« Takaisin

Peppi: Vuosisuunnittelu, suunnittelijan työpöytä

5 Vuosisuunnittelu
5.1 Vuosisuunnittelun välilehdet
5.1.1 Opettajien työsuunnitteluun liittyvät toiminnot
5.2 Ennen toteutuksen perustamisen aloittamista
5.3 Toteutukset
5.3.1 Toteutusten haku
5.3.2 Toteutusten kopioiminen
5.3.3 Yksittäisen opintojakson toteutuksen tallennus
5.3.4 Toteutussuunnitelmat vuosisuunnittelun kautta
5.3.5 Ryhmän opintojaksojen ja toteutusten tarkastelu
5.3.6 Näkymän rivi- ja sarakeotsikot
5.3.7 Toteutuksen perustaminen
5.3.8 Toteutuksen ajoituksen muuttaminen
5.3.9 Toteutuksen poisto
5.3.10 Toteutussuunnitelman kopiointi aiemmalta toteutukselta
5.4 Mallipohjat

Toteutussuunnitelman täyttöohje, In English
Opettajien työaikasuunnittelun ohje


5 Vuosisuunnittelu

Vuosisuunnittelu-sivulla tallennetaan toteutukset, opettajien työt (työaikasuunnittelu), opiskelijoiden työt (ryhmän toteutukset) ja toteutussuunnitelmaan liittyvät tiedot.

5.1 Vuosisuunnittelun välilehdet

Yksikkö-välilehdellä näet yksikköön liitettyjen koulutusohjelmien ja ryhmien kaiken koulutustarjonnan opintojaksoittain listattuna.

Haku tapahtuu vasemmasta yläreunasta:

 1. Valitse lukukaudet -rajauksessa voit rajata, mitä ajanjaksoa halutaan tarkastella.
 2. Voit suodattaa hakua esim. ohjelma, kouluuts, opetussuunnitelma, tarjontakori, ryhmä, opttaja, tarkenne tai kustannuspaikan perusteella.
 3. Kun hakuehdot ovat valmiit, ladataan yksikön koulutus sinisestä painikkeesta.
 4. Listauksessa näkyy toteutuksen tiedot ko. lukukausilla. Toteutus voidaan aikatauluttaa jo tässä näkymässä.

OPS:t välilehdellä näkee opetussuunnitelman ja siihen liittyvään ajoitussuunnitelmaan liitetyn opetuksen ja voi lisätä niihin resursseja.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse OPS:t välilehti
 3. Valitse lukukaudet ja opetussuunitelma haluamaksesi
 4. Valitse ajoitussuunnitelma, jos se on määritelty.
 5. Klikkaa Lataa OPS:n koulutus -painiketta

Ryhmät-välilehdellä näkee ryhmiin liittyvät opetukset.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Ryhmät välilehti
 3. Klikkaa Lataa ryhmän koulutus -painiketta

Projektit-välilehdellä pääset tarkastelemaan ja syöttämään projekteihin liittyviä töitä.

Projekti avataan klikkaamalla sen projektinumeroa. Projektin voi myös kopioida, jolloin on esitäytettynä projektin tiedot ja jotka päivitetään halutuiksi.
Projektin voi poistaa klikkaamalla sen tunnistetta.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Projektit välilehti
 3. Klikkaa Lataa projektit -painiketta
Voit myös luoda uuden projektin Lisää projekti-painikkeella (Oamkissa projektit lisää tki-henkilö). Avautuvaan näkymään pääsee myös muokkaamalla projektia. Muista tallentaa muutokset!
Sivun alaosassa voi hallita projektille suunniteltuja tehtäviä. Uusi tehtävä-rivi lisätään Lisää tehtäviä-painikkeella. Rivin tiedot muokataan taulukossa.
Jos tehtävä määrätään monelle henkilölle, se määritellään Lisää monelle henkilölle-painikkeen kautta.

Projektinäkymän oikeassa reunassa on suodatukset ja seurantaan liittyvät tunnusluvat (ks. yllä oleva kuva).

Muut työt -välilehdellä pääset tarkastelemaan ja syöttämään muita töitä.

Muut työt avataan klikkaamalla sen otsikkoa. Työn voi myös kopioida, jolloin on esitäytettynä työn tiedot ja jotka päivitetään halutuiksi.
Työn  voi poistaa klikkaamalla sen nimeä.

 1. Valitse ensin tutkintokokonaisuus vasemmasta yläkulmasta
 2. Valitse Muut työt välilehti
 3. Klikkaa Lataa muut työt-painiketta

Lisää muu työ -painikkeesta lisätään muita töitä, joka aukaisee vastaavan lomakkeen kuin projekteissa on. (Oamkissa pääkäyttäjä lisää muut työt ennen uuden vuosisuunnittelukauden alkua).

5.1.1 Opettajien työsuunnitteluun liittyvät toiminnot

Tehtävät

Tehtävät ovat opiskelijoihin ja henkilökunnan tehtäviä tai vain henkilökunnan tehtäviä. Organisaatioyksikkön liittyy yksikkö-näkymässä koulutuksia, kustannuspaikkoja, vapaita opintokokonaisuuksia, projekteja, muita töita ja henkilöitä. Vuosisuunnittelun näkymässä suunnitellaan ja ylläpidetään opiskelijoiden ja henkilökunnan tehtäviä.

Budjetti-excel

Kyseinen painike lataa ja selaimesta riippuen, avaa yksikön koulutukset Excel-tiedostoon jatkoraportointia varten. Tiedoissa näet yksikön eri kustannuspaikoille tehtäviltä kertyvät kustannukset.

Opettajien tunnit

Tällä sivulla esitetään yksikön opettajien tunnit erillisessä selainikkunassa. Hakuun voi rajata määrätty yksikkö, lukuvuosi ja aikaväli. Tiedot esitetään periodeittain.

Avaa budjettitiedot

Tällä sivulla esitetään määrätyllä aikavälillä yksikön opetuksen summat kustannuspaikoittain.

Luo koosteinen toteutus

Tällä sivulla voi luoda toteutukset määrätylle ajalle ja määrätyille opintojaksoille.


5.2 Ennen toteutuksen perustamisen aloittamista

Ennen toteuttamisen perustamista kannattaa tarkistaa seuraavat asiat:
• Varmista, että ryhmät on perustettu järjestelmään ja ryhmä(t) ovat linkitetty OPS:iin ja OPS:n ajoitussuunnitelmaan.
• Varmista, että henkilökohtaisissa asetuksissa on sopivat kohdat valittu. Mm. oletusajankohta opintojaksoilmoittautumisille periytyy asetuksista toteutuksille.

• Varmista, että sinut on liitetty oikeaan yksikköön.


5.3 Toteutukset

Vuosisuunnittelun Toteutukset-osiossa voit hakea toteutuksia, muokata niitä massamuokkauksessa tai kopioida toteutuksia. Toteutuksen voi luoda opetussuunnitelman opintojaksosta tai erillisen opintokokonaisuuden opintojaksosta. Toteutusta ei voi luoda opintojaksosta, jota ei ole liitetty opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen. Ts. ei voi hakea opintojaksoa ja tallentaa opintojaksosta toteutusta. Toteutus luodaan aina vuosisuunnittelu-näkymässä.


5.3.1 Toteutusten haku

Vaiheittainen ohje

 1. Navigoi toteutushakuun
  • Valitse suunnittelijan työpöydän ylävalikosta Vuosisuunnittelu -> Toteutukset
 2. Hae toteutuksia
  • Voit hakea toteutuksia monipuolisesti eri hakuehdoilla
  • Oletuksena olevat hakuehdot näyttävät omien meneillään olevien toteutustesi hakurajaukset.
  • Voit tyhjentää oletushaun rajaukset Tyhjennä-painikkeesta.
  • Voit rajata toteutushakua asettamalla yhden tai useampia hakuehtoja, esimerkiksi aika, henkilöt, yksiköt, luokittelu ja toteutuksen tila.
  • Kaikkien hakukenttien välillä on hakuehto JA, paitsi kenttien Henkilöt, Vastuuhenkilö ja Ylläpitäjä välillä on ehto TAI. Jos hakukenttä on moniarvoinen, eli hakuriteereihin on asetettu esim. useampi ryhmä tai henkilö, on kentän sisällä olevien arvojen (esim. ryhmien ja henkilöiden) välillä ehto TAI.
  • Voit hakea toteutuksia esim. tunnuksen tai nimen osalla käyttämällä %-merkkiä. Esim. %markkinointi% hakee kaikki toteutukset, joiden nimessä on jossain kohtaan sana markkinointi.
  • Kun olet asettanut hakuehdot, paina Hae. Hakutulos listautuu toteutustunnusten mukaiseen aakkosjärjestykseen.
  • Voit muuttaa hakutuloksen järjestyksen toteutuksen nimen, ryhmän, opettajan, alkais- tai päättymispäivän tai statuksen mukaan painamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.
  • Voit ladata hakutuloksen Excel-tiedostoon, jossa näkyvät kaikki toteutussuunnitelmiin tallennetut tiedot.
  • Toteutus voimassa -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden voimassaoloajasta yksikin päivä ajoittuu rajatulle aikavälille.
  • Alkaa – Päättyy -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden alkamispäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin rajauksen Alkaa-päivä, ja päättymispäivä pienempi tai yhtäsuuri kuin rajauksen Päättyy-päivä.
  • Kun olet tehnyt haluamasi hakuehtovalinnat Valitse Hae
  • Voit Tyhjentää edellisen haun valitsemalla Tyhjennä
 3. Haun tallentaminen ja tallennetun haun poistaminen
  • Voit tallentaa haun valitsemalla Tallenna haku ja antamalla avautuvassa modaalissa haulle nimen. Tallentamisen jälkeen haut ovat löydettävissä vasemmasta navigaatiosta
  • Haku tallentuvat Toteutukset -sivun vasempaan reunaan Tallennetut toteutushaut -osion Ei ryhmää -otsikon alle.
   Voit tallentaa hakuja myös oman otsikon alle kirjoittamalla Anna haulle nimi -kenttään haluamasi pääotsikon jälkeen kauttaviiva ja sen jälkeen haun nimi, esimerkiksi Toimipiste/tutkinto-ohjelma A
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä
  • Tallennettu haku tallentaa tekemäsi hakuehdot eli hakutulos on aina reaaliaikainen.
  • Jos haluat poistaa tallennetun haun, paina haun nimen perässä olevaa kolmiota ja valitse Poista.
 4. Hae omia toteutuksia
  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa Omat käynnissä olevat toteutukset / Omat tulevat toteutukset / Omat menneet toteutukset
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä
 5. Hae tallennettuja toteutuksia
  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa otsikon Tallennetut toteutushaut alla tallentamaasi haun nimeä
  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

5.3.2 Toteutusten kopioiminen

Vaiheittainen ohje

1. Valitse Vuosisuunnittelu -> Toteutukset -> Toteutusten kopioiminen

2. Valitse lukuvuosi, jolta toteutukset kopioidaan

3. Voit valita joko a) ryhmäpohjaisen tai b) OPS- pohjaisen kopioinnin

3a. Valitse Ryhmä, jonka tietyn lukuvuoden toteutukset kopioidaan -> ajoita kopiot valitsemallesi lukuvuodelle -> aseta kopioiden ryhmä

3b. Valitse OPS, jonka tietyn lukuvuoden toteutukset kopioidaan -> ajoita kopiot valitsemallesi lukuvuodelle -> valitse opetussuunnitelma, jolle haluat toteutukset kopioitavan (oletuksena sama kuin lähde-OPS)

4. Valitse Hae

5. Hakutulokset tulevat lista-/taulukkomuodossa ja toteutuksista on muokattavissa mm. seuraavat tiedot: tunnus, nimi, min alkaa, max päättyyy, alkaa, päättyy, ilmoittautuminen alk., ilmoittautuminen päät., ryhmät, kustannuspaikat, vastuuhenkilö, ylläpitäjä, toimipiste, organisaatioyksikkö, tutkinto-ohjelma, min paikat, max paikat, opetuskieli, virtuaaliosuus, tki osuus.

Kaikki listan toteutukset on oletuksena valittuna, voit tarvittaessa poistaa valinnat check-boxeista osasta toteutuksista, mikäli et halua kopioida niitä.

6. Palaa takaisin tai Siirry tehtävien määrittelyyn

7. Siirryttäessä tehtävien määrittelyyn voit asettaa kopioiduille toteutuksille seuraavat tiedot:

Tunnus Tehtävä Opettaja Alkaa Loppuu Max Opetus Muu Kustannuspaikat

Pohjatiedoiksi järjestelmä tarjoaa kopioiden pohjana olevien toteutusten tiedot.

8. Luo toteutukset ja tehtävät

9. Kopioinnin onnistumista voi seurata Aiemmat kopioinnit -osiosta (ks. ylläolevasta kuvasta Toteutuksien kopiointi-osion alta) ja muokata kopioituja toteutuksia kohdasta Muokkaa kopioituja toteutuksia

10.  Massamuokkaus -osiossa voit tehdä kaikkia valittuja toteutuksia koskevia muutoksia kerralla. Voit vaihtaa näkymässä olevat sarakkeet (kohdasta Aseta sarakkeet) ja  tehdä toteutuksia koskevat muutokset kerralla valitsemalla Tee massamuutos. Huom! Toteutusten kopioinnin yhteydessä kopioidut toteutuksille asetetaan järjestelmän toimesta seuraavan lukuvuoden saman kalenteriviikon toteutuksen alkamis- ja päättymisajankohdat kuin alkuperäisellä toteutuksella.


 5.3.3 Yksittäisen opintojakson toteutuksen tallennus

Kun opintojaksosta ei ole toteutusta (laatikko ajoitussarakkeissa on valkea – kuvassa ympyröity punaisella), niin ajoitussarakkeessa näkyvän valkean laatikon valinta luo toteutuksen. Valitse laatikko – avautuu ikkuna, jossa voit tarvittaessa muuttaa toteutuksen ajoitusta vihreää ajoituspalkkia raahaamalla ja luoda sitten uuden toteutuksen ”Luo toteutus” -painikkeella.


5.3.4 Toteutussuunnitelmat vuosisuunnittelun kautta

Ryhmän OPS:n lataaminen työskentelyn pohjaksi

 • valitse Ryhmät -välilehti
 • voit valita ryhmän OPS:n klikkaamalla Ryhmä-kenttää ja valitsemalla listasta sopivan ryhmätunnuksen valikossa näytetään oletusarvoisesti yksikköön liitetyt ryhmät,
 • Ryhmä-valikossa voi hakea minkä tahansa ryhmän; kirjoita Ryhmä-kentässä ryhmän tunnuksen ensimmäisiä merkkejä – valintalistalle tulevat hakuehtojen mukaiset ryhmät,
 • saat valitun ryhmän OPS:n näkyviin valitsemall Lataa ryhmän koulutus -painiketta

”Valitse lukukausi”

Voit valita lukuvuosi/-kausivälin, jota tarkastelet. Aikavälin minimiaikaväli on yksi lukukausi.  Aikavälin maksimiaikaväli on järjestelmään tallennettujen lukuvuosien minimi ja maksimi.

 • Ryhmät näkymässä mielekäs valinta maksimiaikaväliksi lienee ryhmän ensimmäinen ja viimeinen lukukausi,
 • aikavälivalinta ei välitä vaikka valitset ”virheellisen” aikavälin –  ensimmäinen lukukausi on myöhempi kuin viimeinen lukukausi,
 • huomaa, että voit valita myös esim. 4 vuotta lukukausi-väliksi, jotta näet myös jo tarjotut toteutukset ja tulevaisuuteen ryhmälle suunnitellut toteutukset.

”Lataa ryhmän koulutus”

 • Ryhmän valinnan jälkeen, ryhmän OPS:a on ladattava näkymään ”Lataa ryhmän koulutus”-napista,
 • jos muutat lukukausiväliä, niin sinun on painettava uudelleen Lataa ryhmän koulutus -nappia.

5.3.5 Ryhmän opintojaksojen ja toteutusten tarkastelu

Näkymän riveinä näkyvät kaikki ryhmään liitetyn OPS:n opintokokonaisuudet ja opintojaksot. Jos ryhmälle on liitetty useita OPS:ja, niin ryhmä-näkymässä on valittava näytettävän OPS:n sisältö.

Jos OPS:ssa määritelty opintojakson ajoitus osuu valituille lukukausille niin ajoitus näkyy palkkina:

 • valkoinen palkki kertoo, että ko. jaksolle ei ole vielä perustettu toteutusta,
 • vihreä palkki kertoo, että toteutus on perustettu ja se on julkaistu tilassa
 • harmaa palkki kertoo, että ko. jaksolle on perustettu toteutus ja se on luonnos tilassa (ei vielä valittu, ’Näytä opettajalle’)
 • keltainen palkki kertoo, että ko. jaksolle on perustettu toteutus ja se on ehdotus tilassa. Valittu näytä opettajalle
 • punainen kysymysmerkki -ikoni kertoo, että opintojakolle ei ole ajoitussuunitelmassa määritelty suunniteltua ajoitusta,
 • punainen palkki kertoo, että toteutus on peruttu.

5.3.6 Näkymän rivi- ja sarakeotsikot

Sarakeotsikot
• ”Nimi” : opintokokonaisuuksien ja -jaksojen nimet
• Nimeä klikkaamalla tulevat näkyviin: ”Avaa” ja ”Kopioi”-ikonit, jos toteutus on jo luotu
• op-sarake on opintojakson laajuus opintopisteinä
• lukuvuosi- ja kausisarakkeissa ovat opintojaksojen ja toteutusten merkinnät
• lukuvuosi- ja kausisarakkeiden vasemmassa ja oikeassa reunassa voi olla pieni kolmio – se kertoo että rivin opintojaksosta on toteutus valitun aikavälin ulkopuolella
• aikaan liittyvät sarakeotsikot: ensimmäinen rivi, valitun kauden lukuvuosi, lukuvuodet, toinen rivi: valitun aikavälin lukukausi, lukukaudet, kolmas rivi: valitun aikavälin periodit
• ryhmät sarakkeessa ovat toteutukseen liittyvät ryhmät; jos ryhmiä on enemmän kuin sarakkeessa voidaan näyttää – hiiren vieminen ryhmä-sarakkeeseen näyttää muut toteutukseen liitetyt ryhmät
• ryhmän linkki avaa uuden ikkunan ja siirtyy yksikkö > ryhmät > ryhmä-näkymään
• kustannuspaikat ovat toteutukseen liitetyt kustannuspaikata ja kustannuspaikkojen jaon prosenttiosuudet; jos kustannuspaikkoja on useampi kuin sarakkeessa voidaan näyttää – hiiren osoittimienn vieminen kustannuspaikka-sarakkeeseen näyttää toteutukseen liitetetyt kustannuspaikat
• opettajat: toteutukseen liitetyt opettaja(t)
• opettaja-linkki avaa uuden ikkunan ja siirtyy henkilöt > henkilö > työaikasuunnitelma-näkymään.
Opintojakson perustietoja pääset tarkastelemaan ”silmä”-ikonista, jos toteutusta ei vielä ole luotu.

Kun olet lisännyt uuden toteutuksen, näyttö periaatteessa päivittyy automaattisesti, mutta voi olla, että joissakin tilanteissa joudut verestämään näytön ( f5 / selaimen verestystoiminto / lataa-ops nappi ). Ryhmä, opettaja ja kustannustietosarakkeet näyttävät tietoa niin paljon kuin sarakkeen leveyteen mahtuu. Viemällä kursorin ko. sarakkeen päälle näet kaikki sarakkeen tiedot.


5.3.7 Toteutuksen perustaminen

Toteutus voidaan perustaa kahdella eri tapaa:
1. Klikkaamalla valkoista palkkia
2. Kopioimalla jo olemassa oleva toteutus


5.3.8 Toteutuksen ajoituksen muuttaminen

• Voit muuttaa ajoitusta klikkaamalla vihreää palkkia ja antaa siellä uuden päivämäärävälin joko ajoituspalkkia raahaamalla tai määrittämällä aloitus- ja lopetuspäivämäärän.
• Kaikki itse toteutuksen päivämäärät saavat syötetyn päivämäärävälin, mutta
huomaa, että esimerkiksi tehtävien päivämäärät jäävät ennalleen
• Toteutuksen ylläpitoon pääset klikkaamalla opintojakson nimeä


5.3.9 Toteutuksen poisto

Toteutus voidaan poistaa klikkaamalla opintojakson nimeä, jos toteutusta ei ole vielä julkaistu. Julkaistun toteutuksen voi perua toteutuksen tiedoissa.


5.3.10 Toteutussuunnitelman kopiointi aiemmalta toteutukselta

Yksi opetustapahtuma voidaan järjestää useita kertoja. Opetustapahtuman osaamistavoitteet ja sisällöt määritellään opintojaksolla. Opintojaksolta toiselta vaihtuvat tiedot määritellään opintojakson toteutuksella.
Opintojakson toteutuksia on useita kappaleita. Joissain tilanteissa on helpompaa kopioida yksi toteutussuunnitelma usealle toteutukselle (esimerkiksi jos yhdestä opintojaksosta järjestetään yhden lukuvuoden aikana useita toteutuksia – tallenna toteutuksen tiedot ensin yhdelle toteutukselle ja kopioi sen jälkeen toteutussuunnitelma toisille toteutuksille.)
Toteutussuunnitelman kopiointi toteutukselle
(1) Mene toteutukselle ja klikkaa ”Kopioi oteutussuunnitelma”.
(2) Valitse aiemmista toteutuksista, minkä toteutuksen toteutussuunnitelmaa haluat käyttää ja paina ”Kopioi”


5.4 Mallipohjat

Toteutuksien mallipohjissa voit tallentaa valmiit mallipohjat eri toteutuksia varten. Mallipohjat sisältävät ne kuvauskentät, jotka tallennetaan toteutuksille. Kuvauskenttien tarkoitus on antaa opiskelijalle ja mahdollisille hakijoille tietoa koulutuksen sisällöstä ja järjestelyistä.
Mallipohjia käyttämällä säästät aikaa, koska voit hyödyntää kerran kirjoitettua tekstiä kaikilla niillä toteutuksilla, jossa mallipohjan tiedot ovat hyödynnettävissä. Voit valita mallipohjan toteutuksella ja muokata tekstiä toteutuskohtaisesti.
Tietoja ei tarvitse joka kerta kopioida vanhalta toteutukselta.
Tekemällä mallipohjat yleisimmin opettamistasi opintojaksoista ei sinun tarvitse joka vuosi etsiä toteutusta, jolta tiedot kopioit.

Vaiheittainen ohje
1. Valitse Vuosisuunnittelu -> Mallipohjat
2. Luo uusi mallipohja
a) Valitse Tee uusi mallipohja
b) Anna mallipohjalle Mallipohjan nimi (pakollinen tieto) ja valitse käytettävä Arviointiasteikko
c) Kirjoita haluamiisi kenttiin myöhemmin toteutussuunnittelussa käytettävät tiedot
d) Valitse Tallenna
3. Muokkaa olemassa olevaa mallipohjaa
a) Klikkaa vasemmasta navigaatiosta mallipohjan nimeä
b) Muokkaa haluamiasi kenttiä
c) Valitse Tallenna
4. Poista mallipohja
a) Klikkaa vasemmassa navigaatiossa mallipohjan nimen vieressä olevaa ruksia
b) Valitse OK

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia