmerkki”-ikonia, jolloin palaute aktivoituu heti (kuva 3).

Opintojaksopalautteen aktivointi

Kuva 3. Opintojaksopalautteen aktivointi.

Opintojaksopalautteen voimassaoloaikaa voidaan säätää myös päivämäärien avulla. Kyselyn aloituspäivämäärä voidaan aikaistaa ja sille voidaan määritellä myös loppupäästä pitempi voimassaoloaika. Paina tällöin loppupalaute-rivin lopusta ”Kynä”-ikonia, jolloin pääset muokkaamaan päivämääriä. Muokkaus on tehtävä kuitenkin ennen kuin opintojaksopalaute on aktivoitunut käyttöön. Et voi myöskään muokata voimassaoloaikaa, jos kysely on päättynyt.

Perustiedot välilehden ”Voimassaolo”-kohdassa voit määritellä, minkä ajanjakson palautelomake on auki. Vastausaika päättyy määräajan viimeisenä päivänä klo 23.59.

Muokkaus onnistuu tietyillä ehdoilla:

 • aikaisintaan ennen kuin palautelomake aktivoituu, ja
 • viimeistään ennen kuin lomakkeen käynnissä oleva vastausaika päättyy
 • korkeintaan 31 päiväksi eteenpäin automaattiseen kyselyn päättymispäivään nähden (pääkäyttäjän määrittämä rajaus on 7 päivää toteutuksen päättymispäivän jälkeen).

Mahdollisen vastausajan viimeinen päivä näkyy kalenteritoiminnosta.

Kun toteutuksella on useampi opettaja, kuka tahansa opettaja voi aktivoida palautelomakkeen tai jatkaa vastausaikaa. Jos palautelomake aktivoitiin virheellisesti liian aikaisin, ole yhteydessä pääkäyttäjään (palaute@oamk.fi).

Opiskelijalle näkyy voimassaoloaika reaaliajassa, mutta hän ei saa palautepalvelun kautta tiedotetta, jos voimassaoloaikaa on muokattu tai lomake julkaistu etuajassa. Tiedota nämä muutokset itse suoraan opiskelijoille.

5. LINKKI KYSELYILLE


Opettaja voi kopioida linkin yksittäiselle kyselylle Opintopalautteet Näytä palautelomake -näkymässä. Linkin voi sitten viedä esim. Moodleen. Tämä linkki vaatii kirjautumisen Peppiin.

6. SÄHKÖPOSTILINKIN KAUTTA KYSELYYN VASTAAMINEN ILMAN KIRJAUTUMISTA PEPPIIN

Pääkäyttäjän asetuksella säädettävissä, että Spark lähettää kaikille ko. kyselyyn vastaajille yksilöidyn linkin joka ei vaadi kirjautumista Peppiin. Käyttöliittymä suoraan Sparkissa, eli ei tarvitse mennä lainkaan Peppiin. Sähköpostiin tulleella kyselylinkillä pääsee vastaamaan vain kyseiseen kyselyyn. Vastata voi vain kerran kuten Sparkissa muutenkin. Linkki on voimassa ko. kyselyn vastausajan. Henkilöille jotka eivät ole vastanneet kyselyyn lähtee linkillinen automaattinen muistutusviesti samoilla määrityksillä (esim.

lähetysaika) kuin Sparkissa tälläkin hetkellä. Myös opettajan aktivoimista lisämuistutuksista lähtee viesti kaikille jotka eivät ole vielä vastanneet. Viestit ovat “personoituja” eli niissä on mukana ko. toteutuksen nimi.

Raportin tarkasteluun lähetetään oma erillinen linkki ko. opintojaksolla mukana olleille (pääkäyttäjän valinta näkevätkö kaikki vai vain ko. kyselyyn vastanneet). Sitä kautta siis pääsee katsomaan raportin ja vastapalautteen, mutta vain tähän yhteen kyselyyn liittyen. Ko. linkki on voimassa saman aikaa kuin raportti on Pepissäkin nähtävissä. Linkki lähetetään heti kun vastaamisaika ko. kyselylle on päättynyt ja raportti olisi Pepissäkin nähtävissä. Viesti on “personoitu” eli siinä on mukana ko. toteutuksen nimi.

7. KOONTIRAPORTTI

Tällä välilehdellä sinun on mahdollista tarkastella päättyneiden kyselyiden vastauksia kootusti. Näet yhteisten kysymysten keskiarvot ja hajonnat päättyneiden toteutusten osalta. Lisäksi näet vastaajamäärät sekä vastausprosentin. Taulukon loppuun on koottu myös kaikki vastausten keskiarvot kysymyksittäin omien toteutusten ja yhteistoteutusten (toteutuksella oli myös muita opettajia) osalta.

Opiskelijapalautteen koontiraportti

Kuva 4. Koontiraportti-välilehdellä näkyvät tiedot opintojaksopalautteesta.

Asteikolla olevat kysymykset visualisoidaan raportissa myös pylväsdiagrammina. Asteikolla olevien kysymysten perään listautuvat avoimet vastaukset. Raportin voi ladata tässä vaiheessa excel-muotoisena. Myöhemmässä vaiheessa käyttöön tulee myös pdf-muotoinen raportti.

Opiskelijapalautteen pylväsdiagrammi

Kuva 5. Pylväsdiagrammi asteikolla olevista kysymyksistä.

8. KOONTIRAPORTIN KESKIARVOJEN VÄRIKOODAUS

Koontiraportin värikoodaus keskiarvon mukaan. Pääkäyttäjä voi luoda asteikkokohtaisen määrityksen värikoodaukselle. Jos määritystä ei tee arvot näkyvät, kuten ennenkin, kaikki samalla värillä.

9. LISTAUS VASTANNEISTA

Opettaja saa erillisen excel-listauksen kyselyyn vastanneista Raportti-näkymässä. Tämä listaus on erillinen varsinaisesta vastausdatasta. Pääkäyttäjä voi kytkeä toiminnallisuuden päälle tai pois (kaikilta kyselyiltä).

Listauksen vastaajista saat klikkaamalla lataa vastaajalista- painiketta

10. VASTAPALAUTTEEN ANTAMINEN

Voit luonnostella vastapalautetta yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa. Vastapalautetta voit antaa 31 päivää palauteajan päättymisen jälkeen. Se on näkyvillä opiskelijoille 60 päivää palauteajan päättymisestä.

Mikäli toteutuksella on useampi opettaja, kaikilla on yhtäläinen näkymä ja siten mahdollisuus luonnostella ja julkaista vastausta palautteeseen. Voit muokata luonnosta useasti. Luonnos näkyy kaikille muillekin toteutukseen kiinnitetyille opettajille, jotka voivat myös muokata ja julkaista vastapalautteen. Tarkempaa versiohistoriaa ei tallenneta, mutta näet tekstilaatikon alla, kuka opettaja on viimeksi muokannut tai lopulta julkaissut vastauksen palautteeseen.

Vastapalaute tallentuu luonnoksena, kunnes opettaja lähettää sen. Tämän jälkeen sitä ei voi enää muokata. Jos opintojaksolla on useampi opettaja, kannattaa sopia yhteisesti, mihin mennessä vastapalaute kirjataan ja kuka sen lähettää eteenpäin. Vastapalaute motivoi opiskelijoita antamaan opintojaksopalautetta.

Vastapalautteen antaminen

Kuva 6. Vastapalaute Spark-opintojaksopalautejärjestelmässä.

Julkaisumahdollisuus päättyy määräajan viimeisenä päivänä klo 23.59. Määräaika näkyy heti otsikon “Vastaus opintojaksopalautteeseen” alla, eikä sitä voi muokata. Jos vastausta palautteeseen ei julkaista määräaikana, se ei näy opiskelijoille.

Heti kun joku toteutuksen opettajista julkaisee vastauksen palautteeseen, se siirtyy etusivun listauksella statuksen ”Päättyneet” taakse. Et voi enää muokata vastausta palautteeseen julkaisun jälkeen: jos kyseessä on kriittinen virhe, pääkäyttäjä voi muokata julkaistua tekstiä.

11. RAPORTIN JA VASTAPALAUTTEEN NÄKYVYYS

Lisätty pääkäyttäjälle asetus (kyselyiden oletusasetukset, loppupalaute) jolla säädetään vastapalautteen ja kyselyn raportin näkyvyyttä, kaksi vaihtoehtoa:

 1. Vain kyselyyn vastanneille
 2. Kaikille toteutuksella mukana oleville

12. VASTAAJAMÄÄRÄN TOOLTIP

Palautelistauksessa vastaajamäärän päälle hiiren viemällä aukeaa tooltip, jossa kieleistettävä ohjeteksti.

13. JATKUVA PALAUTE

Jatkuva palaute on avoinna opiskelijoille koko opintojakson toteutuksen ajan. Opiskelija pystyy antamaan avointa palautetta opintojaksosta koska tahansa. Hän voi valita, kenellä hän haluaa palautteensa kohdistaa. Vastuuopettaja saa kuitenkin aina kaiken annetun palautteen.

Jatkuvan palautteen antaminen

Kuva 7. Jatkuva avoin palaute on avoinna koko opintojakson ajan.

Jatkuva palaute -kohdassa voidaan ottaa systemaattinen välipalaute koska tahansa eikä opettajan tarvitse erikseen avata tätä kohtaa. Pitkissä toteutuksissa, joissa on useita opettajia, voivat opettajat ottaa tätä kautta opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen liittyvän palautteen esimerkiksi viimeisellä tunnilla ennen kuin opettaja vaihtuu. Kysymykset ovat pienin muokkauksin samat kuin mitä ovat loppupalautteessa asteikolla olevat kysymykset. Avoimen palautteen voi pyytää samassa yhteydessä jatkuvan avoimen palautteen kautta. Asteikolla olevat kysymykset ja jatkuva avoin palaute näkyvät opiskelijalle samalla sivulla peräkkäin.

Jatkuvan palautteen asteikko

Kuva 8. Jatkuva palaute -kohdassa voidaan ottaa välipalaute opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Asteikolla olevat viisi kysymystä ovat samat hieman muokattuna kuin mitä loppupalautteessa.

14. OPETTAJIEN OMA PALAUTE ELI VÄLIPALAUTE

Opintojaksopalautejärjestelmässä on mahdollista tehdä myös omia kyselyitä kysymyspankissa olevien kysymysten pohjalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alkukartoitukset ja johonkin tiettyyn aihealueeseen liittyvät kyselyt. Kysymyspankkiin uudet kysymykset lisää pääkäyttäjä. Uuden kysymyksen voi pyytää järjestelmään sähköpostitse osoitteesta palaute@oamk.fi.

Tietojen muokkaaminen tapahtuu painamalla ”Muokkaa”-painiketta. Tämän jälkeen opettajan on mahdollista:

 1. lisätä kysymysryhmiä
 2. muokata olemassa olevan kysymysryhmän (kysymysten ryhmittelyyn tarkoitettu otsikko ja kuvausteksti) nimeä ja kuvausta sekä sitä haluaako opettaja näiden tietojen näkyvän lomakkeella vai haluaako opettaja piilottaa otsikon ja kuvaustiedot.
 3. lisätä kysymysryhmään kysymyksiä kysymyspankista.
 4. muokata kysymysten tai kysymysryhmien sijaintia näkymässä.

Kun tiedot on kirjattu (molemmilla kielillä), tulee tiedot tallentaa, jos halutaan muutosten säilyvän. Tämä tapahtuu painamalla ”Tallenna”-painiketta.

Kyselyn aikaväliin liittyy muutamia rajoituksia

 • Opettaja ei voi asettaa kyselyn alkamispäivää aiemmaksi kuin kuluva päivä.
 • Opettaja ei voi asettaa kyselyä alkamaan myöhemmin kuin toteutuksen päättymispäivä.
 • Opettaja ei voi asettaa kyselyn päättymispäivää myöhemmäksi kuin 31 päivää toteutuksen päättymispäivästä. Pääkäyttäjä määrittelee päivien lukumäärän.

15. EHDOLLISET VÄITTÄMÄT

Lisätään Sparkiin ominaisuus ehdollisille väittämille eli ns. kyselypolutus. Kysymyksen näkyvyys siis voi riippua aiemmin esitetyn kysymyksen vastauksesta.

16. MUUTOSLOKI

Muutoslokissa on mahdollista tarkastella, millaisia muutoksia lomakkeen kysymysten osalta on tehty, milloin ja kuka ne on tehnyt.

17. MUISTUTUSVIESTIT

Tämä välilehti näkyy vain loppupalautteella. Tällä välilehdellä on mahdollista tarkastella, milloin automaattinen muistutusviesti lähetetään opiskelijoille, jotka eivät ole vielä siihen mennessä kyselyyn vastanneet. Tällä sivulla opettajan on mahdollista lähettää muistutusviesti manuaalisesti (n kertaa).

Opettaja näkee

 • lähetyskertojen määrän
 • opiskelijoiden määrän, joille muistutusviesti lähetetään
 • opiskelijoiden (toteutukselle hyväksytty ilmoittautuminen) määrän toteutuksella
 • kuka viestin on lähettänyt
 • milloin viesti on lähetetty sekä tiedon
 • kuinka monelle viesti on lähetetty.

Tämän lisäksi opettajan on mahdollista lähettää viesti painamalla ”Lähetä muistutusviesti” -painiketta. Muistutusviesti lähtee niille opiskelijoille, jotka eivät ole kyselyyn vielä vastanneet. Opettaja voi lähettää oman muistutusviestin sen jälkeen, kun automaattinen muistutus on lähtenyt.

18. OPETTAJAN OPINTOPALAUTELISTAUKSEN JÄRJESTYKSEN MUOKKAUS JA AIKAVÄLISUODATUS

Opettaja voi muuttaa opintopalautelistauksen järjestystä ja suodattaa listausta ajallisesti.


3. OHJE KOULUTUSPÄÄLLIKÖLLE

 

1. Opintojaksopalautteet

2. Käsitenäkymät

3. Toteutuskokonaisuudet

4. Opintopalautteet

5. Palautelomake

6. Raportit

7. Kysymyspankki


1. OPINTOJAKSOPALAUTTEET

Katso Spark-opintojaksopalautteen esittely opettajien ohjeen alussa.

Jos käytössäsi on pääkäyttäjän rajoittama ns. koulutuspäällikön näkymä näet tyypillisesti omien alaistesi tai sinulle merkityt kyselyt ja palaute-raportit.

 

2. KÄSITTELYNÄKYMÄT

2.1 Palautepalvelut

Sparkin etusivu muodostuu viidestä yläkategoriasta: Opintopalautteet, Raportit, Kysymyspankki, Toteutuskokonaisuudet ja Palautteiden estot.

 • Opintopalautteet
  • palautelistaus
   • kokonaiskuva, jossa on listattuna kaikki loppupalautelomakkeet
   • valittu yksittäisen opintojakson ja palautekyselyn osio.
  • Koontiraportti
 • Raportit
  • Trendiraportti
  • Koulutusohjelmaraportti
 • Kysymyspankki
  • Pääset näkemään Sparkin pääkäyttäjän syöttämät kysymykset, joista opettajat voivat valita lisäkysymyksiä kyselyille (jos opettajan lisäkysymykset on sallittu käyttäjäoganisaation kyselyillä)
 • Toteutuskokonaisuudet
  • kokonaisuuksien listaus ja toteutusten määrä
  • yksittäisen kokonaisuuden nimen muokkaus
  • yksittäisen kokonaisuuden toteutusten haku, lisäys ja poisto
  • yksittäisen kokonaisuuden poisto listauksesta
 • Palautteiden estot: opintojaksot ja toteutukset
  • estettävien kohteiden listaus ja poisto
  • uusien estettävien kohteiden haku ja lisäys

2.2 Tehtävät ja määräajat

Tärkeimmät tehtävät koulutusohjelmajohtajalle ovat

 1. Ylläpitää estolistaa:
  • määritellä etukäteen, ettei palautetta kysytä tiety(i)ltä käynnissä olevilta opintojaksojen toteutuksilta/-kokonaisuuksilta
 2. Ylläpitää toteutuskokonaisuuksien tietoja
 3. Lukea annettuja loppupalautteita, joko
  1. yksittäisen toteutuksen /-kokonaisuuden palautteet yksittäisen palautekyselyn osalta, joko
   • hakunäkymän, tai
   • koosteraportin muodossa.
  2. kaikki annetut loppupalautteet toteutuksesta / -kokonaisuudesta riippumatta
   • Koosteraportilta.
 4. Tarkastestella raportteja
  1. Trendiraportti
  2. Koulutusohjelmaraportti

Annetut palautteet ja koosteraportit ovat koulutusohjelmajohtajan luettavissa aina, mikäli toteutuksia, johon palaute liittyy ei ole asetettu estolistalle.

3. TOTEUTUSKOKONAISUUDET

Toteutuskokonaisuudet tulee luoda ennen kuin palautteet aktivoituisivat opettajalle näkyviin yksittäisiltä toteutuksilta. Suositus on, että toteutuskokonaisuudet luodaan palautepalveluun heti toteutusten tekemisen jälkeen.

Jos kuitenkin asetat toteutuksen osaksi kokonaisuutta vasta tämän jälkeen, jo luotu yksittäisen toteutuksen loppupalautelomake poistuu näkyvistä opettajilta ja opiskelijoilta välittömästi toteutuskokonaisuudelle lisäämisen jälkeen. Vastaavasti toteutuksen poisto toteutuskokonaisuudelta luo takautuvasti loppupalautelomakkeen yksittäiselle toteutukselle, vaikka luomisen automaattinen määräaika oli jo umpeutunut.

Näet listan toteutuskokonaisuuksista klikkaamalla ”TOTEUTUSKOKONAISUUDET” välilehteä.

Voit ylläpitää toteutuskokonaisuuksia:

 • Toteutusten muokkaus (muokkaus, haku, lisäys ja poisto)
 • Lisätä uuden toteutuskokonaisuuden
 • Poistaa toteutuskokonaisuuden listauksesta.

3.1 Toteutuskokonaisuuden muokkaus

Klikkaa rivin perässä olevaa Muokkaa-kynäikonia.

Avautuvalla sivulla voit muokata yksittäisen toteutuskokonaisuuden nimeä sekä toteutusten listaa.

Voit lisätä yksittäisen toteutuskokonaisuuden listaan uusia toteutuksia hakemalla niitä joko nimellä tai koodilla. Ensimmäiset kolme merkkiä riittää haun käynnistämiseen. Valitse oikea kohde.

Voit poistaa toteutuksen listalta klikkaamalla toteutuksen koodin ja nimen perässä olevaa ruksia.

Vahvista toteutuskokonaisuuden muokkaukset painamalla TALLENNA.

3.2 Toteutuskokonaisuuden lisäys

Voit tarvittaessa lisätä uuden toteutuskokonaisuuden, jonka osalta muodostuu automaattisesti vain yksi loppupalautelomake.

Klikkaa  oikeasta yläkulmasta ”UUSI TOTEUTUSKOKONAISUUS”.

1. Lisää toteutuskokonaisuudelle nimi

2. Lisää toteutuksia kokonaisuuteen

 • Hae toteutuskokonaisuudelle lisättäviä toteutuksia joko nimellä tai koodilla. Ensimmäiset kolme merkkiä riittää haun käynnistämiseen.

3. Vahvista toteutuskokonaisuuden lisäys painamalla TALLENNA

4. OPINTOPALAUTTEET

Opintopalautteet-sivun Palautelistaus-välilehdellä näet kaikki opintopalautteet, joista kerätään palautetta, eli joihin muodostuu automaattisesti loppupalautelomake. Opintojakson lomake tulee näkyviin 31 päivää ennen toteutuksen alkamista (pääkäyttäjän määrittämä rajaus): opiskelijalle vasta, kun vastausaika alkaa.

Voit hakea toteutuksia seuraavilla hakukriteereillä:

 • toteutuksen nimi tai koodi
 • opintojakson nimi tai koodi
 • opettajan nimi
 • koulutusohjelman nimi
 • toteutuskokonaisuuden nimi
 • päivämääräväli, jolloin toteutus on ollut voimassa.

Voit koostaa opintopalautteita Excel-raporttiin, sisältäen kaikki loppupalautteet ilman aikarajoitusta.

4.1 Palautelomakkeiden suodatus

Palautelistauksen alalaidasta voit valita palautelomakkaiden määrän sivulla, ja tarvittaessa siirtyä seuraavalle sivulle.

Voit rajata ja suodattaa palautelomakkeiden listausta yläpalkin statusten avulla:

 • Luonnokset: Luonnostilassa olevat välikyselyt joita ei ole vielä julkaistu
 • Tulevat: kyselylomake on automaattisesti luotu, vastausaika ei vielä alkanut
 • Aktiiviset: kysely on avattu opiskelijoille
 • Odottaa vastausta: voit halutessasi kirjoittaa tai julkaista vastauksen palautteeseen
 • Päättyneet: vastaus palautteeseen annettu, tai sen julkaisun määräaika on päättynyt

Jos poistat jonkun statuksen valinnan, esimerkiksi klikkaat statuksen “Päättyneet” harmaaksi, jo päättyneet palauteprosessit piilotetaan etusivun listauksesta. Saat ne esiin aktivoimalla valinnan takaisin.

4.2 Palautelistaus: palautelomakkeen perustiedot ja tila

Opintojaksosta ja sen palautelomakkeesta näytetään seuraavia perustietoja etusivulla:

 • nimi ja koodi
 • palautelomakkeen tyyppi (esim. loppupalaute)
 • vastanneiden määrä ja ilmoittautuneiden määrä
 • palautelomakkeen voimassaoloaika
 • määräaika, mihin mennessä opettaja voi julkaista vastauksen saatuun palautteeseen

Etusivun koosteessa näkyy kunkin opintojakson rivillä palautelomakkeen tila värillisenä ikonina vasemmassa laidassa. Palautelomake voi olla joko tuleva, aktiivinen, vastausta odottava tai päättynyt.

Palautelomakkeen tila määrittelee, mitä toimintoja opettajalle on aktiivisena:

 1. Aktivoitumassa / tuleva
  • opettaja voi halutessaan muokata palautelomakkeen voimassaoloaikaa, ja/tai
  • aktivoida palautelomakkeen välittömästi
  • voit lukea kysymyksiä automaattisesti luodulta loppupalautelomakkeelta.
 2. Aktiivinen
  • opettaja voi halutessaan muokata palautelomakkeen voimassaoloaikaa
  • vastausaika käynnissä: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin, ja ladata senhetkisen vastauskoosteen Exceliin
  • opettaja voi halutessaan luonnostella vastausta saatuun palautteeseen.
 3. Odottaa vastausta
  • vastausaika on päättynyt: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin ja ladata raportin Exceliin
  • vastauksen julkaisuaika käynnissä: opettaja voi halutessaan julkaista vastauksen saatuun palautteeseen.
 4. Päättynyt
  • vastausaika on päättynyt: voit lukea koosteraportin saaduista palautteista, nähdä vastausprosentin ja ladata raportin Exceliin
  • vastauksen julkaisuaika päättynyt: jos vastaus palautteeseen julkaistiin, voit lukea julkaistun vastineen.
   • Pääkäyttäjä voi tarvittaessa muokata julkaistun vastineen sanamuotoa.

5. PALAUTELOMAKE

Avaa yksittäinen palautelomake Palautelistauksesta, rivin päässä olevasta ikonista.

Palautelomakkeen tilasta riippuen ikoneita voi olla viidenlaisia, ja ne vievät suoraan aktiivisena olevaan toimintoon.

5.1 Yhteiset kysymykset

Kun avaat valitun palautelomakkeen, näet avautuvan sivun ylälaidassa toteutuksen nimen ja koodin, opettajien nimet ja palautelomakkeen tyypin (esim. Loppupalaute).

Sivulla on kaksi välilehteä: Kysymykset-kohdassa voit lukea yleiset kysymykset ja vastausvaihtoehdot, jotka on automaattisesti luotu kaikille loppupalautteille.

Oikeasta laidasta voit vaihtaa kysymysten kielen. Opiskelijalle palautelomakkeen kysymykset näkyvät sillä kielellä, mikä on määritelty toteutuksen opetuskieleksi.

5.2 Lomakkeen aktivointi ja vastausajan muokkaus

Kun avaat valitun palautelomakkeen, näet avautuvan sivun ylälaidassa toteutuksen nimen ja koodin, opettajien nimet ja palautelomakkeen tyypin (esim. Loppupalaute).

Sivulla on kaksi välilehteä: Voimassaolo-kohdassa voit määritellä, minkä ajanjakson palautelomake on auki. Vastausaika päättyy määräajan viimeisenä päivänä klo 23.59.

Muokkaus onnistuu tietyillä ehdoilla:

 • aikaisintaan ennen kuin palautelomake aktivoituu, ja
 • viimeistään ennen kuin lomakkeen käynnissä oleva vastausaika päättyy
 • korkeintaan 31 päiväksi eteenpäin automaattiseen kyselyn päättymispäivään nähden (pääkäyttäjän määrittämä rajaus).

Mahdollisen vastausajan viimeinen päivä näkyy kalenteritoiminnosta.

Kun toteutuksella / -kokonaisuudella on useampi opettaja, kuka tahansa opettaja voi aktivoida palautelomakkeen, tai jatkaa vastausaikaa.  Jos palautelomake aktivoitiin virheellisesti liian aikaisin, ole yhteydessä korkeakoulusi Spark-palautepalvelun pääkäyttäjään.

Opiskelijalle näkyy voimassaoloaika reaaliajassa, mutta hän ei saa palautepalvelun kautta tiedotetta, jos voimassaoloaikaa on muokattu tai lomake julkaistu etuajassa. Opettajan tulee tiedottaa nämä itse suoraan opiskelijoille.

5.3 Vastausten koosteraportti

Näet koosteraportin ohjeen opettajan ohjeista.

5.4 Vastaus palautteeseen: luonnostelu ja julkaisu

Näet palautteen vastauksen luonnostelun ja julkaisun ohjeen opettajan ohjeista.

HOX! Et voi enää muokata vastausta palautteeseen julkaisun jälkeen: jos kyseessä on kriittinen virhe, pääkäyttäjä voi muokata julkaistua tekstiä.

6. RAPORTIT

Raportit sivulla on mahdollista tarkastella annettuja vastauksia kysymyksittäin eri lukuvuosina ja periodeina. Tämän lisäksi vastauksia on mahdollista rajata koskemaan vain valittua koulutusohjelmaa.

Valitsemalla hakukentässä halutun koulutusohjelman saa rajattua vastauksia siten, että kyselyiden vastauksista huomioidaan ainoastaan valittuun koulutusohjelmaan suunnattujen toteutuksien kyselyiden vastaukset.

Tiedot saa ladattua myös Exceliin, jossa tietoja voi tarkastella ja vastausten keskiarvojen osalta voi muodostaa Excelissä lisää graafeja.

7. KYSYMYSPANKKI

Tällä sivulla on mahdollista tarkastella kysymyspankin kysymyksiä, joita opettajat voivat valita loppupalaute- ja välipalautekyselyyn kysymyksiksi, mutta niitä ei pääse muokkaamaan eikä lisäämään. Kysymyspankin kysymysten muokkaus ja lisäys onnistuvat vain Spakin pääkäyttäjän näkymässä.


 


Ohjeet on päivitetty 7.12.2021.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa [:fi]saavutettava ohje[:en]accessible guideline[:], henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, opiskelijoille, Peppi and tagged , , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Sekä kommentointi että trackback ovat suljettu.

Yksi trackback

 1. […] opiskelijoille että opettajille on uudistettu ohjeistukset, ja ne löytyvät verkkosivuilta. Opettajille on myös tallenne, jossa esitellään eri ominaisuuksia. Tallenne löytyy Heimosta […]

Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia