« Takaisin

Peppi: Toteutukset, opettajan työpöytä

4 Toteutukset

Opintojaksoista tehdään opintojaksototeutus eri aikoina tapahtuvaa opetusta varten. Tässä ohjeessa käsitellään asiat, jotka tehdään ennen arvosanojen kirjaamista. Opettaja voi ylläpitää niitä opintojaksototeutuksia, joihin hänet on kiinnitetty.

Opettajan tulee julkaista toteutussuunnitelma, jotta opiskelijat voivat ilmoittautua toteutukselle.

Toteutukset Pepissä

Opettaja kirjoittaa opintojakson tototeutussuunnitelmaan tiettyä toteutuskertaa koskevat perustiedot. Tämän lisäksi hän kertoo rytmitys- ja tilatoiveissa tietoja lukujärjestyksen tekemistä varten sekä opiskelijoille ilmoittautumisajankohdan. Toteutukseen voidaan liittää myös toteutuksen osat, jotka kopioidaan opintojaksototeutukselle hyväksyttyijen opiskelijoiden arviointiin. Opintojaksototeutuksen julkaisun jälkeen ilmoittautumisajankohtana opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksolle sekä myös perua ilmoittautumisensa. Opettaja voi ladata ilmoittautuneet Excel-tiedostoon. Opettaja voi kirjata arvosanan opiskelijalle, vaikka opiskelijaa ei ole hyväksytty toteutukselle. Osatoteutusten luominen vaatii opiskelijan hyväksymisen toteutukselle.

Kun toteutus on haettu esille, niin sivun vasemmassa reunassa on valikko, josta pääsee käsittelemään kaikkia toteutukseen liittyviä asioita.

Toteutuksen valikko

4.1 Toteutusten hakeminen
4.2 Toteutuksen perustiedot ja julkaisu
4.3 Toteutukseen kopiointi aikaisemmalta toteutukselta
4.4 Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus
4.5 Opiskelijat, ilmoittautuneet Excel-tiedostoon
4.6 Ilmoittautumiset
4.7 Arvioinnit
4.8 Toteutuksen osat
4.9 Mallipohjat
4.10 Moodle-linkki toteutuksen tietoihin

>> Toteutussuunnitelman täyttöohje, In English

Video-ohjeita:


 4.1 Toteutusten hakeminen

Valmiit kyselyt

Toteutusten hakemiseen on kolme valmista kyselyä. Niillä saa esille ne toteutukset, joihin itse on kiinnitettynä. Ne löytyvät ikkunan vasemmasta reunasta:

 • Omat käynnissä olevat toteutukset
 • Omat tulevat toteutukset
 • Omat menneet toteutukset

Hakuehtojen käyttäminen

Voit hakea toteutuksia muodostamalla haun Hakuehdot-lomakkeelle. Hakuehdot-lomake voi olla suljettuna tai avattuna. Lomake avataan ja suljetaan klikkaamalla lomakkeen nimeä.

Hakuehdot-lomakkeen avaaminen ja sulkeminen

Voit hakea toteutuksia kirjoittamalla hakuehtoja lomakkeelle. Mikäli olet ennen lomakkeen avaamista käyttänyt vasemmalla olevia valmiita kyselyjä, niin hakulomakkeella on valitun kyselyn hakuehdot täytettynä. Lomakkeen saa tyhjennettyä lomakkeen alareunassa olevalla Tyhjennä-painikkeella.

Hakuehdot-lomake

 • Voit rajata toteutushakua asettamalla yhden tai useampia hakuehtoja, esimerkiksi aika, henkilöt, yksiköt, luokittelu ja toteutuksen tila.
 • Kaikkien hakukenttien välillä on hakuehto JA, paitsi kenttien Henkilöt, Vastuuhenkilö ja Ylläpitäjä välillä on ehto TAI. Jos hakukenttä on moniarvoinen, eli hakuriteereihin on asetettu esim. useampi ryhmä tai henkilö, on kentän sisällä olevien arvojen (esim. ryhmien ja henkilöiden) välillä ehto TAI.
 • Voit hakea toteutuksia toteutuksen tunnuksen tai nimen osalla käyttämällä %-merkkiä. Esim. %markkinointi% hakee kaikki toteutukset, joiden nimessä on jossain kohtaan sana markkinointi. Jos kirjoitat nimi-kenttään vain markkinointi-sanan, niin silloin haetaan toteutukset, jotka alkavat sanalla markkinointi. Haku kohdistuu sekä suomen- että englanninkieliseen nimeen.
 • Kun olet asettanut hakuehdot, klikkaa Hae. Hakutulos listautuu toteutustunnusten mukaiseen aakkosjärjestykseen.
 • Voit muuttaa hakutuloksen järjestyksen toteutuksen nimen, ryhmän, opettajan, alkamis- tai päättymispäivän tai statuksen mukaan klikkaamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.
 • Toteutus voimassa -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden voimassaoloajasta yksikin päivä ajoittuu rajatulle aikavälille.
 • Alkaa – Päättyy -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden alkamispäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin rajauksen Alkaa-päivä, ja päättymispäivä pienempi tai yhtäsuuri kuin rajauksen Päättyy-päivä.
 • Kun olet tehnyt haluamasi hakuehtovalinnat Valitse Hae
 • Voit Tyhjentää edellisen haun valitsemalla Tyhjennä
 • Voit ladata hakutuloksen Excel-tiedostoon, jossa näkyvät kaikki toteutussuunnitelmiin tallennetut tiedot.

Hakutulos Exceliin

Haun tallentaminen ja tallennetun haun poistaminen

 • Voit tallentaa haun Tallenna haku -painikkeella ja antamalla avautuvassa lomakkeessa haulle nimen. Tallentamisen jälkeen haut ovat löydettävissä ikkunan vasemmasta reunasta.
 • Oletuksena Haku tallentuu Toteutukset -sivun vasempaan reunaan Tallennetut toteutushaut -osion Ei ryhmää -otsikon alle.
  Voit tallentaa hakuja myös oman otsikon alle kirjoittamalla Anna haulle nimi -kenttään haluamasi pääotsikon jälkeen kauttaviiva ja sen jälkeen haun nimen. Mikäli hakua ei näy, niin klikkaa ryhmän nimeä.

Haun nimeäminen

 • Hakukyselyn voi poistaa nimen perässä olevaa (todella) pientä merkkiä klikkaamalla

Tallennetun haun poistaminen


 4.2 Toteutuksen perustiedot ja julkaisu

Yksittäisen toteutuksen toteutussuunnitelmaa pääset tarkastelemaan ja päivittämään klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä.

Toteutus esille

Opettaja kirjaa toteutukseen tulevat tiedot vaiheittain. Lukujärjestyksiä varten tarvittavat tiedot kirjataan viimeistään 30.4 mennessä syksyn osalta ja viimeistään 31.10. mennessä kevään osalta. Muiden toteutussuunnitelman tietojen osalta riittää, että ne on kirjattu siihen mennessä kun toteutussuunnitelma julkaistaan opiskelijoille.

Toteutussuunnitelman täyttöohjeen löydät täältä: Toteutussuunnitelman täyttöohje

Esimies on määritellyt osan toteutussuunnitelmaan tulevista perustiedoista ja opettaja tarkistaa nämä:

 • Perustietojen vastuuyksikkö, tutkinto-ohjelma ja toimipiste -kenttien tietoja käytetään koulutushaussa, joten niiden tietojen ilmoittaminen on tärkeää.
 • Opetuskieli on oletuksena suomi kaikilla toteutuksilla ja tämä täytyy muuttaa englanniksi, mikäli opetus toteutetaan englanninkielellä. Opetuskieli -kohtaan valittu kieli määrittää sen, kummalla kielellä opintojakso näkyy opiskelijoiden lukujärjestyksissä.
 • T&K – ja Verkko-opetus laajuus kirjataan kokonaisina opintopisteinä ja tieto näkyy opiskelijoille toteutussuunnitelmassa.
 • Pienryhmät-kohtaan kirjatut tiedot näkyvät opiskelijoille toteutussuunnitelmissa, mikäli esimies tai suunnittelija on kirjannut ne siihen.

Yksi opetustapahtuma voidaan järjestää useita kertoja. Opetustapahtuman osaamistavoitteet ja sisällöt määritellään opintojaksolla. Opintojaksolta toiselta vaihtuvat tiedot määritellään opintojakson toteutuksella. Opintojakson toteutuksia on useita kappaleita. Joissain tilanteissa on helpompaa kopioida yksi toteutussuunnitelma usealle toteutukselle (esimerkiksi jos yhdestä opintojaksosta järjestetään yhden lukuvuoden aikana useita toteutuksia). Tallenna toteutuksen tiedot ensin yhdelle toteutukselle ja kopioi sen jälkeen toteutussuunnitelma toisille toteutuksille.

Toteutussuunnitelman julkaisu tehdään Julkaisu-painikkeella, joka löytyy Perustieto-ikkunan oikeasta yläkulmasta. Toteutussuunnitelman julkaisun tila näkyy myös Toiminnot-painikkeesta esille tulevasta valikosta.

Julkaisematon

Julkaistu

Julkaistua totetutussuunnitelmaa voi päivittää ja myös ilmoittautumisajankohtaa voi muuttaa.


4.3 Toteutukseen kopiointi aikaisemmalta toteutukselta

Toteutussuunnitelman kopiointi kopioi vain toteutussuunnitelman  Opetus ja arviointi alla oleviin kenttiin.

 • Mene toteutukselle ja sen Toteutuksen perustiedot -välilehdelle.
 • Välilehdellä on Kopioi toteutussuunnitelma -painike
 • Esille tulee listaus opintojakson aiemmista toteutuksista. Toteutuksen koodia klikkaamalla voit käydä katsomassa ko. toteutuksen tietoja. Kopioi-painikkeella aikaisemman toteutuksen tiedot kopioituvat käsiteltävälle toteutukselle.

  Toteutuksen tietojen tarkastelu ja kopiointi


4.4 Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus

Esimies on kiinnittänyt toteutukselle vastuuopettajan ja opettajat sekä näiden työaikasuunnitelmaan määritellyn kokonaisresurssin.

Ota esille toteutuksen tiedot, vasemmalta Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus. Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja -painikkeella esille tulevalla lomakkeella opettaja voi päivittää ilmoittautumisaikaa ja kertoa lukujärjestyksen tekemiseen vaikuttavat asiat. Opettaja voi muuttaa Toteutusaika-kohdassa olevia päivämääriä, mutta näistä täytyy etukäteen sopia esimiehen kanssa. Päivämäärät näkyvät opiskelijoille toteutussuunnitelmissa ja lukujärjestyksiin sijoitetaan kontaktiopetus ko. aikavälille.

Ilmoittautumisaika ja lukujärjestystiedot

Lisätietoja lukujärjestyksen suunnittelijoille -kenttään kirjataan kaikki tiedot, mitkä vaikuttavat lukujärjestysten suunnitteluun ja oppituntien sijoittamiseen.

 • Kontaktioppituntien (ml. reaaliaikainen ac-opetus) määrä (esim. 24 oppituntia teoriatilassa), jolloin lukujärjestyksen suunnittelija rytmittää opetuksen tasaisesti periodille/periodeille. Mikäli opetus rytmittyy jollain muulla tavalla, esimerkiksi kontaktiopetusta on vain jakson alussa ja lopussa, tulee nämä tiedot kirjata tähän.
 • Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot ja/tai välineet
 • Opetuksen tilatarpeet
 • Teoriaopetuksen, labrojen tms. järjestys
 • Ryhmäjaot, osittaiset ryhmäjaot, pienryhmät, labrat, suurryhmät ja näiden kontaktimäärät
 • Opintojaksoon sisältyvien tilasidonnaisten harjoitusten osuus lähiopetuksesta
 • Mikäli kyseessä on ns. ilta-, verkko- tai monimuotoryhmä

Kun olet kirjannut lisätiedot kenttään merkitse perään nimesi/nimikirjaimesi ja päivämäärä.

Lisätietoja lukujärjestyksen suunnittelijoille -kentän sisältö näkyy Ressussa lukujärjestysten suunnittelijoille kokonaisuudessaan.

Lisää rytmitys- ja tilatoive -kohta on lukujärjestyksen suunnittelijoiden työkalu, joten ko. toiminto ei ole esimiesten/opettajien käytössä, vaikka se on kaikkien nähtävillä.


4.5 Opiskelijat, ilmoittautuneet Excel-tiedostoon

Ota toteutussuunnitelma esille > vasemman reunan valikosta Opiskelijat > avautuvalla sivulla oikeassa reunassa painike Excel.

Toteutukselle ilmoittautuneet

Tiedostossa ovat kaikki ilmoittautuneet. Tiedostossa on merkintä onko opiskelija hyväksytty, hylätty vai odottaako toteutukselle hyväksymistä. Lisäksi tiedostossa on opiskelijan sähköpostiosoite ja opiskelijanumero.

Opiskelijat-sivulta voit myös lähettää sähköpostiviestejä opiskelijoille. Rastita haluamasi opiskelijat ja klikkaa kirjekuorikuvaketta.

Sähköposti opiskelijoille

Kirjoita viestisi. Oman nimen kirjoittaminen on erityisen tärkeää, koska Peppi ei lähetä lähettäjän tietoja viestin mukana.

Viestin kirjoittaminen ja lähetys

Lähettämäsi viesti ilmestyy sinulle Peppiin opettajan työpöydän etusivulle. Voit poistaa lähettämäsi viestit halutessasi.

Viestit opettajan työpöydällä

Sähköpostiviesti opiskelijan sähköpostissa. Huomaa lähettäjän tietojen puuttuminen.

Viesti opiskelijalla


4.6 Ilmoittautumiset

Opettajan on julkaistava toteutussuunnitelma (kts. Toteutuksen perustiedot ja julkaisu), jotta opiskelijoiden ilmoittautuminen on mahdollista. Opiskelijat voivat ilmoittautua toteutukselle toteutussuunitelmassa määriteltynä ilmoittautumisaikana, kts. rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus. Opiskelija voi perua osallistumisensa niin kauan kuin ilmoittautumista ei ole hyväksytty ja hänelle ei ole kirjattu merkintöjä toteutuksen arviointi -sivulla.

Opettaja näkee ilmoittautuneet Ilmoittautumiset-sivulla. Ilmoittautumisia pääset käsittelemään myös toteutusten hakutulosten listauksesta. Klikkaa toteutusrivillä Toiminnot-painiketta ja valitse Ilmoittautumiset.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset-sivulla opettaja hyväksyy tai hylkää opiskelijoiden ilmoittautumisen toteutukselle. Opiskelija näkee Pepissä oman ilmoittautumisensa tilanteen: odottaa hyväksymistä / hyväksytty / hylätty.

Jos opintojaksosta on useita toteutuksia ja opiskelija on ilmoittautunut väärälle toteutukselle, niin opiskelijan ilmoittautuminen hylätään. Opiskelija voi tämän jälkeen ilmoittautua jollekin toiselle saman opintojakson toteutukselle, mutta ei enää sille, jossa ilmoittautuminen on hylätty.

Huomaa. Opiskelija voi olla ilmoittautuneena vain kerran tietyn opintojakson toteutukselle. Jos opiskelija alkaa suorittaa tänä vuonna opintojaksoa, mutta ei tee suoritusta loppuun asti, niin hän ei voi seuraavana vuonna ilmoittautua toiselle toteutukselle. Opettajan on tällöin lisättävä tarvittaessa opiskelija toiselle toteutukselle ja siirrettävä myös mahdolliset osatoteutukset, kts. Arviointi >>  Ei-ilmoittautuneen opiskelijan lisääminen ja Arviointi >> Osatoteutusten siirtäminen toiselta toteutukselta.

Kun opintojaksototeutukselle aletaan kirjata arvosanoja, niin osatoteutuksia voi lisätä niille opiskelijoille, joiden ilmoittautuminen on hyväksytty. Mikäli toteutukselle on lisätty osatoteutukset, niin ne kopioidaan opiskelijoille toteutukselle hyväksymisen yhteydessä.

Arvosanan voi kirjata, vaikka ilmoittautumista ei ole hyväksytty.

Jos opiskelijan ilmoittautumista ei hyväksytä, niin opiskelija voi perua osallistumisensa, niin kauan kuin hänelle ei kirjata merkintöjä opintojaksototeutukselle.

Ilmoittautumiset-sivun toimintoja

Ilmoittautumiset-sivun toimintoja

 • Opiskelijoita voi lajitella sarakeotsikoista. #nro-sarake kertoo ilmoittautumisjärjestyksen.
 • Sivulle voi ottaa mukaan uusia sarakkeita ja piilottaa tarpeettomia Sarakkeet-painikkeen valinnoilla, kts. ohje Arviointi-sivulta, Sarakkeiden näyttäminen/ Sarakkeiden piilottaminen
 • Kaikki opiskelijat voi valita kerralla, kts. kuva, tai valita opiskelijat yksitellen rastittamalla nimen vasemmalta puolelta valintaruudun.
 • Valitut opiskelijat voi:
  • hyväksyä toteutukselle
  • hylätä ilmoittautumisen
  • poistaa toteutukselta
  • asettaa takaisin ilmoittautunut tilaan.
 • Jos opiskelijan poistaa toteutukselta, niin hän voi ilmoittautua uudestaa samalle toteutukselle. Jos ilmoittautumisen hylkää, niin hän ei voi ilmoittautua uudestaan samalle toteutukselle, mutta voi ilmoittautua toiselle vastaavalle toteutukselle. Kun opiskelija on hyväksytty toteutukselle, niin hän ei voi enää perua ilmoittautumista.
 • Opettaja voi lisätä opiskelijoita toteutukselle, mikäli opiskelija ei ole itse ilmoittautunut (Lisää opiskelija -painike). Opettajan lisäämät opiskelijat ovat automaattisesti hyväksytyt toteutukselle. Tämän voi tehdä myös Arviointi-sivulla.

Vihreä = hyväksytty, violetti = odottaa hyväksymistä, punainen = hylätty

Toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden sähköposti- tai puhelinnumerotietojen hakeminen

 • Sähköpostiosoitteet- tai  Puhelinnumerot -painike
 • Valitse Ilmoittautuneet / Hyväksytyt / Kaikki
 • Kopioi tiedot leikepöydällesi ja käytä haluamallasi tavalla

Tämän opinnon vertailu toiseen

Voit verrata ilmoittautuneiden opiskelijoiden tilannetta jollakin toisella opintojaksolla. Hae Valitse opinto -pudotuslistaan haluamasi opintojakso. Saat opiskelijoiden arvioinnin tilanteen ko. opintojaksolla esille.

Opiskelijan tilanne toisella opintojaksolla


4.7 Arvioinnit

Arvioinnit-valinnasta pääset Arvioinnit-sivulle kirjaamaan opiskelijoille osatoteutusten arvosanoja tai koko opintojakson arvosanoja. Arvosanojen kirjaamisesta on erillinen ohje, kts. Arviointi.


4.8 Toteutuksen osat

Kun kaikille opintojaksototeutukseen osallistujille halutaan samat toteutuksen osat, niin ne voidaan kirjoittaa toteutuksen yhteyteen. On mahdollista tehdä muutoksia toteutuksen osiin opiskelijakohtaisesti toteutuksen arviointi -sivulla.

Toteutuksen yhteyteen kirjoitetut toteutuksen osat kopioidaan toteutukseen kiinnitetyille opiskelijoille, joille ei ole vielä kirjattu henkilökohtaisia osatoteutuksia. Henkilökohtainen osatoteutus on sellainen, joka on kirjattu opiskelijalle toteutuksen arviointi -sivulla.

Toteutuksen osat lisätään tai niitä muokataan vasemmalta navigaatiosta Toteutuksen osat.

Lisää toteutuksen osa -painikkeella esille tulevalle lomakkeelle kirjoitetaan osan nimi suomeksi ja englanniksi, osan laajuus ja painokerroin. Toteutuksen osan minimilaajuus on yksi opintopiste eikä niissä käytetä desimaaleja (poikkeuksena tarvittaessa kielissä kirjallinen ja suullinen toteutuksen osa). Kirjoita painokertoimeen luku 1, jos painokertoimia ei ole tarkoitus käyttää. Vielä ei ole selvillä, mihin vaikuttaa opettajan ja uusintatenttien kertominen. Ne voi jättää tyhjäksi.

Toteutuksen osan lisääminen

Toteutusten osien tulee olla siinä järjestyksessä kuin niiden halutaan olevan opiskelijoilla. Tässä ei voi järjestystä muuttaa raahaamalla. Oikeassa reunassa on painikkeet osan muuttamista ja poistamista varten.

Toteutuksen osat lisätty

Jos teet muutoksia toteutuksen osiin, niin muutokset vaikuttavat sellaisiin osatoteutuksiin, joihin ei ole kirjattu arvosanaa.

Huomaa. Lisätyt toteutuksen osat eivät välilttömästi ole käytettävissä toteutuksen arviointi -sivulla. Taustalla tehdään indeksointeja, jotka Pepin kuormituksesta riippuen vievät eri määrän aikaa. Syötä  toteutuksen osat ja ota ne käyttöön Toteutuksen arviointi -sivulla muutaman tunnin jälkeen tai seuraavana päivänä.


4.9 Mallipohjat

Voit luoda ja tallentaa toteutussuunnitelman mallipohjia eri opintojaksojen toteutuksia varten. Mallipohjat sisältävät toteutuksen Opetus ja arviointi -osan tekstikentät. Tallentamalla tiedot mallipohjaan voit hyödyntää kerran kirjoitettua tekstiä kaikilla niillä toteutuksilla, jossa käytät samoja opetus- ja arviointimenetelmiä. Kun olet tallentanut mallipohjan, voit ladata sen toteutuksillesi ja tarvittaessa muokata tekstiä toteutuskohtaisesti.

Voit tallentaa useita mallipohjia. Voit muokata tai poistaa mallipohjia. Mallipohjan päivitykset ja poistot eivät muuta tai poista tietoja toteutuksilta, joissa mallipohjaa on käytetty.

Mallipohjan luonti

Peppi-valikko >> Toteutukset >> Mallipohjat. Uusi mallipohja tehdään painikkeella Tee uusi mallipohja.

Mallipohja

Tee uusi mallipohja

Kirjoita mallipohjalle nimi, valitse käytettävä arviointiasteikko ja täytä tarvittavat tekstikentät. Tallenna.

Mallipohjan kentät

Tallennetut mallipohjat tulevat ikkunan vasempaan reunaan. Saat mallipohjan editoitavaksi klikkaamalla sen nimeä. Poisto tapahtuu rastista.

Tallennetut mallipohjat

Mallipohjan lataus toteutussuunnitelmaan

Kun haluat ladata aiemmin tallentamasi mallipohjan toteutukselle, ota esille Toteutussuunnitelman perustiedot ja klikkaa Muokkaa-painiketta. Siirry kohtaan Opetus ja arviointi. Valitse tallentamasi mallipohja pudostuslistasta kohdassa Lataa mallipohja. Mallipohjan tiedot kopioituvat käsittelemääsi toteutukseen, ja voit muokata tietoja toteutukseen sopivaksi. Muista tallettaa toteutussuunnitelma lomakkeen alareunassa olevalla Tallenna-painikkeella.

Mallipohjan lataus


<< 3. Peppi: Opetussuunnittelu, opettajan työpöytä

5. Peppi: Arviointi, Opettajan työpöytä >>

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia