« Takaisin

Saavutettavat verkkopalvelut ovat hyödyksi kaikille oamkilaisille – Myös Suomen laki velvoittaa saavutettavuuteen

Saavutettavuus parantaa palveluiden käytettävyyttä kaikille

Saavutettavuus ja käytettävyys ovat osin toisiinsa limittyviä asioita: kun verkkopalvelu on saavutettava, se on sen myötä tyypillisesti käytettävämpi kaikille käyttäjille. Eli saavutettavuus tekee palvelusta mukavamman käyttää myös niille, jotka eivät erityisesti tarvitse saavutettavia palveluita. 

Nille käyttäjille, jotka tarvitsevat saavutettavia palveluita, saavutettavuus voi olla kynnyskysymys. Saavutettavuus tarkoittaa sitäkin, että mahdollisimman moni voi itsenäisesti käyttää verkkopalveluita ilman muiden apua. Saavutettavuus ei ole vain kiva juttu tai kilpailuvaltti, vaan se on vähimmäisvaatimus!

(Tässä yhteydessä verkkopalvelulla tarkoitetaan selaimen kautta käytettäviä palveluita, esim. tätä it.oamk.fi-sivustoa, Peppiä, Moodlea tai yksittäistä verkkokurssia Moodlessa.)

Vaatimusten taustalla on yhdenvertaisuusperiaate

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuuttaSaavutettavien verkkopalveluiden puute ei saa muodostua Oamkissa opiskelun tai työskentelyn esteeksi. Saavutettavuus tuo mukanaan tasa-arvoisemmat mahdollisuudet kaikille. Yhdenvertaisuuslain mukaan Oamkin on koulutuksen järjestäjänä ja työantajana huolehdittava yhdenvertaisuuden toteutumisesta Oamkissa. Katso tämä Suomen oikeusministeriön lyhyt video yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä:

Laki edellyttää Oamkilta saavutettavia verkkopalveluita

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiiviä. Laki koskee mm. ammattikorkeakouluja. Lain mukaan Oamkin verkkopalvelujen pitää olla saavutettavia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suunnittelemme, toteutamme, hankimme ja kehitämme verkkopalveluita, joita kaikki oamkilaiset voivat käyttää (käyttöoikeuksiensa asettamissa rajoissa).

Lain voimaantulossa on käytössä siirtymäaika. Suurin osa Oamkin verkkopalveluista pitää olla saavutettavia 23.9.2020 mennessä, mutta uusien palveluiden (23.9.2018 tai jälkeen julkaistut) pitäisi olla saavutettavia jo nyt.


Verkkopalveluilla pitää olla saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste on julkaistava jokaiselle verkkopalvelulle erikseen ja se on julkaistava viimeistään silloin, kun lainsäädäntö vaatii saavutettavuutta ko. verkkopalvelulta. Selosteessa kerrotaan vastuuorganisaatio, palvelun nimi, sen osoite sekä selosteen laatimispäivämäärä.

1. Saavutettavuusarvio

Selosteen tekeminen lähtee liikkeelle verkkopalvelun saavutettavuusarviosta. Arvion voi tehdä itse, tai sen voi teettää ulkopuolisella asiantuntijalla. Arvion tekijän on tunnettava saavutettavuusvaatimukset. Hänen tulee osata arvioida, miten verkkopalvelu vastaa saavutettavuusvaatimuksiin.

2. Havaitut ongelmat ja niiden perustelut sekä lain sallimat poikkeukset

Selosteessa pitää luetella havaitut ongelmat ja siinä on myös kerrottava, millä perusteella havaittuja ongelmia ei olla vielä korjattu ja milloin asia ollaan korjaamassa. Myös mahdolliset lain suomat poikkeukset on mainittava: Saavutettavuuttahan ei edellytetä ihan kaikelta sisällöltä (esim. vanhat tiedostoarkistot), mutta ne on mainittava selosteessa.

3. Saavutettavuuspalaute

Lisäksi selosteessa pitää tarjota mahdollisuus huomauttaa saavutettavuusongelmista. Yhteydenottoihin pitää vastata 14 vrk kuluessa. Jos käyttäjä ei ole tyytyväinen vastaukseen tai ei ole saanut vastausta ollenkaan, hän voi valittaa asiasta AVI:lle, jonka yhteystiedot on mainittava selosteessa olevassa valitusmenettelyohjeessa.

Selosteen päivittäminen mukaan ylläpidon vuosirutiineihin

Saavutettavuusseloste on pidettävä ajantasaisena ja se onkin hyvä lisätä jokaisen verkkopalvelun ylläpidon vuosikelloon vuosittain päivitettäväksi. Selosteen päivitysajankohta on mainittava selosteessa.


Tutustu saavutettavuuteen ja siihen liittyviin vaatimuksiin itsenäisesti verkkokurssilla

Oamkin Moodlessa on tarjolla itsenäisesti suoritettava nonstop-verkkokurssi. Kurssilla on aitoja esimerkkejä Oamkista ja Oamkissa käytössä olevista työkaluista. Kurssille saa osallistua kuka vain, joka pääsee Oamkin Moodleen. Kirjaudu Moodleen Oamkin tunnuksellasi.

Kurssilla on kahdenlaista materiaalia: ydinainesta ja lisämateriaalia. Lisämateriaali on tarkoitettu sinulle, jota aihe kiinnostaa enemmän. Perustietoon riittää ydinaineksen opiskelu.

Tähän mennessä kurssin suorittanet ovat käyttäneet siihen aikaa n. 2,5 – 12 h. Voit suorittaa kurssin esimerkiksi osio kerrallaan. Kurssin käytyäsi sinulla on peruskäsitys saavutettavuudesta ja tiedät, mitä saavutettavuus edellyttää sisällöntuottajilta. (Huom! websuunnittelijoille tämä kurssi käy lähinnä aiheen esittelyksi, eli siinä ei käsitellä esim. valikkorakenteiden tai verkkolomakkeiden saavutettavuuden toteuttamista.)

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa [:fi]saavutettava ohje[:en]accessible guideline[:], henkilöstölle, Oamk , Ohjeet & tiedotteet, TIEDOTE and tagged . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia