« Takaisin

Opintojaksopalaute

Ohje opiskelijoille, opettajille ja esimiehille

Oamkissa kerätään jokaiselta opintojaksolta palautetta sähköisesti Pepin kautta. Opintojaksopalaute koostuu viidestä eri väittämästä ja kahdesta avoimesta kysymyksestä.

SÄHKÖINEN LOMAKE

Opintojaksopalautelomakkeen kohtina ovat arvioitiasteikko, väittämät ja avoimen kysymykset

opintojaksopalautelomake

Väittämien arviointiasteikko

++ samaa mieltä
+ enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä
– enemmän eri mieltä kuin samaa mieltä
– – eri mieltä
x en osaa sanoa

Väittämät

Opintojakson toteutus vastasi osaamistavoitteita ja sisältöä
Opintojakson suoritusvaatimukset oli ilmaistu selkeästi
Opetus ja ohjaus tukivat oppimistani
Sain opintojaksolla palautetta osaamiseni kehittymisestä
Opintojakso oli mielestäni hyödyllinen

Avoimet kysymykset

Miten sinun mielestäsi tätä opintojaksoa pitäisi kehittää? Voit esim. kertoa asioista, jotka haittasivat oppimistasi, kuormittavuudesta, opetuksen sisällöistä ja opetusjärjestelyistä, aikatauluista sekä opiskelijaryhmän toiminnasta.

Mitä hyvää sinun mielestäsi on tässä opintojaksossa? Voit esim. kertoa asioista, jotka edistivät oppimistasi, kuormittavuudesta, opetuksen sisällöistä ja opetusjärjestelyistä, aikatauluista sekä opiskelijaryhmän toiminnasta.

Opiskelija ja opintojaksopalaute

Opiskelijana pääset antamaan opintojaksopalautetta Pepin kautta. Viesti palautteen antamisesta tulee automaattisesti sähköpostiisi. Viesti sisältää linkin, josta pääset palautetta antamaan. Viesti on kirjoitettu sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelijoiden palaute on arvokasta, ja sitä kannattaa antaa ihan jokaiselta opintojaksolta. Mitä useampi opiskelija antaa palautetta, sitä suurempi on palautteen vaikuttavuus. Koska opintojaksoilla voi olla useita eri opettajia, on tärkeää muistaa hyvä netiketti. Henkilökohtaiset palautteet voi antaa opettajille kasvotusten ja opintojaksopalautteessa keskitytään antamaan palautetta opintojakson toteutumisesta. Anna palautteesi rakentavasti ja asiallisesti. Palautetta voit antaa kaksi viikkoa ennen toteutuksen päättymistä ja neljä viikkoa toteutuksen päättymisen jälkeen.

Opettaja ja opintojaksopalaute

Opettajana kannustat opiskelijoitasi antamaan aktiivisesti palautetta, ja mahdollisuuksien mukaan varaat lähiopetuksesta muutaman minuutin palautteen antamiseen. Opiskelijoille voi muistuttaa, että Oamkissa palautetta annetaan rakentavasti ja asiallisesti.

Jos olet opintojakson ainoa opettaja, pääset katsomaan palautetta Pepin opettajan työpöydän Toteutukset- valikon valinnasta ‘Katso opintojaksopalautteet -kohdasta. Opettajat näkevät niiden toteutusten palautteet, joihin heidät on resursoitu (hyväksytty työaikasuunnitelmalle) Pepissä.

Jos opintojaksolla on enemmän kuin yksi opettaja, palaute näkyy aluksi vain esimiehelle / esimiehille. Hän / he toimittavat palautteen opintojakson opettajille.

Opettajan työpöydän Toteutukset- valikosta valitaan 'Katso opintojaksopalautteet -kohta

opintojaksopalautteisiin pääseminen

Opettajana näet palautteen toteutuksittain alla olevan kuvan mukaisesti. Väittämän lukuarvo tarkoittaa väittämän keskiarvoa.

opintojaksopalautteiden väittämien keskiarvot toteutuksittain

Opintojaksopalautteen yhteenveto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opintojaksopalautteen yhteenvetolomake

Voit siirtää palautteen helposti käsiteltävään excel-muotoon edellä olevassa kuvassa olevan ’Oma opintojaksopalautteeni (xlsx)’ -linkin kautta. Excelissä käsittely onnistuu helpoiten ”Format as table” -toiminnolla, koska palautetta voi suodattaa esim. toteutuksen koodin avulla.

opintojaksopalautetieodon siirtäminen excel-tiedostoon

opintojaksopalautteen siirto Excel-tiedostoksi

Opettajana voit myös lähettää toteutuskohtaisen opintojaksopalautelinkin opiskelijoille, mikäli opiskelija on esimerkiksi hukannut automaattisesti lähetetyn sähköpostin. Opintojaksopalautelinkit ovat Pepin opettajan työpöydän ‘Toteutus’ -valikon  ‘Opintojaksopalautelinkit’-kohdassa.

opintojaksopalautelinkkien sijainti opettajan työpöydän 'Toteutus'-valikossa

opintojaksopalautelinkit

 

 

 

 

 

 

Opiskelijoiden antamaa arvokasta palautetta hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä ja käsitellään kehityskeskusteluissa. Muistathan kertoa opiskelijoillesi palautteen vaikutuksista, näin he muistavat antaa palautetta aktiivisesti jatkossakin.

Esimies ja opintojaksopalaute

Esimiehenä näet Pepistä niiden toteutusten palautteen, joissa alaisesi toimivat opettajina. Palautteen saat näkyville yllä olevan ohjeen avulla, mutta se kannattaa siirtää helposti käsiteltävään excel-muotoon. Excelissä käsittely onnistuu helpoiten ”Format as table” -toiminnolla. Näin pääset suodattamaan palautetta esim. toteutuksittain ja opettajittain.

Sellaisten opintojaksojen palaute, joissa on useampia opettajia, tulee yksinomaan esimiehille. Esimiehenä käyt palautteen läpi, ja toimitat alaisiasi koskevan palautteen heille.

Opiskelijoiden antamasta palautteesta voidaan tehdä erilaisia koonteja ja yhteenvetoja, ja käsitellä niitä esim. osastokokouksissa tai tiimipalavereissa. Opiskelijoille on hyvä kertoa palautteen vaikutuksista esim. tutkinto-ohjelmatiimien kokouksissa tai palautetilaisuuksissa. Palautetta käsitellään myös kehityskeskusteluissa.

 

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, opiskelijoille, Peppi and tagged , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia