« Takaisin

Peppi: Opetussuunnittelu, suunnittelijan työpöytä

Opintojen ja työaikasuunnittelun checklist

4 Opetussuunnittelu

4.1 Hakutoiminto

4.2 Opetussuunnitelmat (OPSit)

4.2.1 OPS:n kuvaus

4.2.2 Vastuunjako ja koulutusalat

4.2.3 Rakenne

4.2.4 Opintopolut

4.2.5 Ajoitussuunnitelmat

4.2.6 Säännöt

4.2.7 Jäsentelyt

4.2.8 Tarkistus ja hyväksyminen

4.3 Opintojaksot

4.3.1 Perus- ja kuvaustiedot

4.3.2 Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

4.3.3 Vastaavuudet ja edeltävyydet

4.3.4 Suoritustavat

4.3.5 Vastuunjako ja koulutusalat (opintojaksot)

4.3.6 Tarkistus

4.4 Erilliset opintokokonaisuudet

4.5 Koulutukset

Peppi-kooditusperiaatteet

Opintojaksokuvauksen täyttöohje, In English


4 Opetussuunnittelu

Opetussuunnittelu-osiossa hallitaan opetussuunnitelmia sekä niiden sisältämiä elementtejä: opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, ryhmittelyjä sekä erillisiä opintokokonaisuuksia. Osiossa hallinnoidaan myös opetusuunnitelman rakennetta, opintojen ajoitusta, opintopolkuja ja jäsennyksiä.
Oamkissa opetussuunnittelun eli OPSin rakentamisen Pepissä tekee tutkintovastaavat.

Opetussuunnitelman voi tässä yhteydessä ajatella karkeasti ottaen tarkoittavan samaa asiaa kuin tutkinto-ohjelma.

Opetussuunnitelmia voi luoda uutena tai kopiomalla jonkin vanhan OPS:n uuden pohjaksi.


4.1 Hakutoiminto

Hakutoiminnolla voit hakea järjestelmästä opintojaksoja, opetussuunnitelmia, erillisiä opintokokonaisuuksia tai tarkistettavia opintojaksoja.

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Valitse haun kohde napsauttamalla kohteen tyyppiä. Kun valitset haun kohteen, näytölle avautuvat ne hakusanakentät, joilla voit hakea valitsemaasi kohdetta järjestelmästä.
  Voit valita haun kohteeksi:

  • Hae kaikista: Voit tehdä haun eri kohteiden suomen- ja englanninkielisistä nimistä sekä tunnuksista.
  • Opintojaksot: Voit hakea opintojaksoa tunnuksen, nimen, voimassaolon, tason, oppiaineen tai vastuuhenkilön perusteella.
  • Opetussuunnitelmat: Voit hakea opetussuunnitelmaa tunnuksen, nimen, yksikön, koulutusohjelman, tutkinnon, vastuuhenkilön, ryhmän, tutkintonimikkeen tai aloitusvuoden perusteella.
  • Erilliset opintokokonaisuudet: Voit hakea erillistä opintokokonaisuutta nimen perusteella.

   VINKKI

   • Jos haluat selata kaikkea sisältöä, jätä kaikki hakukentät tyhjiksi.
   • Jos haluat poistaa kaikki hakuehdot, napsauta Tyhjennä-painiketta Hakuehdot-valikon alalaidassa.
 3. Syötä hakukenttään tai hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä nimen mukaan.

  HUOMIO

  Hakutulokset eivät aina näytä vastaavan haku- tai valintakenttään syötettyä tekstiä, sillä haku voi kohdistua myös vaihtoehtoiseen tietoon kuten englanninkieliseen nimeen, joka ei näy hakutuloksen osumien listauksessa.

 5. Avaa haluamasi hakutulos listasta napsauttamalla sen tunnusta tai nimeä.

Esimerkkejä hakutoiminnon käytöstä

Opintojaksojen hakeminen

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opintojaksot napsauttamalla Opintojakso-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opintojaksoja.
  Voit hakea opintojaksoja seuraavilla perusteilla:

  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä.
  • Nimi: Syötä kenttään opintojakson nimi tai osa siitä.
  • Voimassaolo: Valitse kentän pudotusvalikosta voimassaolon alku- ja/tai loppupäivämäärä.
  • Taso: Valitse kentän pudotusvalikosta haluamasi opintojen taso.
  • Oppiaine: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten oppiaine aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan.
 5. Avaa opintojakso napsauttamalla opintojakson tunnistetta tai nimeä.

Opetussuunnitelmien hakeminen

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opetussuunnitelmat napsauttamalla Opetussuunnitelma-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opetussuunnitelmia.
  Voit hakea opetussuunnitelmia seuraavilla perusteilla:

  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä.
  • Nimi: Syötä kenttään opetussuunnitelman nimi tai osa siitä.
  • Yksikkö: Syötä kenttään yksikkö tai osa siitä.
  • Koulutusohjelma: Syötä kenttään koulutusohjelman nimi tai osa siitä. Valitse sitten koulutusohjelma aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Tutkinto: Syötä kenttään tutkinnon nimi tai osa siitä. Valitse sitten tutkinto aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä kenttään vastuuhenkilön nimi tai osa siitä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Ryhmä: Syötä kenttään ryhmän nimi tai osa siitä. Valitse sitten ryhmä aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Tutkintonimike: Syötä kenttään tutkintonimike tai osa siitä. Valitse sittten tutkintonimike aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Aloitusvuosi: Valitse Aloitusvuosi-kentän pudotusvalikosta haluamasi vuosi.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opetussuunnitelman nimen mukaan.
 5. Avaa opetussuunnitelma napsauttamalla opetussuunnitelman tunnusta tai nimeä.

Haun tallentaminen

Kun haet opetussuunnitelmia, voit halutessasi tallentaa tekemäsi haun.

1. Napsauta Tallenna Haku -painiketta Hakuehdot-valikon alareunassa.
Näytölle avautuu Uusi haku -ponnahdusikkuna. Ponnahdusikkunassa voit tallentaa haun jo olemassa olevaan ryhmään tai luoda uuden ryhmän, johon haku tallennetaan.

2. Valitse tai luo ryhmä:
a. Jos haluat valita olemassa olevan ryhmän, voit valita sen Ryhmä-alasvetovalikosta.
b. Jos haluat luoda uuden ryhmän, syötä ryhmälle nimi Uusi Ryhmä -kentässä.

3. Syötä haulle nimi Nimi-kenttään.

4. Tallenna haku napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Kun olet tallentanut haun, järjestelmä näyttää vasemman palkin valikossa ryhmän, johon haku on tallennettu. Pääset tarkastelemaan listaa ryhmään tallennetuista opetussuunnitelmahauista napsauttamalla ryhmän nimeä.


4.2 Opetussuunnitelmat

Oamkissa opetussuunnittelun eli OPSin rakentamisen Pepissä tekee tutkintovastaavat.
Opetussuunnitelman tallennuksessa on kaksi käyttötapausta: luo uusi opetussuunnitelma, luo uusi opetussuunnitelma kopioimalla sisältö aiemmin tallennetusta opetussuunnitelmasta. Pepistä löytyvät kaikki Oamkin OPSit vuodesta 2011 eteenpäin.


4.2.1 OPS:n kuvaus

’+ Lisää uusi’ -painike aloittaa uuden OPS:n tekemisen osiossa ”Opetussuunnitelmat”.

Kirjoita OPS:n tiedot suomeksi ja englanniksi ja tallenna (englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa vain englanniksi).  Tarkemmat ohjeet on kerrottu alempana osiokohtaisesti. OPS:n voi tallentaa ja poistaa etusivun linkkeihin ”Lisää suosikkeihin” ja ”Poista suosikeista” -toiminnolla.

Perustiedot

Pakollisia kenttiä opetussuunnitelmalle ovat Nimi, Tunnus sekä Voimassaoloaika. OPSin tunnus annetaan Oamkin Peppi-kooditusperiaatteen mukaisesti: Peppi-kooditusperiaatteet. Myös Kesto on useimmiten syytä täyttää, sillä se vaikuttaa ajoitussuunnitelmien tekemiseen.

Tarkennukset

Tässä on mahdollista tarkentaa esim. mitkä koulutusohjelmat tai oppiaineet OPSiin liittyvät. Pakollisia kenttiä, jotta Vuosisuunnittelu toimii kyseisen OPS:n kohdalla oikein, ovat Ryhmä sekä Organisaatio (p.o. Yksikkö).

Kuvaus

Tämän otsikon alla on tarkoitus kuvata opetussuunnitelmaa laajemmin.

Liitteet

Opetussuunnitelmalle pystyy liittämään esim. taulukoita tai kuvia.

OPS:n ryhmät

Sekä OPS:lle että sen sisältämille ajoitussuunnitelmille pystyy liittämään ryhmiä. Ryhmät voivat olla esim. saapumiseriä.

OPS:n versiointi

Voit tarkastella opetussuunnitelman kuvauksen aiempia versioita tai palauttaa jonkin vanhan version työversioksi.

 1. Napsauta OPS-sivun yläreunasta Versiot-painiketta.
 2. Valitse pudotusvalikoista vertailtavat versiot.
 3. Napsauta Näytä versiot -painiketta.Osa vertailtavien versioiden tiedoista näytetään vierekkäin kunkin version alla. Jos näissä osioissa on eroja versioiden välillä, ne näkyvät korostettuna.
 4. Jos haluat palauttaa toisen vertailtavista versioista työversioksi, napsauta version nimen vieressä olevaa Palauta-painiketta.
  Järjestelmä tekee palautetusta versiosta uuden version, jotta kaikki aiemmat versiot ovat edelleen tarkasteltavissa.
 5. Poistu Versiot-ikkunasta napsauttamalla Sulje-linkkiä.

4.2.2 Vastuunjako ja koulutusalat

Huom! OPS:n Vastuunjako ja koulutusalat -välilehdellä ei vielä ole yhteyttä OPS:n kuvauksen kenttään Organisaatio (=Yksikkö).

Vastuunjako ja koulutusalat -välilehdellä pystyy määrittelemään opetussuunnitelman vastuutahot sekä siihen liittyvät koulutusalat. Mikäli korkeakoulussa on käytössä Koulutukset-osio, periytyvät tiedot sieltä.

Voit määrittää vastuunjaon ja koulutusalat OPSille, jolta ne oletusarvoisesti periytyvät OPSiin liitetyille opintojaksoille. Tarvittaessa voit määrittää vastuunjaon ja koulutusalat myös opintojaksokohtaisesti.

 1. Avaa Vastuunjako ja koulutusalat -välilehti.

 2. Lisää ajanjakso tai muokkaa olemassa olevaa ajanjaksoa:

  1. Jos haluat lisätä uuden ajanjakson, napsauta + Lisää uusi ajanjakso -painiketta.
   Järjestelmä avaa Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan, jossa voit määrittää ajanjakson vastuunjakoineen ja koulutusaloineen.
  2. Jos haluat muokata olemassa olevaa ajanjaksoa, napsauta sen päivämäärärivillä olevaa Muokkaa-painiketta.
 3. Valitse kalentereista ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät sekä lisää vastuunjakoa ja koulutusaloja koskevat tiedot.

  • Napsauta yksikön, kustannuspaikan tai koulutusalan valintakenttää ja valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta.

  • Jos haluat määrittää useita yksiköitä tai koulutusaloja, napsauta + Lisää rivi -painiketta.

  • Lisää jokaisella rivillä prosentuaalinen jako-osuus tekstikenttään.

   • Järjestelmä varoittaa, jos syötettyjen jako-osuuksien summa on pienempi tai suurempi kuin 100 %.

   • Jos napsautat Jaa tasan -valintaruutuun merkin, järjestelmä laskee yhtä suuren jako-osuuden kaikille yksiköille tai koulutusaloille.

 4. Kun olet syöttänyt tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan.

Esimerkki OPS:sta, jolle on tallennettu vastuunjako sekä koulutusalat.


4.2.3 Rakenne

Tällä välilehdellä hallinnoidaan OPSin rakennetta eli siihen sisältyviä elementtejä : opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, erillisiä opintokokonaisuuksia ja ryhmittelyjä.

Rakenne-välilehti näyttää opetussuunnitelman alaiset rakenne-elementit hierarkiana. Välilehdelle pääset seuraavasti:

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Opetussuunnitelmat.
 2. Hae haluamasi OPS.
 3. Valitse valikosta  Rakenne. Seuraavankaltainen näkymä aukeaa:

  Voit siirtää OPSiin liitettyjä rakenne-elementtejä raahaamalla niitä hiirellä. 

  • Voit siirtää rakenne-elementtejä rakenteessa kaikkialle paitsi opintojaksojen sisään. 

  • Jos siirrät rakenne-elementin, jolla on alatasoja, ne seuraavat automaattisesti ylätason mukana.

  • Muutos päivittyy järjestelmään heti, josta järjestelmä ilmoittaa Rakenne päivitetty -ponnahdusikkunalla. 

 4.  Kun raahaat siirrettävän rakenne-elementin sivun oikean reunan leikepöydälle, voit vierittää sivua niin, että leikepöydän sisältö pysyy näkyvissä.

Uuden opintojakson lisääminen OPSiin

 1. Valitse Rakenne-näkymästä OPS tai opintokokonaisuus, johon haluat lisätä jakson. Voit lisätä jakson suoraan OPSin päätasolle tai haluamaasi opintokokonaisuuteen.
 2. Napsauta valitsemasi OPSin tai opintokokonaisuuden oikealla puolella sijaitsevaa  -valikkopainiketta.
 3. Napsauta valikosta Lisää sisältöä.
  Rakenteen oikealle puolelle avautuu uusi näkymä.
 4. Valitse oikealle avautuvasta pudotusvalikosta Lisää uusi opintojakso.
 5. Syötä uuden opintojakson tunnus, nimi ja laajuus opintopisteinä ja napsauta Lisää rakenteeseen -painiketta.
  Järjestelmä ilmoittaa ”Elementti lisätty”-viestillä, että jakso on lisätty rakenteeseen.

 Olemassa olevan opintojakson lisääminen OPSiin

 1. Etsi Rakenne-näkymästä rakenne-elementti (OPSin päätaso tai opintokokonaisuus), johon haluat lisätä opintojakson.
 2. Napsauta valitsemasi rakenne-elementin oikeassa reunassa sijaitsevaa -painiketta.
 3. Valitse pudotusvalikosta Lisää sisältöä.
  Rakenteen oikealle puolelle avautuu uusi näkymä.
 4. Napsauta Valitse lisättävä sisältö -pudotusvalikosta Etsi opintojakso ja lisää se rakenteeseen.
 5. Voit hakea opintojaksoa kaikista opintojaksoista tai erillisestä opintokokonaisuudesta:
  • Hae opintojaksoa kaikista opintojaksoista:
   1. Syötä hakusana tai sen alku Hae opintojaksoja –hakukenttään.
    Hakutoiminto hakee osumia välittömästi.
   2. Napsauta haluamasi opintojakson kohdalta -painiketta.
    Opintojakso on lisätty rakenteeseen.
  • Lisää opintojakso erillisestä opintokokonaisuudesta:
   1. Valitse erillinen opintokokonaisuus Lisää tarjontakorista -pudotusvalikosta.
    Valikon alle avautuu lista erillisen opintokokonaisuuden sisältämistä opintojaksoista.
   2. Valitse listasta haluamasi opintojakso ja napsauta sen kohdalta -painiketta.
    Opintojakso on lisätty rakenteeseen.

Opintojakson tietojen täydentäminen ja muokkaaminen

 1. Napsauta jakson rivin oikeasta laidasta löytyvää  -painiketta ja sen alta Muokkaa -painiketta.
  Järjestelmä avaa Muokkaa opintojaksoa -ponnahdusikkunan.
 2. Muokkaa, lisää tai poista haluamiasi opintojakson tietoja.
 3. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee ponnahdusikkunan.

HUOM! Mikäli yksi opintojakso on osa useampaa OPSia tai opintokokonaisuutta, päivittyvät siihen tehdyt muokkaukset kerralla kaikkiin elementteihin, joihin se on liitetty!

Uuden opintokokonaisuuden lisääminen OPSiin

 1. Napsauta OPSin päätason oikeasta reunasta  -painiketta ja valitse pudotusvalikosta Lisää sisältöä.
  Leikepöydälle avautuu Lisää sisältöä -alue.
 2. Valitse pudotusvalikosta lisättävän sisällön tyypiksi Lisää uusi opintokokonaisuus / ryhmittely.
 3. Syötä opintokokonaisuudelle tunnus ja nimi. Voit halutessasi määrittää sisällön valinnaisuuteen liittyvät yksityiskohdat.
 4. Tallenna opintokokonaisuus napsauttamalla Lisää-painiketta.
  Opintokokonaisuus löytyy omana elementtinään listan lopusta.
 5. Voit tarvittaessa siirtää elementtiä hiirellä raahaamalla.

Opintojakson poisto

 1. Napsauta  -painiketta haluamasi opintojaksorivin päässä ja valitse Poista opintojakso.
 2. Vahvista poistaminen napsauttamalla ponnahdusikkunan OK-painiketta.

Olemassa olevan opintokokonaisuuden lisääminen OPSiin

 1. Napsauta opetussuunnitelman oikeassa reunassa sijaitsevaa -painiketta.
 2. Valitse pudotusvalikosta Lisää sisältöä.
  Rakenteen oikealle puolelle avautuu uusi näkymä.
 3. Napsauta Valitse lisättävä sisältö -valikosta Etsi ja kopioi opintokokonaisuus.
 4. Hae alapuolelle aukeavasta valikosta haluamasi opetussuunnitelma kirjoittamalla hakukenttään sen kaksi ensimmäistä kirjainta.
  Opetussuunnitelman tiedot aukeavat valikon alapuolelle, kun napsautat haluamaasi suunnitelmaa.
 5. Napsauta opetussuunnitelman vieressä olevaa -kuvaketta lisätäksesi suunnitelman sisältämän kokonaisuuden OPSiin
  Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta lisäyksestä.

HUOM! Alkuperäinen ja kopioitu opintokokonaisuus eivät toimenpiteen jälkeen ole yksi ja sama elementti, vaan toisistaan irrallisia. Mikäli halutaan, että yhteen paikkaan tehdyt muokkaukset päivittyvät kerralla moneen OPS:iin, tulee käyttää Erillistä opintokokonaisuutta.

Opintokokonaisuuden poisto

 1. Napsauta -painiketta haluamasi opintokokonaisuusrivin päässä ja valitse Poista opintokokonaisuus.
 2. Vahvista poistaminen napsauttamalla ponnahdusikkunan OK-painiketta.

4.2.4 Opintopolut-välilehti

Koska suuntautumisten OPSit Oamkissa tehdään suoraan OPSin perusrakenteeseen ei opintopolut-välilehti ole Oamkissa käytössä.


4.2.5 Ajoitussuunnitelmat

Voit lisätä OPSille ajoitussuunnitelman, joka määrittää sen, milloin opetus järjestetään. Ajoitussuunnitelma lisätään seuraavasti:

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Opetussuunnitelmat.
 2. Hae OPS ja avaa se.
 3. Valitse Ajoitussuunnitelmat valikosta.
 4. Napsauta Lisää ajoitussuunnitelma -painiketta.
  Näytölle avautuu Lisää ajoitussuunnitelma -ponnahdusikkuna, johon voit syöttää uuden ajoitussuunnitelman tiedot.
 5. Nimeä ajoitussuunnitelma.
 6. Voit valita myös ajoituksen tyypin, aloituslukuvuoden, aloituslukukauden ja opintopolun, jota ajoitussuunnitelma koskee. Voit myös lisätä ajoitussuunnitelmalle tarvittaessa ryhmän.

  Ajoituksen tyypit

  Ajoituksella on kolme eri tyyppiä:

  • Karkea ajoitus: järjestelmä jakaa automaattisesti opintojakson kokonaislaajuuden tasan valittujen sarakkeiden (lukuvuodet, lukukaudet tai periodit) kesken.
  • Tarkka ajoitus: voit itse kirjoittaa opintopisteet sarakkeiden soluihin.
  • Yksinkertainen ajoitus: voit valita napsauttamalla sarakkeen solun, johon haluat opintojakson kaikkien opintopisteiden kuuluvan.
 7. Tallenna tiedot napsauttamalla Tallenna-painiketta.

Ajoitussuunnitelman muokkaaminen

Voit muokata opetussuunnitelmaan lisätyn ajoitussuunnitelman nimeä, määrittää ryhmät ja vaihtaa ajoituksen tyypin, aloituslukuvuoden ja -lukukauden sekä opintopolun.
 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Opetussuunnitelmat.

 2. Hae OPS.

 3. Napsauta OPSin nimeä tai tunnusta.
  Näytölle avautuu OPSin kuvaus.
 4. Valitse valikosta Ajoitussuunnitelmat.
  Järjestelmä listaa OPSiin lisätyt ajoitussuunnitelmat.

 5. Valitse ajoitussuunnitelma.
  Näytölle avautuu ajoitussuunnitelmataulukko.

  HUOMIO

  Jos muutat ajoitussuunnitelmataulukon tietoja, tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

 6. Napsauta Muokkaa -painiketta.
  Järjestelmä avaa Muokkaa ajoitussuunnitelmaa -ponnahdusikkunan, jossa voit muuttaa ajoitussuunnitelman määrityksiä.

 7. Muokkaa, lisää tai poista tietoja. Ajoitussuunnitelman nimi suomeksi ja ajoituksen tyyppi ovat pakollisia tietoja. Lisätietoja ajoituksen tyypeistä: Ajoitussuunnitelman lisääminen OPSille.

 8. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Tallenna-painiketta.
  Järjestelmä tallentaa määritykset ja sulkee Muokkaa ajoitussuunnitelmaa -ponnahdusikkunan.


4.2.6 Säännöt

Opetussuunnitelmalla voi olla joko yleisiä tai OPS-kohtaisia sääntöjä. Pääkäyttäjän tehtävä on määritellä säännöt.

Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa OPSien linjakkuus, yhdenmukaisuus ja laadukkuus. Sääntöjen avulla voidaan kontrolloida esim. sitä, ettei Pepistä siirry julkaisujärjestelmään tai opintohallintojärjestelmään puutteellista tai virheellistä dataa.


4.2.7 Jäsentelyt

Jäsentelyissä määritellään OPSin opintojaksojen yhteydet esim. Oamkin määrittämiin yleisiin kompetensseihin.

Jäsentelyllä luokitellaan opetussuunnitelman opintojaksoja. Jäsentelyjä voi opetussuunnitelmassa olla useita. Ennen kuin jäsentelyjä pystyy liittämään opetussuunnitelmiin, pääkäyttäjän pitää olla tallentanut jäsentelymalli.

Jäsentelyn tallennus opetussuunnitelmalle

Voit lisätä uuden jäsentelyn opetussuunnitelmalle ottamalla käyttöön jonkun pääkäyttäjän määrittelemistä jäsentelymalleista.

 1. Varmista että pääkäyttäjä on tallentanut tarvitsemasi jäsentelyn
 2. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Opetussuunnitelmat.
 3. Hae OPS.
 4. Valitse valikosta  Jäsentelyt.
 5. Napsauta Lisää jäsentely -painiketta.
  Näytölle avautuu  Lisää jäsentely -ponnahdusikkuna.
 6. Valitse ponnahdusikkunassa olevasta Jäsentelyt-pudotusvalikosta jäsentelymalli, jota haluat käyttää, ja napsauta Tallenna-painiketta.

Jäsentelyn muokkaaminen

Kun jäsentely on tallennettu, pääsee sitä muokkaamaan Jäsentelyt-välilehdellä valitsemalla mukaan halutut opintojaksot.  Jäsentelymallista riippuu, valitaanko opintojakso mukaan jäsentelyn piiriin vain ruksimalla se, vai annetaanko numeroarvo (esim. opintopisteet). Oamkissa rastitetaan opintojaksojen kohdalla mihin kompetenssiin ko. opintojaksolla on yhteys.


4.2.8 Tarkistus ja hyväksyminen

OPSin Tarkistus ja hyväksyminen -välilehdellä voit tarkastella, mitkä opetussuunnitelman perustiedot on asianmukaisesti syötetty. Välilehdellä näkyvät kaikki Oamkin säännöt OPSin pakollisista kentistä, joiden täytyy olla kunnossa ennen OPSin hyväksymistä. Koulutusohjelmavastaavat varmistavat, että OPSit ja siihen liitetyt opintojaksot sisältävät kaikki tarvittavat tiedot jonka jälkeen OPS muutetaan ”Luonnos” tilasta ”Valmis hyväksyttäväksi” tilaan. Näkymän ylälaidassa on statuspalkki, joka kertoo, missä tilassa OPS on: Luonnos –> Valmis hyväksyttäväksi –> Hyväksytty –> Hyväksytty ja julkaistu. Opiskelijapalvelut tarkistavat OPSit ja muuttavat niiden tilan ”Hyväksytty” tilaan. Ainoastaan OPSit, jotka ovat ”Hyväksytty ja julkaistu” tilassa näkyvät www opinto-oppaassa ja Oivassa. Alla esimerkki tarkistusnäkymästä:

Näkymän ylälaidassa on statuspalkki, joka kertoo, missä tilassa OPS on: Luonnos –> Valmis hyväksyttäväksi –> Hyväksytty –> Hyväksytty ja julkaistu. Korkeakoulut määrittelevät itse, ketkä pääsevät statuksen muutoksia tekemään.

OPSin tilan muuttaminen

Kun muutat OPSin tilan luonnoksesta hyväksymisehdotukseksi, voi hyväksymisestä vastaava taho käydä tarkastelemassa OPSia ja hyväksyä sen.

 1. Napsauta sivun yläreunasta Valmis hyväksyttäväksi. Järjestelmä avaa Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkunan. Jos OPSin perustiedot ovat puutteelliset, ponnahdusikkunan ylälaidassa näkyy ilmoitus ”Opetussuunnitelma sisältää virheitä”. Jos haluat ennen OPSin tilan päivittämistä vielä täydentää puuttuvia tietoja, sulje  Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkuna napsauttamalla sen oikean yläkulman harmaata neliötä. Palaat takaisin hyväksymisluonnosnäkymään, josta voit siirtyä muokkaamaan OPSia.
 2. Tarvittaessa voit kirjoittaa Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkunaan hyväksymisehdotukseen liittyvän kommentin, joka tallentuu järjestelmään.
 3. Napsauta Päivitä-painiketta. Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkuna sulkeutuu. Näkymän ylälaidan statuspalkissa Valmis hyväksyttäväksi -kohta muuttuu vihreäksi osoittaen, että OPSin tila on päivitetty hyväksymisehdotukseksi.
 4. Vastaavalla tavalla OPS:n tila muutetaan vaiheisiin Hyväksytty sekä Hyväksytty ja julkaistu. Se, ketkä pääsevät tekemään tilojen muutoksia, riippuu korkeakoulun omista prosesseista,

Sivun keskiosassa on listattuna yleiset sekä OPS-kohtaiset säännöt, joiden mukaisesti OPSin tietojen tulee olla syötetty (ks. Säännöt-välilehti). Säännöt voivat esim. tehdä tiettyjen kenttien täyttämisestä pakollista tai suositeltua.

Sivun alalaidassa on kaksi painiketta:

 1. Tarkista OPSiin liitetyt opintojaksot. Tämä toiminto tarkistaa, ovatko opintojaksot tallennettu em. sääntöjen mukaisesti.
 2. Siirrä opetussuunnitelman opintojaksot opiskelija- ja opintohallintojärjestelmään. Tämä toiminto siirtää opintojaksot korkeakoulun opintohallintojärjestelmään, mikäli siirto on korkeakoulussa käytössä. Siirron edellytyksenä on useimmiten se, että opintojaksot on tallennettu sääntöjen mukaisesti.

4.3 Opintojaksot

Opintojaksojen hakeminen

Hakutoiminnolla voit hakea järjestelmästä opintojaksoja, opetussuunnitelmia, erillisiä opintokokonaisuuksia tai tarkistettavia opintojaksoja.

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu, jotta Haku-näkymä aukeaa.
 2. Rajaa haun kohteeksi opintojaksot napsauttamalla Opintojakso-valintapainiketta.
 3. Syötä hakukenttiin tietoja, joilla haluat hakea opintojaksoja.
  Voit hakea opintojaksoja seuraavilla perusteilla:

  • Tunnus: Syötä kenttään hakusana tai osa siitä.
  • Nimi: Syötä kenttään opintojakson nimi tai osa siitä.
  • Voimassaolo: Valitse kentän pudotusvalikosta voimassaolon alku- ja/tai loppupäivämäärä.
  • Taso: Valitse kentän pudotusvalikosta haluamasi opintojen taso.
  • Oppiaine: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten oppiaine aukeavasta pudotusvalikosta.
  • Vastuuhenkilö: Syötä tekstikenttään vähintään kaksi nimessä esiintyvää merkkiä. Valitse sitten henkilö aukeavasta pudotusvalikosta.
 4. Napsauta Hae-painiketta.
  Hakutulokset näytetään aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan.
 5. Avaa opintojakso napsauttamalla opintojakson tunnistetta tai nimeä.

Voit saada etsimäsi opintojakson haettua Pepissä myös muita reittejä pitkin, esim. opetussuunnitelman Rakenne-välilehdellä, tai vuosisuunnittelun päänäkymässä.

Opintojakson ominaisuudet

Pepissä opintojaksolla on paljon ominaisuuksia, jotka on jaettu eri välilehdille. Välilehdet löytyvät opintojakson yleisnäkymässä vasemmasta laidasta. Kaikki välilehdet eivät ole jokaisen korkeakoulun käytössä. Alla esimerkki Oamkin opintojaksonäkymästä:

Alaotsikoiden alla on kerrottu tarkemmin kultakin välilehdeltä löytyvistä toiminnoista ja ominaisuuksista.

Opintojakson lisääminen irrallisena

Voit lisätä järjestelmään uuden opintojakson myös irrallisena ja liittää sen myöhemmin opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen.
HUOM! Tätä toimintoa kannattaa käyttää vain poikkeustapauksissa, sillä vaarana on, että järjestelmään jää tarpeettomia opintojaksoja. Lähtökohtaisesti opintojaksot kannattaa luoda suoraan opetussuunnitelmaan. Katso ohjeet kohdasta ”4.2.3 Rakenne”.
 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu.

 2. Napsauta + Lisää uusi -painiketta ja valitse pudotusvalikosta Opintojakso.
  Järjestelmä avaa Luo uusi opintojakso -ponnahdusikkunan.

 3. Syötä haluamasi tiedot jaksolle. Opintojaksojen koodit annetaan Oamkin Peppi-kooditusperiaatteen mukaisesti. Peppi-kooditusperiaatteet

 4. Kun olet syöttänyt haluamasi tiedot, napsauta Tallenna-painiketta.
 5. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Luo uusi opintojakso -ponnahdusikkunan.

Opintojakson poistaminen

Voit poistaa järjestelmästä tarpeettomat opintojaksot.

 1. Poista ensin opintojakson mahdolliset liitokset OPSeihin tai erillisiin opintokokonaisuuksiin.
 2. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu Opintojaksot.
 3. Hae opintojakso, jonka haluat poistaa.
 4. Napsauta opintojakson nimeä tai tunnusta.
  Näytölle avautuu Perus- ja kuvaustiedot -näkymä.
 5. Napsauta oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa Poista-painiketta.
  Järjestelmä ilmoittaa, ettei opintojaksolla ole liitoksia OPSiin tai erillisiin opintokokonaisuuksiin.
 6. Napsauta ponnahdusikkunan Poista-painiketta.
  Opintojakso on poistettu järjestelmästä.

4.3.1 Perus- ja kuvaustiedot

Opintojakson perus- ja kuvaustietojen välilehdellä määritellään jakson perustiedot.

 • Sivun ylälaidasta löytyvää Muokkaa -painiketta napsauttamalla pääsee tekemään tietoihin muokkauksia.
 • Jakson voi kopioida painikkeesta Kopioi.
 • Lataa PDF -painike luo jaksosta pdf-muotoisen tiedoston haluamallesi tulostuspohjalle. Tulostuspohjat vaihtelevat korkeakoulukohtaisesti.
 • Voit myös tarkastella opintojakson vanhoja versioita, vertailla niitä tai palauttaa opintojakson vanhan version työversioksi Versiot-painikkeesta. Valitse pudotusvalikoista haluamasi versiot tarkasteluun. Napsauttamalla tämän jälkeen Näytä versiot -painiketta, järjestelmä näyttää valitsemasi versiot rinnakkain vertailemista varten ja ilmoittaa korostusvärillä versioiden eroista. Jos haluat palauttaa opintojakson vanhan version, napsauta version tietojen vierestä Palauta-painiketta.

Perustiedot

Jakson perustietoja ovat mm. nimi, tunnus sekä laajuus opintopisteissä (min-max). Lähtökohtaisesti vain nimi sekä tunnus ovat pakollisia kenttiä, mutta korkeakoulukohtaisesti voi olla useampia kenttiä määritelty pakollisiksi esim. pääkäyttäjän luomien sääntöjen kautta. Myös se voi vaihdella, mitä kenttiä näkymässä on. Alla yksi esimerkki perustietojen kentistä.

 • Voit määrittää opintojaksolle useita koulutusohjelmia, luokitteluita ja opetuskieliä.

  • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä avaa pudotusvalikon, jossa on mahdollisia vaihtoehtoja. Kun valitset jonkin vaihtoehdon, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.

  • Jos haluat lisätä toisen vaihtoehdon, käytä valintakenttää uudestaan.

  • Jos haluat poistaa vaihtoehdon valintakentästä, napsauta vaihtoehdon edessä olevaa rastia.

Kuvaustiedot

Kuvaustiedot ovat enimmäkseen vapaita tekstikenttiä, joissa on tarkoitus määritellä tarkemmin opintojakson sisältö, sen osaamistavoitteet sekä esim. tietoa suoritus- tai toteutustavoista.

Arviointi

Arviointi-osiossa määritellään ensin se, mitä asteikkoa jaksolla käytetään, sekä se, mitkä ovat jakson arviointikriteerit.

Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tämä osio kuvaa sitä, mihin opintojakso on liitettynä. Samat tiedot ovat näkyvissä myös omalla välilehdellään.

Tarkistus

Tässä määritellään, tarvitaanko kyseisellä jaksolla kielen ja/tai sisällön tarkistusta. Toiminto ei ole käytössä kaikissa korkeakouluissa.

Kommentti

Kommentti-osio näyttää virkailijan kommentit ko. opintojakson tietoihin liittyen. Kommenttikentän sisältö ei välity opiskelijoille tai opinto-oppaaseen.


4.3.2 Liitokset opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin

Tällä välilehdellä on nähtävillä se, mihin opetussuunnitelmiin ja erillisiin opintokokonaisuuksiin ko. opintojakso on liitetty.


4.3.3 Vastaavuudet ja edeltävyydet

Välilehdellä Vastaavuudet ja edeltävyydet pystyy määrittelemään sen, mitkä opintojaksot vastaavat jaksoa, tai minkä jaksojen pitää olla (pakollisesti tai suositellusti) suoritettu ennen jaksoa.

 • Kun kirjoitat valintakenttään vähintään kaksi merkkiä, järjestelmä antaa mahdollisia opintojaksoja aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Kun valitset opintojakson, järjestelmä sisällyttää sen valintakenttään.

 • Jos haluat poistaa opintojakson valintakentästä, napsauta opintojakson edessä olevaa rastia.

 • Voit lisätä samaan valintakenttään useita opintojaksoja, joiden yhdistelmä jäsentyy kokonaiseksi vastaavuudeksi tai edeltävyydeksi.

 • Jos haluat määrittää vaihtoehtoisen vastaavuuden tai edeltävyyden, napsauta valintakentän alapuolella olevaa + tai -painiketta. Järjestelmä lisää uuden valintakentän.

 • Voit poistaa tarpeettoman valintakentän napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa rastia.

4.3.4 Suoritustavat

Ominaisuus ei ole käytössä Oamkissa.


4.3.5 Vastuunjako ja koulutusalat (opintojaksot)

Voit tarkastella vastuunjakoa ja koulutusaloja, jotka liittyvät opintojaksolle periytyneisiin tai määritettyihin ajanjaksoihin. Oletusarvoisesti vastuunjako ja koulutusalat periytyvät ylemmältä elementiltä, mutta tarvittaessa ne voidaan määrittää myös opintojaksokohtaisesti.

 1. Valitse opintojakson välilehtivalikosta Vastuunjako ja koulutusalat.
  Järjestelmä listaa opintojaksoa koskevat ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos näytön yläosassa on painikepari Käytä perittyjä tietoja ja Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja, voit valita käyttöön joko ylemmältä elementiltä periytyneet tai opintojaksokohtaiset määritykset.

  HUOMIO

  Painikkeet näkyvät vain, jos opintojakso on liitetty opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen, jonka vastuunjako ja koulutusalat ovat periytyneet opintojaksolle. Jos määrityksiä ei ole periytynyt, järjestelmä listaa opintojaksokohtaiset ajanjaksot.

 2. Jos haluat ottaa käyttöön periytyneiden määritysten sijaan opintojaksokohtaiset määritykset, napsauta Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja -painiketta.
  Painike muuttuu harmaaksi, ja järjestelmä ilmoittaa periytymisen muuttuneen ja listaa opintojaksolle määritetyt ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Tämän jälkeen voit lisätä tai muokata ajanjaksoja opintojaksokohtaisesti.

 3. Lisää ajanjakso tai muokkaa olemassa olevaa ajanjaksoa: Jos haluat lisätä uuden ajanjakson, napsauta + Lisää uusi ajanjakso -painiketta.
  Järjestelmä avaa Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan, jossa voit määrittää ajanjakson vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos haluat muokata olemassa olevaa ajanjaksoa, napsauta sen päivämäärärivillä olevaa Muokkaa-painiketta.

 4. Valitse kalentereista ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät sekä lisää vastuunjakoa ja koulutusaloja koskevat tiedot.

 5. Napsauta yksikön, kustannuspaikan tai koulutusalan valintakenttää ja valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta.

 6. Jos haluat määrittää useita yksiköitä tai koulutusaloja, napsauta + Lisää rivi -painiketta.

 7. Lisää jokaisella rivillä prosentuaalinen jako-osuus tekstikenttään. Järjestelmä varoittaa, jos syötettyjen jako-osuuksien summa on pienempi tai suurempi kuin 100 %. Jos napsautat Jaa tasan -valintaruutuun merkin, järjestelmä laskee yhtä suuren jako-osuuden kaikille yksiköille tai koulutusaloille.

 8. Kun olet syöttänyt tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan.


4.3.6 Tarkistus

Opintojakson Tarkistus-välilehdellä pystyy tarkastelemaan sitä, täyttääkö opintojakso korkeakoulun omat vaatimukset, eli onko se pääkäyttäjän luomien sääntöjen mukainen.

Opintojaksoa koskevat säännöt on jaettu sääntöjoukkoihin. Kunkin sääntörivin lopussa on joko vihreä, keltainen tai punainen ikoni. Ne ilmaisevat seuraavaa:

 • Vihreä ikoni: pakollinen sääntö on läpäisty
 • Punainen ikoni: pakollista sääntöä ei ole läpäisty
 • Keltainen ikoni: suositeltu sääntö (joko läpäisty tai ei)

4.4 Erilliset opintokokonaisuudet

Erillisten opintokokonaisuuksien tarkastelu

Voit tarkastella erillisiä opintokokonaisuuksia.

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Erilliset opintokokonaisuudet, jolloin hakusivu aukeaa.
 2. Hae erillinen opintokokonaisuus. Hakuohje: ”4.1 Hakutoiminto
  Hakukentän alle avautuu opintokokonaisuuksien lista.

 3. Napsauta opintokokonaisuutta tarkastellaksesi sen tietoja.

Erillisten opintokokonaisuuksien luominen

Voit luoda uuden erillisen opintokokonaisuuden yhteiseen tai tietyn koulutusohjelman käyttöön.

 1. Valitse päävalikossa Opetussuunnittelu > Erilliset opintokokonaisuudet, jolloin näytölle aukeaa Haku-näkymä.
 2. Napsauta Haku-sivun oikeassa yläkulmassa olevaa + Lisää uusi -painiketta.
 3. Napsauta aukeavasta pudotusvalikosta Erillinen opintokokonaisuus -painiketta, jolloin näytölle aukeaa Perustiedot-sivu.
 4. Syötä erilliselle opintokokonaisuudelle pakollinen tunnus ja halutessasi myös erillisen opintokokonaisuuden nimi sekä kuvaus suomeksi ja englanniksi.
 5. Syötä halutessasi myös vastuuyksikkö sekä luokittelu.
 6. Kun olet tehnyt tarvittavat lisäykset, tallenna erillinen opintokokonaisuus napsauttamalla Tallenna-painiketta.

HUOMIO

 • OPS-vastaavasta tulee automaattisesti tarjontavastaava.
 • Vain pääkäyttäjä voi valita erillisen opintokokonaisuuden tason. Jos pääkäyttäjä valitsee tasoksi koulutusohjelmakohtainen, hänen tulee määritellä myös koulutusohjelma ja tarjontavastaava.

Erillisten opintokokonaisuuksien muokkaaminen

Voit muokata erillisten opintokokonaisuuksien sisältöä.

 1. Valitse päävalikosta Opetussuunnittelu > Erilliset opintokokonaisuudet > Erillisten opintokokonaisuuksien muokkaus, jolloin Perustiedot-sivu aukeaa.
 2. Avaa sivulle opintokokonaisuuksia erillisten opintokokonaisuuksien listasta.
 3. Voit esimerkiksi muokata opintokokonaisuuksien kuvauksia tai lisätä niihin uusia opintojaksoja.
  • Uuden opintojakson lisääminen:
   • Napsauta  Lisää uusi opintojakso -kuvaketta.
  • Olemassa olevan opintojakson lisääminen:
   1. Syötä lisättävän jakson tunnus tai osa sen nimestä Lisää olemassa oleva opintojakso -hakukenttään.
    Kentän alle avautuu lista opintojaksoista.
   2. Napsauta kurssin nimen oikealla puolella -kuvaketta.
  • Erillisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvan opintojakson muokkaaminen:
   1. Napsauta haluamaasi opintojaksoa.
    Jakson tiedot aukeavat Opintojakson tiedot -ponnahdusikkunaan.
   2. Napsauta Muokkaa-painiketta vasemmassa yläkulmassa.
  • Opintojakson poistaminen erillisistä opintokokonaisuuksista:
   • Napsauta Poista-linkkiä opintojakson nimen oikealla puolella.
    Opintojakso poistuu erillisistä opintokokonaisuuksista, mutta säilyy järjestelmässä.

Ajoitussuunnitelman lisääminen erilliselle opintokokonaisuudelle

Erilliselle opintokokonaisuudelle on lisättävä ajoitussuunnitelma, jotta erilliseen opintokokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista voidaan tehdä toteutuksia vuosisuunnittelussa.

HUOMIO Ohjeet saattavat poiketa Pepin lopullisesta versiosta, sillä ohjeiden kirjoittamisen aikana toiminto oli vielä keskeneräinen.

 1. Valitse päävalikosta  Opetussuunnittelu > Erilliset opintokokonaisuudet > Erillisten opintokokonaisuuksien muokkaus, jolloin näytölle aukeaa Perustiedot-sivu.
 2. Valitse haluamasi erillinen opintokokonaisuus opintokokonaisuudet-listasta.
 3. Napsauta Perustiedot-sivun alareunassa + Lisää ajoitussuunnitelma -painiketta.
 4. Syötä ajoitussuunnitelmalle pakolliset nimi, ajoituksen tyyppi ja aloituslukuvuosi.
 5. Syötä halutessasi myös aloituslukukausi, periodien määrä sekä ryhmät.
 6. Kun haluat tallentaa ajoitussuunnitelman, napsauta Tallenna­-painiketta.

4.4 Koulutukset

Koulutukset-osiossa on mahdollista syöttää korkeakoulun koko koulutustarjonta. Sitä pystyy käyttämään myös hakukohteiden hallinnointiin. Osiota käyttöön otettaessa kannattaa miettiä huolellisesti sen suhde Koulutusohjelma-koodistoon.

Koulutukset-osioon siirrytään klikkaamalla Opetussuunnittelu-valikon alla olevaa kohtaa Koulutukset. Oheisen kaltainen näkymä aukeaa:

Koulutukset tulevat listatuksi koulutustyypin mukaisesti. Koulutustyyppejä ovat oletusarvoisesti seuraavat:

 • Alempi korkeakouluaste
 • Ylempi korkeakouluaste
 • Alempi ja ylempi korkeakouluaste
 • Tutkijakoulutusaste
 • Tutkintoon johtamaton koulutus

Sivun ylälaidassa olevan Suodata listausta -toiminnon avulla on mahdollista rajoittaa alla olevat hakutulokset esim. nimen tai yksikön perusteella.

Uuden koulutuksen lisäys

Uusi koulutus lisätään klikkaamalla sivun oikeasta yläkulmasta löytyvää Lisää koulutus -painiketta.

Uudelle koulutukselle lisätään lomakkeella tarvittavat tiedot. Pakollisia kenttiä ovat Nimi, Tunniste sekä Koulutustyyppi.

Kun lomake on tallennettu, pääsee koulutusta hallinnoimaan seuraavasta näkymästä:

Vasemman laidan palkista voi siirtyä koulutuksen eri välilehdille. Välilehdet ovat oletusarvoisesti seuraavat:

 • Perustiedot (yllä oleva näkymä)
 • Sisältökuvaukset
 • Vastuunjako ja koulutusalat
 • Rakenne
 • Koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä
 • Hakukohteet ja valintaperusteet

Sisältökuvaukset

Tällä välilehdellä on mahdollista täydentää koulutuksen tietoja ja kertoa lisää esim. koulutuksen tuottamista pätevyyksistä tai yhteyksistä työelämään. Kaikki kohdat ovat vapaita tekstikenttiä.

Vastuunjako ja koulutusalat

Tässä määritellään koulutuksen vastuunjako, sekä se, mihin koulutusaloihin / ohjauksen aloihin koulutuksen sisältö kohdistuu.

Pääset alkuun klikkaamalla painiketta Lisää uusi ajanjakso. Oheinen ikkuna aukeaa:

Yksiköt ja kustannuspaikat toiminnon avulla pystyy määrittelemään, mikä/mitkä yksiköt ovat koulutuksesta vastuussa. Mikäli vastuuyksikköjä on useampi kuin yksi, tulee klikata painiketta Lisää rivi, jolloin uusia rivejä tulee näkyviin, ja näin ollen mahdollistuu uusien yksiköiden lisääminen. Kohdassa Jako-osuus pystyy määrittelemään vielä tarkemmat prosentit vastuunjaosta. Mikäli koulutuksen vastuu jakaantuu tasan, on hyödyllistä klikata Jaa tasan -kohdassa olevaa ruutua, jolloin järjestelmä laskee prosentit automaattisesti kaikkien valittujen yksiköiden kesken.

Koulutusalat-toiminnolla pystyy määrittelemään vastaavasti sen, mihin koulutusaloihin kyseinen koulutus kohdistuu. Myös tässä voi valita useita koulutusaloja sekä niiden väliset jako-osuudet prosentteina.

Rakenne

Rakenne-osiossa on tarkoitus kuvata koulutuksen rakenne. Tämä aloitetaan klikkaamalla Lisää uusi rakenne. Ensimmäisenä tulee valita koulutuksen voimassaoloaika. Se voi tarkoittaa joko opetussuunnitelmakautta, tai muuta ajanjaksoa. Kun ajanjakso on määritelty, aukeaa seuraavankaltainen näkymä (esimerkissä koulutuksen tyyppi on alempi ja ylempi korkeakouluaste) :

Seuraava askel on joko liittää koulutukseen olemassaoleva tutkinto-ohjelma/OPS tai luoda se kokonaan uutena. Lopuksi lisätään mahdolliset opiskeluoikeuden kohteet. Kun koulutuksen rakennetiedot on syötetty, valmis näkymä voi näyttää esim. tältä:

Laatikoiden sisällä on tutkinto-ohjelmia/OPSeja. Niiden nimistä klikkaamalla ohjelma siirtyy pois Koulutukset-osiosta, tutkinto-ohjelman/OPSin omaan näkymään Opetussuunnittelu-osiossa.

Koulutuksen tarkistus ja hyväksyntä

Tällä välilehdellä on kolme tarkoitusta:

 1. Voi tarkistaa, onko koulutuksella kaikki tarvittavat tiedot syötettynä (Tee tarkistus -painike). Sääntömoottorin kautta on mahdollista määritellä halutut kentät pakollisiksi tai suositeltaviksi täyttää.
 2. Koulutuksen statusta voi muuttaa. Statukset ovat aikajärjestyksessä: Luonnos –> Valmis hyväksyttäväksi –> Hyväksytty –> Julkaistu. On korkeakoulun itse määriteltävissä, millä käyttäjäroolilla minkäkin vaiheen saa tehdä.
 3. Koulutuksen tiedot voi siirtää Opintopolku-järjestelmään (painike Siirrä/päivitä Opintopolkuun). Siirroista jää lokitieto sivun alareunaan Siirrot Opintopolkuun -otsikon alle.

Hakukohteet ja valintaperusteet

Tämän välilehden avulla on mahdollista hallinnoida korkeakoulun hakukohdetarjontaa. Pepissä syötetyt hakukohteet on mahdollista siirtää myös Opintopolku-järjestelmään. Sivun yläreunassa olevien suodatustoimintojen avulla on mahdollista rajoittaa hakukohteiden määrää esim. ajankohdan tai hakutyypin (yhteis- tai erillishaku) mukaan.

Koulutukseen liittyvän uuden hakukohteen luonti aloitetaan Lisää hakukohde -painikkeesta. Ao. lomake hakukohteen perustiedoista avautuu:

Lomakkeella voi määritellä hakukohteen perustietoja. Pakollisia kenttiä ovat Nimi, Haku, Hakukohderyhmä ja Hakukelpoisuusvaatimukset.

Kun hakukohde on tallennettu, se näkyy hakukohteiden pääsivulla:

Kunkin hakukohteen oikeassa laidassa on toimintovalikko, josta pystyy muokkaamaan perustietoja sekä valintaperusteita, julkaisemaan hakukohteen, tarkastelemaan sitä tai poistamaan sen.

Sivun keskiosassa olevasta painikkeesta Massatoiminnot aukeaa uusi modaali, jonka kautta pystyy tekemään seuraavat toimet usealle hakukohteelle kerrallaan:

 • Siirto opintopolkuun
 • Julkaisu
 • Kopiointi
 • Poisto

Valintaperusteiden muokkaus

Kun klikkaa hakukohteen toimintovalikosta auki kohdan Muokkaa valintaperusteita, pääsee lomakkeelle, jossa hallinnoidaan valintaperusteita.

Valintaperusteet on mahdollista kirjata käsin jokaiseen hakukohteeseen. Toinen vaihtoehto on käyttää valmiiksi luotuja mallipohjia. Sivun ylälaidassa olevista painikkeita Kopioi ja Linkitä käyttäen saa tuotua kenttiin aiemmin tehdyn mallipohjan mukaiset tiedot. Mikäli käytetään kopiointia, tiedot tuodaan mallipohjasta kerran ja ne ovat sen jälkeen vapaasti muokattavissa tässä hakukohteessa. Mikäli käytetään linkitystä, ovat hakukohteen tiedot suoraan sidoksissa mallipohjaan, eli mallipohjaan tehtävät muutokset päivittyvät myös hakukohteeseen.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia