« Takaisin

Sähköinen tenttijärjestelmä (Exam): Opettajan ohjeet

Opettajan ohje

Selainsuositus Examin käyttöön: Google Chrome ja Mozilla Firefox.

Saavutettavuusseloste (Yliopiston ohjeen lopussa)

Yleiset ohjeet

Tentin luominen

Sähköisen kypsyysnäytteen luominen

Opiskelija vastaa tenttiin konseptipaperille

Kysymystyypit ja kysymysten luominen

Kysymyspankki
Tentin muokkaus
Tentin arviointi
Tentin automaattinen arviointi

Tentin pika-arviointi

Tentin suorituskerrat
Office-ohjelmien käyttö tentissä
Toimiminen tenttivilppiä epäiltäessä
Tenttisuoritusten arkistointi
Tukipalvelut

Yleiset ohjeet

Sähköisen tenttijärjestelmän avulla opiskelija voi käydä tenttimässä valitsemanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on luonut tenttijärjestelmään. Opettaja määrittelee tentin voimassaoloajan, jonka sisällä opiskelija voi ilmoittautua tenttiin. Tenttijärjestelmässä voi suorittaa yleisiä tenttejä ja henkilökohtaisia tenttejä (esim. kypsyysnäyte). Tenttitiloissa on kuvan ja äänen tallentava valvontajärjestelmä.

tenttiprosessi

 1. Opettaja luo tentin järjestelmään, lisää siihen halutut kysymykset ja julkaisee sen haluamakseen ajaksi.
 2. Opiskelija ilmoittautuu tenttiin
 3. Opiskelija varaa suoritusajan ja -paikan haluamastaan tenttitilasta
 4. Opiskelija kirjautuu järjestelmään ja suorittaa tentin
 5. Opettaja käy arvioimassa tentin tenttijärjestelmässä
 6. Tenttipalaute ja arvosana lähetetään sähköpostitse opiskelijalle
 7. Opettaja käy lisäämässä suorituksen opintotietojärjestelmään
 8. Opiskelija näkee tuloksen Examista tai opintotietojärjestelmästä

Huom! Exam kerää varaukset ja suoritukset viikkoviestiin ja lähettää sen maanantaisin tentaattorille. Päivittäiset varaukset ja suoritukset näkee kirjautumalla Exam-järjestelmään.

Kirjautuminen

1. Kirjaudu osoitteessa: https://exam.oulu.fi/
2. Valitse rooliksi Tentaattori. Mikäli haluat, voit myös kirjautua opiskelijan roolissa. Opiskelijan roolissa voit ilmoittautua ja käydä suorittamassa tenttejä kuten normaali opiskelija. Rooleja vaihtelemalla voit testata koko oman tenttiprosessin.
3. Kirjautumisen jälkeen avautuu työpöytä, jossa näkyvät julkaistut tenttisi sekä julkaisemattomat tenttisi (Tentaattorin rooli).

Kuva1: Opettajan työpöytä

Aukioloajat

Tenttitilojen aukioloajat löydät opiskelijan ohjeesta.

Tenttivierailu

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana Exam-konsortion yhteiskäyttöpalvelussa. Yhteiskäyttöpalvelu mahdollistaa opiskelijoiden tenttivierailut sekä yhden tai useamman korkeakoulun kesken toteutetut yhteistentit. Ajantasaisen tiedon mukana olevista korkeakouluista näkee sivulta: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija voi suorittaa oman korkeakoulunsa tentin toisen korkeakoulun tenttitilassa.

 • Opiskelija käyttää varauksen tekoon aina oman korkeakoulun Examia. Hän kirjautuu normaalisti omaan Examiin ja hakee tentin, johon haluaa varata ajan. Kohdassa Valitse tenttitila opiskelija klikkaa ”Tenttiajanvaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta” ja valitsee pudotusvalikosta haluamansa organisaation ja haluamansa tenttitilan.
 • Kun opiskelija menee suorittamaan tenttiään vieraskorkeakouluun, hän kirjautuu HAKAlla oman korkeakoulun tunnuksilla vieraskorkeakoulun EXAMiin. Opiskelijalle näytetään korkeakoulun Exam-käyttösäännöt ja hänelle kerrotaan, että kirjautumalla ko. korkeakoulun Examiin hän samalla hyväksyy nuo säännöt (mm. tallentavan videovalvonnan ja sen, että ko. korkeakoulun valvonnasta vastaavalla henkilöstöllä on pääsy videotallenteisiin).

Tarkemmat tenttivierailuohjeet löydät opiskelijan ohjeesta.


Tentin luominen

1. Luodaksesi uuden tentin, klikkaa yläreunasta Uusi tentti -painiketta ja valitse pudotusvalikosta haluamasi tenttityyppi.

Kuva2: Tentin luominen

Tenttityypin valinta
Yleinen tentti
Kuka tahansa opiskelija voi etsiä tentin hakemalla, ilmoittautua siihen ja suorittaa sen.

Henkilökohtainen tentti
Henkilökohtaista tenttiä käytetään kun halutaan osoittaa tentti vain tietylle opiskelijalle tai opiskelijoille. Tentti EI tule näkyville yleisessä tenttihaussa, vaan tenttitieto on näkyvillä ainoastaan ko. opiskelijan työpöydällä. Kun henkilökohtainen tentti julkaistaan niin opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti uudesta henkilökohtaisesta tentistä.

Henkilökohtainen tentti on lähtökohtaisesti kertaluonteinen eli mikäli opiskelijan tentti arvioidaan hylätyksi, hänelle täytyy tehdä uusi henkilökohtainen tentti kopioimalla. Henkilökohtaisen tentin kysymykset eivät siirry kysymysluonnoksiin. Henkilökohtainen tentti luodaan ja julkaistaan muuten samalla tavalla kuin yleinen tentti, mutta se kohdennetaan tietylle/tietyille opiskelijoille. Katso lisäohjeet kohdasta: Tentin julkaiseminen

 

Tentin perustiedot

2. Valitse opintojakso, johon tentti liittyy. Voit hakea opintojakson sen koodin perusteella. Jos opintojakso haetaan Examiin 1. kertaa, täytyy kirjoittaa täydellinen koodi. Seuraavilla kerroilla Exam löytää opintojakson myös kun kirjoittaa vain alkuosan koodista.
3. Valitse opintojakso klikkaamalla, jolloin sen tiedot (nimi ja laajuus) täydentyvät sivulle.
4. Kirjoita tentillesi nimi. Nimeä tenttisi siten, että löydät sen helposti myöhemmin.

 • Opintojakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
 • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Lisää henkilökohtaiseen tentin (tai kypsyysnäytteen) nimeen opiskelijan nimi, jolloin se on helpommin löydettävissä myöhemmin.

5. Valitse tentin kieli

 • Tentin kieli ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
 • Voit valita useamman kielen.
 • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

6. klikkaa Tallenna -painiketta, jolloin tentin luonnostila avautuu.

Kuva3: Tentin perustiedot

 

Tentin arviointitiedot ja ohjeet

7. Valitse tentin suoritustyyppi (osasuoritus/kokonaissuoritus) sekä tentin arvosana-asteikko (0-5 tai Hyväksytty-Hylätty)
8. Voit lisätä tenttiin myös toisen opettajan tai arvioijan. Kun kirjoitat osan nimestä, saat listaa eri vaihtoehdoista.

HUOM! Tentin luoja on aina automaattisesti tentaattorin roolissa. Tentaattori -rooli sisältää aina myös arvioinnin, eli sinun ei tarvitse lisätä itseäsi tenttiin erikseen arvioijaksi. Arvioija lisätään ainoastaan silloin, jos halutaan antaa se rooli myös jollekin toiselle opettajalle. Mikäli et löydä lisättävää tentaattoria tai arvioijaa nimellä, todennäköisesti hän ei ole koskaan aiemmin kirjautunut Examiin. Pyydä häntä kirjautumaan, jolloin hänelle muodostuu tunnus.

9. Kohdasta Erityisvaatimukset tenttikoneille ja tentin liitteet, voit lisätä halutessasi tentille yhden liitetiedoston (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti)
10. Voit halutessasi lisätä tenttiin liittyviä yleisiä ohjeita opiskelijalle luettavaksi. Ohjeet voi valita näkyville joko tenttivarauksen aikana tai varsinaisen tentin aikana.

HUOM! Mikäli opiskelijalla saa olla tentissä jotain materiaalia tai esim. laskin mukana, niin muistathan kirjoittaa siitä maininnan tenttivarauksen ohjekenttään. Tällöin opiskelija hoksaa ottaa materiaalit mukaan tenttiin ja tentin valvojat näkevät myös, mitä materiaalia opiskelijalla saa olla tentissä mukana.

Kuva4: Tentin arviointitiedot

 

Tenttikysymysten lisääminen

Kysymykset välilehdellä voit luoda ja lisätä aihealueita sekä kysymyksiä tenttiin. Kysymykset luodaan ja lisätään Examissa tentin luonnostilassa Kysymykset -välilehdellä. Kysymykset lisätään aina aihealueen sisälle. Aihealue on siis tentin osio, jonka opettaja voi nimetä haluamallaan tavalla. Jaottelu voi olla esim. kysymystyypin mukaan, esim. Esseekysymykset, Monivalintakysymykset tai sitten vaikkapa tehtävän mukaan, esim. Teoriakysymykset, Lääkelaskut tms.

1. Luo ensin aihealue
2. Kirjoita aihealueelle nimi. Aihealueen voit nimetä haluamallasi tavalla (aihealue näkyy myös opiskelijoille).
3. Aihealueen kuvaus on valinnainen
4. Tenttikysymykset voit lisätä kahdella tavalla:

a) Luodaksesi uuden kysymyksen, klikkaa Lisää uusi kysymys -painiketta

 • Valitse kysymyksen tyyppi: Essee, Aukkotehtävä, Monivalinta (yksi oikein) tai monivalinta (monta oikein)
 • Määrittele kysymystyypistä riippuen vaadittavat kentät ja klikkaa lopuksi Tallenna -painiketta
 • Voit myös lisätä kysymykselle liitetiedoston. (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti)
 • Luo muut tarvittavat kysymykset samalla tavalla

b) Voit lisätä valmiita kysymyksiä kysymyspankista klikkaamalla Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista -painiketta.

Kuva5: Tenttikysymysten lisääminen

 

Tenttikysymysten arpominen

Mikäli sinulla on lisättynä aihealueen sisään useampi kuin yksi kysymys, voit laittaa ruksin kohtaan Arvo kysymykset. Mikäli arvonta on valittu käyttöön, aihealueiden sisällä voi olla vain samanarvoisia kysymyksiä.

Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, kysymyksiä voi aihealueeseen lisätä vain ottamalla arvonnan siksi ajaksi pois käytöstä. Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja

TÄRKEÄÄ! Muista määritellä arvonnassa kuinka monta kysymystä opiskelijalle arvotaan, muuten opiskelijalle ei tule näkyviin yhtään kysymystä!

 

Valinnainen aihealue

Laittamalla ruksin kohtaan voit tehdä aihealueesta valinnaisen. Tällöin opiskelija voi valita suorittaako hän kyseistä aihealuetta.

 

Tentin julkaiseminen

1. Merkitse tenttiperiodin alkamis- sekä päättymisaika (= tentin näkyminen opiskelijoille ilmoittautumista ja suoritusta varten)

 • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodia ei voi enää lyhentää.

2. Valitse tentin kesto klikkaamalla oikeaa painiketta (30, 60,90,120 tai 180 minuuttia)

 • Tenttiaika alkaa varauksen alussa
 • Tentistä voi myöhästyä, mutta silloin tenttiin käytettävä aika vähenee

3. Valitse sallittujen suorituskertojen määrä (kts. tarkemmin kohdasta tentin suorituskerrat)
4. Mikäli olet tekemässä henkilökohtaista tenttiä niin
kirjoita silloin opiskelijan nimi Osallistujat -kohtaan

 • Kun kirjoitat osan nimestä, saat listaa eri vaihtoehdoista
 • Voit lisätä tentille useita osallistujia
 • Osallistujan saa poistettua klikkaamalla hänen nimeä lisäämisen jälkeen.

HUOM! Mikäli et löydä opiskelijaa nimellä, todennäköisesti opiskelija ei ole koskaan aiemmin kirjautunut Examiin. Voit kuitenkin ilmoittaa tentistä opiskelijalle kirjoittamalla hänen sähköpostiosoitteen Tiedota palveluun kirjautumattomia osallistujia -kohtaan.

Käytä ainoastaan käyttäjätunnus@students.oamk.fi -muotoista osoitetta. Palvelu ei toimi Oamkin ulkopuolisella sähköpostiosoitteella.

5. Näet alareunassa ilmoittautumislinkin opiskelijoille. Voit antaa tämän linkin opiskelijoille, jolloin he pääsevät ilmoittautumaan tenttiin suoralla linkillä.

Julkaise -välilehdellä voit joko tallentaa tentin myöhempää muokkauta varten (Tallenna) tai julkaista sen (Tallenna ja julkaise) . Yleinen tentti on opiskelijoiden nähtävillä ja varattavissa vasta julkaisemisen jälkeen.

Henkilökohtainen tentti EI tule näkyville yleisessä tenttihaussa, vaan tenttitieto on näkyvillä ainoastaan ko. opiskelijan työpöydällä. Hänen ei tarvitse ilmoittautua siihen, vaan ainoastaan varata tenttiaika. Kun henkilökohtainen tentti julkaistaan niin opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti uudesta henkilökohtaisesta tentistä.

Kuva6: Tentin julkaisu

 

Tentin suoritusten seuranta ja tenttivastausten lataaminen

Suoritukset -välilehdeltä voit seurata tentin suorituksia sekä ladata tenttivastaukset.

Kuva7: Tentin suoritusten seuranta


Sähköisen kypsyysnäytteen luominen

Sähköisen kypsyysnäytteen luomisessa käytetään vaihtoehtoa Henkilökohtainen tentti. Henkilökohtainen tentti EI tule näkyville yleisessä tenttihaussa, vaan se on näkyvillä ainoastaan ko. opiskelijan työpöydällä. Henkilökohtaisen tentin kysymykset eivät siirry kysymysluonnoksiin, vaan ovat kertakäyttöisiä.

HUOM! Seuraavat ohjeet koskevat VAIN sähköistä kypsyysnäytettä. Mikäli opiskelija vastaa kypsyysnäytteeseen paperilla, kypsyysnäytteen sähköinen prosessi (kielentarkistus yms.) ei ole käytettävissä.

1. Luodaksesi uuden kypsyysnäytteen, klikkaa yläreunasta Uusi tentti -painiketta ja valitse pudotusvalikosta vaihtoehto Henkilökohtainen tentti
2. Kirjoita opintojakson koodiksi YYY10.

Kypsyysnäyte luodaan ja julkaistaan muuten samalla tavalla kuin henkilökohtainen tentti, mutta seuraavat kohdat on huomioitava:
1. Lisää tentin nimeksi Kypsyysnäyte / Opiskelijan nimi, jotta erotat sen myöhemmin.
2. Lisää kypsyysnäytteelle kielentarkastaja Perustiedot -välilehden kohdasta Tentin arvioijat. Kun kirjoitat osan nimestä, saat listaa eri vaihtoehdoista.

HUOM! Mikäli et löydä opiskelijaa nimellä, todennäköisesti opiskelija ei ole koskaan aiemmin kirjautunut Examiin. Voit kuitenkin ilmoittaa tentistä opiskelijalle kirjoittamalla hänen sähköpostiosoitteen Tiedota palveluun kirjautumattomia osallistujia -kohtaan.

Käytä ainoastaan käyttäjätunnus@students.oamk.fi -muotoista osoitetta. Palvelu ei toimi Oamkin ulkopuolisella sähköpostiosoitteella.

3. Valitse Julkaise -välilehdeltä kypsyysnäytteen kestoksi 180 minuuttia.
4. Valitse Perustiedot -välilehdeltä kypsyysnäytteen arvosana-asteikoksi Hyväksytty-Hylätty sekä suoritustyypiksi Osasuoritus
5. Lisää kypsyysnäytteelle liitetiedosto halutessasi (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti)

 

Kypsyysnäytekysymysten lisääminen

1. Luo ensin aihealue
2. Kirjoita aihealueelle nimi, esim. Kypsyysnäytekysymykset. Aihealueen voit nimetä haluamallasi tavalla (aihealue näkyy myös opiskelijoille)
3. Voit lisätä valmiita kysymyksiä kysymyspankista klikkaamalla Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista -painiketta tai luoda uusia kysymyksiä klikkaamalla Lisää uusi kysymys -painiketta.
4. Luodaksesi uuden kysymyksen, klikkaa Lisää uusi kysymys -painiketta
5. Valitse kysymyksen tyyppi: Essee
3. Määrittele kysymysteksti
4. Määrittele kypsyysnäytteelle suosituspituus 450–600 sanaa. Exam laskee sanamäärän suomenkielen mukaan. Englanniksi kirjoitettaessa sanamäärä poikkeaa tästä, koska sanojen keskipituus on pienempi.
5. Määrittele arviointiasteikoksi hyv/hyl.
6. Voit myös lisätä kysymykselle liitetiedoston. Huomio kuitenkin, että liitetiedosto tulee olla kuva tai pdf-tiedosto
7. Voit halutessasi lisätä kysymykseen liittyviä yleisiä ohjeita tai arviointikriteereitä. Arviointikriteerit eivät näy opiskelijalle.
8. Klikkaa lopuksi Tallenna -painiketta

 

Kypsyysnäytteen esikatselu ja julkaiseminen

Kysymysten lisäämisen jälkeen voit esikatsella kypsyysnäytteen opiskelijan näkökulmasta siirtymällä Julkaise -välilehdelle. Klikkaa lopuksi Tallenna ja julkaise -painiketta, jolloin opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti uudesta henkilökohtaisesta tentistä (tässä tapauksessa siis kypsyysnäytteestä). Opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, vaan se löytyy suoraan hänen työpöydältään Examissa. Opiskelija varaa ainoastaan haluamansa suoritusajan.

 

Kypsyysnäytteen arviointi (ohjaava opettaja/tentaattori)

Kun opiskelija on käynyt tenttiakvaariossa suorittamassa kypsyysnäytteen ja on palauttanut sen, sekä tentaattori, että kielentarkistaja (= arvioija) näkee suorituksen opettajan käyttöliittymässä tarkastettavien tenttien listalla. Tentaattorille ja arvioijalle lähtee suorituksesta myös sähköpostiviesti.

1. Kypsyysnäytteen tentaattori (= ohjaava opettaja) näkee työpöydällä listan omista tenteistäsi. Arvioitavat tentit-välilehdellä näkee arvioitavat tentit.
2. Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta opiskelijan suoritustiedot.
3. Hän näkee Arvioinnin tilanne -sarakkeessa kielentarkastajan (= arvioijan) nimen. Arvioijan nimi näkyy punaisella silloin jos kielentarkistus on kesken ja vihreänä, jos se on suoritettu.

Kun kielentarkistaja on suorittanut kypsyysnäytteen kielentarkistuksen, näkee ohjaava opettaja hänen antaman arvion (hyväksytty/hylätty) sekä hänen kirjoittaman palautteen opiskelijalle koskien kypsyysnäytteen kielen osuutta. Ohjaava opettaja voi vielä muokata kielentarkastajan antamaa arviointia sekä palautetta ja lisätä siihen halutessaan myös oman palauteen Anna palautetta -kenttään.

Ohjaava opettaja antaa kypsyysnäytteen lopullisen arvioinnin (Hyväksytty/Hylätty) Tentin arvosana -pudotusvalikosta ja klikkaa arvioinnin päätteeksi Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta, jolloin opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitviesti arvioinnista. Opiskelija näkee kypsyysnäytteen arvioinnin sekä kielentarkastajan ja ohjaavan opettajan palautteet järjestelmästä.

Voit vaihtoehtoisesti klikata myös Tallenna -painiketta, jolloin voit palata ko. arviointiin ennen kuin se lähetetään opiskelijalle.

 

Kypsyysnäytteen arviointi (kielentarkistaja/arvioija)

Kielentarkistaja pääsee arvioimaan kypsyysnäytteen klikkaamalla Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta klikkaamalla opiskelijan nimeä. Avautuvalta lomakkeelta kielentarkistaja näkee kypsyysnäytteen kysymyksen sekä opiskelijan vastauksen. Arviointi suoritetaan seuraavasti:

1. Arvioi opiskelijan vastaus valitsemalla Tentin arvosana -pudotusvalikosta ”Hyväksytty/Hylätty”
2. Voit kirjoittaa opiskelijalle kielentarkistukseen liittyvää palautetta kohtaan Anna palautetta.
3. Merkitse kielentarkistus suoritetuksi valitsemalla Arvioinnin tilanne -pudotusvalikosta vaihtoehto ”Valmis”
4. Voit halutessasi lähettää ohjaavalle opettajalle viestin kielentarkistuksen valmistumisesta kirjoittamalla sen kohtaan Lähetä sähköpostiviesti muille arvioijille
5. Klikkaa lopuksi Tallenna muutokset-painiketta. Ohjaava opettaja näkee tämän omassa näkymässään arvioijan nimen vaihtumisena vihreäksi.

Kuva8: Arvioitavana olevat kypsyysnäytteet ja arvioinnin tilanne (ohjaava opettaja/tentaattori) (tulossa)
Kuva9: Kypsyysnäytteen kielentarkistus (kielentarkastaja/arvioija) (tulossa)


Opiskelija vastaa tenttiin konseptipaperille

Exam-järjestelmässä opiskelija voi ainakin vielä toistaiseksi vastata Examissa oleviin tenttikysymyksiin tarvittaessa myös paperilla.

Mikäli tentti tehdään paperille, on opiskelijaa ohjeistettava siitä, että hän voi suorittaa tentin ainostaan oman kampuksen tenttitilassa.

Mikäli mahdollista, suosittelemme kuitenkin tenttien tekemistä täysin sähköisenä, sillä silloin järjestelmän kaikki edut saadaan käyttöön. Paperille vastattavaa tenttiä koskevat täysin samat ohjeet ja säännöt kuin sähköisessä tentissä.

HUOM! Vaikka opiskelija vastaisikin tenttiin paperilla, on opettajan laitettava tenttikysymykset Exam-järjestelmään. Paperisia tenttikuoria ei viedä enää etukäteen tenttitilaan, vaan tenttikysymykset laitetaan suoraan Exam-tenttiin. Kysymykset voi kirjoittaa Examiin tai lisätä skannatun tenttikysymyspaperin tenttiin liitetiedostona (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti).

 

Paperitentin luominen

Tentti, johon opiskelija vastaa konseptipaperille luodaan samalla tavalla kuin sähköinen tentti, mutta siinä on huomioitava seuraavat kohdat:

 • Lisää tentin varausohjeeseen sekä varsinaiseen tenttiohjeeseen maininta, että opiskelija vastaa kysymyksiin tenttitilasta löytyvälle tyhjälle konseptipaperille.
 • Lisää tenttiin esseekysymys, johon kirjoitat tenttikysymykset. Katso tarvittaessa ohjeet kysymyksen lisäämiseen.
 • Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa tenttikysymysten sijaan opiskelijalle ohjeen, että tenttikysymykset löytyvät liitetiedostosta (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti). Lisää tässä tapauksessa skannattu tenttikysymyspaperi tenttiin kohdasta ”Kysymyksen liitetiedosto”.
 • Lisää kysymyksen maksimipistemääräksi kaikkien tenttikysymysten kokonaispistemäärä.
 • Opiskelija avaa tenttikysymykset Examista ja vastaa niihin Exam-tilasta löytyvälle tyhjälle konseptipaperille.
 • Opiskelija palauttaa paperin Exam-tilassa olevaan palautuslaatikkoon.
 • Järjestelmä ilmoittaa opettajalle kun opiskelija on suorittaut tentin.
 • Vastauspaperi toimitetaan opettajalle Exam-tilasta mahdollisimman pian.

 

Paperitentin arviointi

Huom! Vaikka opiskelija vastaisi Exam-tenttiin konseptipaperille, on sen arviointi vietävä loppuun myös Exam-järjestelmässä.

Kun opiskelija on käynyt tenttiakvaariossa suorittamassa tentin ja on palauttanut sen, näet suorituksen opettajan käyttöliittymässä tarkastettavien tenttien listalla. Tenttijärjestelmään on määritelty arviointiohjesäännön mukainen arviointiaika tenttipäivästä, minkä jälkeen tentin arvosanan tulisi olla opiskelijalla. Jos opiskelijat käyvät harvakseltaan, voit siis kerätä arvioitavaa tämän puskuriajan rajoissa ja tarkastaa useamman vastauksen kerralla.

Tentin arviointi tapahtuu täysin samalla tavalla kuin sähköisessä tentissä, siinä on huomioitava seuraava:

 • Tentin sisältämään yhteen essee-kysymykseen annetaan pistemääräksi kaikkien tenttikysymysten kokonaispistemäärä (tai Hyväksytty/Hylätty).
 • Voit antaa opiskelijalle koko tentistä myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään.
 • Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi, suorituskielen ja määritellä opintopisteet.
 • Tallenna arviointi klikkaamalla Tallenna muutokset-painiketta. Voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

 

Arvioinnin lukitseminen

Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi -painiketta. EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.


Kysymystyypit ja kysymysten luominen

Examissa kysymykset on jaoteltu kysymyspankissa sekä tentissä oleviin kysymyksiin. Kysymyksiä voidaan luoda kysymyspankkiin tai suoraan tenttiin. Yleiseen tenttiin luodut kysymykset kopioituvat automaattisesti kysymyspankkiin.

Henkilökohtaiseen tenttiin luodut kysymykset eivät kopioidu kysymyspankkiin. Mikäli haluat käyttää henkilökohtaisessa tentissä jotain yleistä samaa kysymystä (esim. kypsyysnäyte) niin luo kysymys ensin kysymyspankkiin ja lisää sieltä tenttiin.

Uuden kysymyksen luominen (ilman tenttiä)

1. Klikkaa työpöydän tai kysymyspankin yläreunasta löytyvää Uusi kysymys -painiketta.
2. Valitse kysymystyyppi

Kaikkien kysymystyyppien lisätiedoissa voit:

 • lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • lisätä kysymykseen liitemateriaalin, jonka opiskelija saa auki tentissä (huomioi, että liitetiedoston täytyy olla joko kuva, pdf, tai Office-dokumentti). Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska tenttikoneilta ei pääse nettiin.
 • kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle
 • lisätä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa kysymyspankista
 • kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)

 

Esseekysymys

1. Valitse Kysymyksen tyyppi: Esseekysymys.
2. Kirjoita Kysymysteksti -kenttään kysymys. Käytettävissä on tekstin peruseditointityökalut.

Voit määritellä opiskelijalle essee -tyyppiseen kysymykseen vastauksen suosituspituuden, eli sanamäärän. Suositus näkyy opiskelijalle kysymyksen yhteydessä ja opiskelija näkee vastausta kirjoittaessaan käytettyjen sanojen määrän. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan ylittää suositellun sanamäärän, eli järjestelmä ei katkaise vastaamista sen täytyttyä. Esimerkiksi sähköisen kypsyysnäytteen suosituspituus on noin 450–600 sanaa. Exam laskee sanamäärän suomenkielen mukaan. Englanniksi kirjoitettaessa sanamäärä poikkeaa tästä, koska sanojen keskipituus on pienempi.

3. Valitse arviointiasteikoksi joko Pisteet tai Hyväksytty / Hylätty. Jos valitse pisteet, määrittele Maksimipisteet -kohtaan ko. kysymyksen maksimipistemäärä (voit käyttää myös desimaaleja pisteellä esim. 1.5).
4. Klikkaa lopuksi ”Tallenna, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

 

Aukkokysymys

Yhdessä aukkokysymyksessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita. Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, jotka arvioinnissa jaetaan aukoille. Painotusta ei voi antaa. Eli jos kysymyspisteet 5:
 • kysymyksessä 5 aukkoa, arvioinnissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
 • kysymyksessä 2 aukkoa, arvioinnissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä
Aukon oikea vastaus
 • voi olla monta oikeaa vaihtoehtoa
 • määrittelyssä voi käyttää tähtimerkkiä, esim. kissa* (hyväksytään kissa, kissat, kissa, kissan)
 • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
 • voi antaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin
Aukkotehtävä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin
1. Valitse kysymystyypiksi: Aukkotehtävä
2. Kirjoita tai kopioi tehtävän teksti kysymystekstiksi
3. Maalaa aukon kohta tekstistä ja valitse työkaluista ”Embedded answer” kuvake
4. Kirjoita oikeat vaihtoehdot ”Correct answer” kohtaan alla olevan kuvan mukaisesti ja valitse ok. Järjestelmä näyttää täydennettävät kohdat ja oikeat vastaukset keltaisella pohjalla.
5. Lisää tehtävän maksimipisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään.
6. Klikkaa lopuksi ”Tallenna, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

 

Monivalintakysymys (yksi oikein)

Monivalinta (yksi oikein) -kysymyksessä opiskelijalla on mahdollisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto.

1. Valitse kysymystyypiksi: Monivalintakysymys (yksi oikein).
2. Kirjoita kysymys Kysymysteksti -kenttään. Voit muokata tekstiä käytettävissä olevilla tekstin editointityökaluilla.
3. Klikkaa ”Lisää uusi vastausvaihtoehto” ja kirjoita vastausvaihtoehto sille varattuun kenttään.
4. Klikkaamalla uudelleen ”Lisää uusi vastausvaihtoehto” voit lisätä muita vastausvaihtoehtoja. Merkitse oikea vaihtoehto, jolloin sen ympärille ilmestyy vihreä reunaviiva. Vastausvaihtoehdon voit myös poistaa.
5. Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet. Huom! Monivalinta-yksi oikein -kysymyksessä ei ole mahdollista antaa miinus -merkkisiä pisteitä.
6. Klikkaa lopuksi ”Tallenna, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Monivalintakysymys (yksi oikein) on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin

 

Monivalintakysymys (monta oikein)

Monivalintakysymyksessä (monta oikein) voi opiskelija valita annetuista vastausvaihtoehdoista useamman oikean vastauksen.

1. Valitse kysymystyypiksi: Monivalintakysymys (monta oikein).
2. Kirjoita kysymysteksti -kenttään kysymys. Voit editoida kysymystä käytössä olevilla tekstin editointityökaluilla.
3. ”Lisää uusi vastausvaihtoehto” -painiketta klikkaamalla voit kirjoittaa vastausvaihtoehdot yksi kerrallaan niille varattuun kenttään sekä antamalla kullekin vastausvaihtoehdolle pisteet, jotka voivat tässä tapauksessa olla myös miinus -merkkisiä sekä desimaaleja (käytä pistettä).
4. Vastausvaihtoehtojen alla näet ko. kysymyksestä saatavan maksimipistemäärän, joka ei voi mennä miinuksille. Maksimipisteet ovat vähintään 0 (nolla). Voit myös poistaa vastausvaihtoehtoja.
5. Klikkaa lopuksi ”Tallenna, jolloin kysymys lisätään tenttiin. Huom! Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Monivalintakysymys (monta oikein) on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin


Kysymyspankki

Examin kysymyspankkiin voit luoda kysymyksiä ja liittää niitä sieltä tenttiin. Kysymyksiä voi muokata, poistaa tai antaa toiselle opettajalle. Kysymyspankissa näkyvät kaikki kysymykset, jotka olet luonut tai joihin sinut on lisätty omistajaksi. Järjestelmässä voi olla monta saman nimistä kysymystä. Jokaiselle kysymykselle muodostuu ID-numero, joka näkyy kysymyksen alla.

Kysymysluonnoksiin tallentuvat kaikki opettajan luomat kysymykset (paitsi henkilökohtaisesta tentistä). Kysymysluonnoksiin voi luoda myös suoraan kysymyksiä. Kysymyksillä ja kysymyspankin kysymyksillä on yhteys. Voit siis muokata kysymystä tentissä tai kysymyspankissa ja muutokset päivittyvät kaikkialle.

HUOM! Tenttikysymyksen muutos vaikuttaa ja päivittyy kaikkiin niihin tentteihin, joissa kysymys on käytössä. Mikäli muokkaat tämmöistä kysymystä niin järjestelmä huomauttaa ja näyttää, missä tenteissä se on käytössä.

Voit hakea kysymyspankissa olevia kysymyksiä kysymyspankista opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan. Haku-kenttä on kysymysten yläpuolella. Kysymyspankissa näet kysymysten viimeisen muokkausajankohdan, maksimipisteet, vastaustyypin ja mahdollisen liitteen.

Kuva10: Kysymyspankki

 

Kysymysten poistaminen

Voit poistaa kysymyksen kysymyspankista rivin perässä olevasta roskakori-ikonista. Poiston yhteydessä tulee varmistuskysymys. Jos kysymys on kiinnitetty tenttiin/tentteihin, jonka suoritusperiodi on voimassa, kysymystä ei voi poistaa. Päättyneessä tentissä olleen kysymyksen voi poistaa, sillä tenttivastuksiin on kopioitunut tentin sisältö.

 

Kysymysten kopiointi

Voit kopioida kysymyksen uudeksi kysymyksesi rivin perässä olevasta arkkikasa-ikonista. Näin kopioidun kysymyksen nimen eteen tulee ”Copy” ja voit sen jälkeen muokata kysymyksen nimeä sekä kysymystä.

 

Kysymysten muokkaus

Kysymystä voi muokata klikkaamalla kysymyspankissa kysymyksen ID-numeroa.

 

Kysymysten yhteiskäyttö

Kysymyksien yhteiskäyttö on mahdollista lisäämällä kysymyksillesi muita omistajia. Muista tällöin kuitenkin, että yhteisomistajan muokkaukset vaikuttavat myös sinun tentteihisi ja kysymyksiisi.

HUOM! Tenttikysymyksen muutos vaikuttaa ja päivittyy kaikkiin niihin tentteihin, joissa kysymys on käytössä.

Tentin muokkaus

1. Löydät aikaisemmin luodut tentit työpöydän välilehtien alta

 • Aktiiviset tentit = Tentit, jotka ovat opiskelijoiden varattavissa
 • Arvioitavat tentit = Tentit, joissa on arvioimattomia suorituksia
 • Arkistoidut tentit = Tentit, joiden tenttiperiodi on päättynyt ja joissa ei ole arvioimattomia suorituksia
 • Tenttiluonnokset = Tenttiluonnokset, joita ei ole vielä julkaistu opiskelijoiden varattavaksi

2. Klikkaa tentin nimeä avataksesi sen muokkaustilassa
3. Tentissä jo olevia kysymyksiä voi muokata klikkaamalla kysymyksen perässä olevasta hammasratas-kuvaketta

HUOM! Tenttikysymyksen muutos vaikuttaa ja päivittyy kaikkiin niihin tentteihin, joissa kysymys on käytössä.

Tentin kysymykset sekä tenttiperiodi ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Tenttiperiodin lyhentäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos tenttiin on jo ilmoittautunut opiskelijoita. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu.


Tentin arviointi

Kun opiskelija on käynyt tenttiakvaariossa suorittamassa tentin ja on palauttanut sen, näet suorituksen opettajan käyttöliittymässä tarkastettavien tenttien listalla. Tenttijärjestelmään on määritelty arviointiohjesäännön mukainen arviointiaika tenttipäivästä, minkä jälkeen tentin arvosanan tulisi olla opiskelijalla. Jos opiskelijat käyvät harvakseltaan, voit siis kerätä arvioitavaa tämän puskuriajan rajoissa ja tarkastaa useamman vastauksen kerralla.

HUOM! Exam näyttää opettajalle viitteellisen ajan siitä, kuinka paljon arviointiaikaa on jäljellä. Exam laskee arviointiajaksi 21 vrk tentin palautuspäivästä. Virallinen arviointiaika on kolmen TYÖVIIKON kuluessa suorituksen palautuspäivämäärästä. Examin antama arviointiajan ylittäminen (esim. kesäloma) ei vaikuta millään tavalla tentin arviointiin tai sen näkyvyyteen.

1. Kirjaudu osoitteessa: https://exam.oamk.csc.fi
2. Työpöydällä näet listan omista tenteistäsi. Arvioitavat tentit-välilehdellä näet nimensä mukaan arvioitavat tentit. Taulukon sarakkeista näet, kuinka monta tenttisuoritusta odottaa tarkastustasi (Arvioimatta) ja kuinka monta odottaa loppuarviointia.
3. Klikkaa Arvioimatta-sarakkeessa olevaa numeroa. Jos numero on 1 avautuu opiskelijan palauttama tentti suoraan. Muutoin sinulle aukeaa tentin tiedot ja siinä Suoritukset -välilehti.
4. Arvioitavana olevat tenttivastaukset -kohdasta näet arvioitavat tentit (arviointia ei ole aloitettu tai se on kesken).

 • Niiden yläpuolella näet myös keskeytetyt tenttisuoritukset ja tenttiin saapumattomat.
 • Listauksen alapuolella näkyy vielä arvioidut tenttivastaukset (arvosana on annettu, tentaattori voi vielä muutta arviointia mutta arvioija ei) ja lukitut tenttisuoritukset (arviointia ei voi enää muuttaa).

5. Avaa opiskelijan tarkastamaton tentti klikkaamalla opiskelijan nimeä.
6. Arvioi tenttisuoritus.

 • Tenttivastauksen arviointi –näkymän yläreunasta näet mm. kuinka kauan opiskelija teki tenttiä ja onko hänellä aiempia tenttisuorituksia samaan tenttiin.
 • Tämän alla ovat tenttikysymykset ja opiskelijan vastaukset. Pudotusvalikosta voit merkitä kyseiselle kysymykselle pistemäärän (tai hyväksytty/hylätty, jos olet määritellyt sen kysymyksen arviointiskaalaksi).
 • Voit antaa opiskelijalle myös sanallista palautetta oikeaan yläkulmaan avautuvaan Anna palautetta -kenttään. Sulje palautelaatikko klikkaamalla punaista Piilota palaute -nuolta. Kommenttisi tallentuu automaattisesti.

7. Lopuksi valitse Tentin arvosana -pudotusvalikosta arvosana. Voit tarvittaessa vaihtaa tentin suoritustyypin osasuoritukseksi, suorituskielen ja määritellä opintopisteet.
8. Tallenna arviointi klikkaamalla Tallenna muutokset-painiketta. Voit jatkaa arvioinnin loppuun saakka myöhemmin.

 

Arvioinnin lukitseminen

Jos arviointi on valmis, klikkaa lopuksi Lukitse arviointi -painiketta. EXAM vielä varmistaa, että ”Arvosanan kirjaamisen jälkeen et voi enää muuttaa arviointia”. Hyväksy Kyllä-painikkeella. Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti siitä, että arviointi on tehty ja tässä vaiheessa tentti vapautuu uudelleen suoritettavaksi. Opiskelija näkee arvioinnin tiedot järjestelmästä, mutta hän ei näe enää tenttikysymyksiä eikä tenttivastaustaan.

HUOM! Suoritus ei mene Examista suoraan rekisteriin, joten huolehdithan itse suorituksen viennistä opintorekisteriin normaalin käytänteen mukaisesti!

 

Lisätietokenttä korjauksille lukitun suorituksen arviointiin

Lukittua arviointia ei voi enää muuttaa, mutta voit tiedottaa opiskelijaa jos arviointia on muutettu. Kirjoita haluamasi viesti Lisätiedot lukittuun arviointiin -kohtaan ja paina Tallenna. Tieto tulee näkyviin opiskelijalle.


Tentin automaattinen arviointi

Opettaja voi Yleisessä sekä Henkilökohtaisessa tentissä ottaa käyttöön automaattisen arvioinnin, kun tentti sisältää VAIN automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (yksi-oikein ja monta-oikein monivalintakysymykset sekä aukkotehtävä).
 • Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset siirtyvät opettajan Suoritukset -näkymässä ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan. Opiskelijoille lähtee jo tässä vaiheessa sähköpostiin tieto automaattisesti arvioidusta tentistä huomautuksella ”Suoritus on automaattisesti arvioitu”.
 • Opettaja voi vielä muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opettajan tulee vielä valita ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painike, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan. Tällöin lähtee vielä toinen viesti opiskelijalle kuten normaaliprosessissa.
 • Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painiketta.
 • Opiskelijoille voi tentistä antaa palautetta vain tenttisuoritus kerrallaan.

 

Automaattisesti arvioitavan tentin luominen

1. Luo joko Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti
2. Klikkaa Julkaise -välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön -painiketta.
3. Määrittele tentissä käyttöönottamallesi arviointiasteikolle arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Exam näyttää ko. prosenttiosuuden pisteiden alarajan.
Huom! Hyväksytty-Hylätty -asteikolla riittää prosenttien antaminen hyväksytylle arvosanalle.
Huom! Tenttiin voi vielä myöhemminkin lisätä kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja se tulee vaihtaa, jos tarpeen.

4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.
5. Lopuksi Tallenna tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiskelijoiden varattavaksi. Ennen julkaisua voit esikatsella tentin.

6. Opiskelija suorittaa tentin
7. Opiskelija saa tiedon suorituksen tentin Automaattinen arviointi – valintojen perusteella (arvioinnissa maininta automaattisesti arvioitu)
8. Opettaja käy kuittaamassa Automaattiset arvioinnit ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa -tilaan”, jonka jälkeen prosessi jatkuu normaalisti

Huom! Opettaja voi vielä arviointivaiheessa muuttaa automaattisen arvioinnin pisteitä kohdasta Ohita automaattisesti lasketut pisteet.

Kuva14: Automaattisen arvioinnin käyttöönotto (tulossa)
Kuva15: Arvosanajakauma-taulukon täyttäminen (tulossa)
Kuva16: Arvioinnin näkymisen päättäminen (tulossa)


Tentin pika-arviointi

Pika-arvioinnissa tentaattori antaa suorituksen loppuarvosanan ja mahdollisen palautteen. Opiskelija on saanut kysymyskohtaisen arvioinnin joko automaattisesti ja/tai tarkastaja on tarkistanut vastauksen.

Opettaja voi pika-arvioida suuren määrän suorituksia yhdestä näkymästä. Pika-arviointi koskee lopullisen arvosanan antamista ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listan suorituksille, eli ei kysymyskohtaisia pisteitä. Soveltuu esim:

 • yksittäin arvioiduille tenteille, jos lopullinen suoritusarvosana halutaan antaa yhdestä näkymästä
 • monivalintatenteille, joissa ei ole käytössä automaattista arviointia

Ei ole rajattu vain automaattisesti arvioituja kysymyksiä sisältäviin tentteihin vaan opettajalle jää vastuu kunkin tenttivastauksen lukemisesta. Pika-arviointi mahdollista antaa käyttöliittymästä tenttisuoritus kerrallaan tai CSV-tuonnilla.

 

Pika-arviointi käyttöliittymästä

1. Valitse tentti, jossa on arvioimattomia suorituksia
2. Valitse Suoritukset ja sen alta Arvioitavana olevat tenttivastaukset
3. Klikkaa vihreä painike Pika-arviointi
4. Järjestelmä listaa suoritukset ja tenttien sen hetkiset kokonaispisteet.
5. Tentaattori määrittää suoritukselle arvosanan ja mahdollisen palautteen klikkaamalla Muokkaa-linkkiä.
6. Klikkaa Tallenna arvioinnit -painiketta.

Kuva16: Arvosanojen ja palautteen määritys (tulossa)

Pika-arviointi CSV-tuonnilla

Aloita kuten edellä kohdat 1-4.

5. Klikkaa henkilölistan jälkeen Luo CSV-tiedostopohja arvosanojen tuontia varten -linkkiä. Tiedostossa on apukenttinä opiskelijan tiedot, mutta vain arvosana ja palaute tuodaan.
6. Avaa tiedosto Excelissä ja valitse ensimmäinen sarake. Tiedot on eroteltu pilkulla.
7. Järjestä tiedot sarakkeisiin valitsemalla Excelissä Data > Text to Columns
8. Valitse ikkunassa Delimited ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
9. Määritä tietojen erottelumerkiksi pilkku (comma) ja jatka klikkaamalla Next-painiketta.
10. Vahvista Finish.

11. Lisää arvosanat grade-sarakkeeseen ja arvio feedback-sarakkeeseen.
12. Tallenna tiedosto csv-tiedostomuotoon.

Kuva17: Pika-arviointinäkymään siirtyminen (tulossa)
Kuva18: Pika-arviointinäkymä (tulossa)
Kuva19: Pika-arviointi käyttöliittymältä (tulossa)
Kuva20: Pika-arviointi CSV-tiedostolla (tulossa)


Tentin suorituskerrat

Yleisen tentin julkaisuasetuksiin määritellään, kuinka monta kertaa opiskelija voi suorittaa tentin ennen arviointia. Vaihtehdot ovat 1, 2, 3, 4, 5 kertaa tai loputtomasti.  Oletusmäärä Oulun Examissa on yksi (1).

Kun opiskelija on käyttänyt kaikki merkityt suorituskerrat, hän voi uusintatapauksessa ilmoittautua tenttiin vasta sitten, kun tentaattori on arvioinut tentin. Huomaa, että tenttiperiodin tulee olla käynnissä: opiskelija ei voi ilmoittautua tenttiin, jonka tenttiperiodi on sulkeutunut.

Jos tentin saa suorittaa useammin kuin kerran, opiskelija voi tehdä uudet suoritukset halutessaan vaikka saman päivän aikana.

Suorituskerroiksi lasketaan 1) tentit, jotka opiskelija palauttaa ja 2) tentit, joiden suorittamisen opiskelija keskeyttää.

Tenteistä, joihin opiskelija jättää saapumatta (=”no-show”), ei kulu suorituskertoja. Ne jäävät kuitenkin näkymään opiskelijan tenttitietohistoriaan.

Tentaattori voi vapauttaa suorituksen uudelleen varattavaksi, jos opiskelija keskeyttää tentin ja kaikki suorituskerrat on käytetty tai jos opiskelija on käyttänyt kaikki tentin suorituskerrat, mutta haluaa uusia tentin.

Ohje suoritetun tentin vapauttamiseksi

 1. Siirry Examin vasemmassa navigaatiopalkissa varaukset -välilehdelle.
 2. Etsi opiskelijan varaus rajaamalla päivämäärän, opiskelijan nimen, tentin nimen tai suorituksen vaiheen avulla.
 3. Siirry listassa oikean opiskelijan kohdalle. Opiskelijan nimen kohdalla sivun oikeassa reunassa on suorituksen vaihe -sarake.
 4. Klikkaa suorituksen vaihe -sarakkeessa olevaa vapauta-painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 5. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Ohje keskeytetyn suorituksen vapauttamiseksi

 1. Avaa tentin tiedot.
 2. Siirry tentin suoritukset-välilehdelle.
 3. Avaa keskeytetyt tenttisuoritukset.
 4. Etsi oikea opiskelija listalta nimen, sähköpostiosoitteen tai tenttiin varatun ajankohdan mukaan.
 5. Klikkaa opiskelijan kohdalta vapauta -painiketta. Painike näkyy, jos tenttiperiodia on vielä jäljellä ja tentti on mahdollista uusia.
 6. Ohjeista opiskelijaa tekemään tenttivaraus.

Office-ohjelmien käyttö tentissä

Exam-tiloihin on asennettu Office-paketti (Word, Excel ja Powerpoint, versio 2016). Opiskelija voi tarvittaessa luoda tenttitilassa dokumentin em. ohjelmalla ja lisätä sen tenttivastauksensa yhteyteen. Opiskelija voi myös avata opettajan tenttiin lisäämän dokumentin, muokata sitä ja palauttaa muokatun version tenttivastauksen yhteyteen.

Opiskelija ei saa tuotua mitään dokumentteja ulos tenttitilasta. Hän voi ainoastaan palauttaa niitä tentin liitetiedostona. Opiskelijan luomat tiedostot lukitaan ja poistetaan tenttikoneelta, kun hän kirjautuu ulos.


Toimiminen tenttivilppiä epäiltäessä

Kaikissa tenttiakvaariotiloissa on äänen ja kuvan tallentava kameravalvonta, jonka avulla epäilty vilppitilanne voidaan tarkistaa jälkikäteen. Ainoastaan tentin vastaavalla opettajalla on oikeus pyytää tietoa kameratallenteesta. Tallennetiedon voit saada käyttöön järjestelmän pääkäyttäjän tuella.

Tenttivilppitapauksissa noudatetaan opintosuoritusten arviointimenettelyssä mainittuja tenttivilppiä koskevia ohjeita ja määräyksiä.


Tenttisuoritusten arkistointi

Tenttisuoritusten arkistointiaika Examissa on sama kuin lakisääteinen suorituksen (tenttipaperin tai vastaavan) arkistointiaika. Tenttisuorituksia säilytetään Examissa 6 kuukautta, jonka jälkeen ne poistuvat opettajan käyttöliittymältä. Tentin arvosanahan on merkitty jo johonkin muualle. Exam ei ole siis opintosuorituksen arkistointialusta, vaan suorituksia varten on omat järjestelmänsä.

Erillisestä suoritusjärjestelmästä nähdään jälkeenpäin, mitä opiskelija on suorittanut (muutkin kuin vain opintojakson opettaja), jos vaikka opintojakson suoritus on opiskelijalla kesken eikä opettaja ole enää työsuhteessa Oamkissa. Kukaan ei opettajan lisäksi pysty tarkistamaan suorituksia, mikäli ne ovat vain Examissa.

Kun siirrymme Peppiin ja perusrekisteriin, tehdään Examista integraatio näihin järjestelmiin. Tällöin arvosanat tulevat siirtymään Examista suoraan.


Tukipalvelut

Mikäli järjestelmän käytössä ongelmia tai kysyttävää, ota yhteyttä  e-exam(at)oulu.fi. Voit myös soittaa IT-palveluiden helpdeskiin, joka ilmoittaa asiasta tarvittaessa Examin ylläpidolle. Varaudu kertomaan lisätietoa ongelmasta sekä mahdollisesta virheilmoituksesta.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, ohjelmistot, oppimisympäristöt and tagged , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia