« Takaisin

Opettajan ohje: Opiskelijoiden suoritusten seuranta Moodlessa

Suoritusten seuranta

Opettaja voi halutessaan seurata opiskelijoiden edistymistä opintojaksolla käyttämällä erillistä suoritusten seurantaa. Opettaja näkee suoritusten tilanteen ”Aktiviteettien suoritus” -raportista. Jos seuranta on käytössä, myös opiskelijat voivat seurata omaa edistymistään opintojaksolla: Tällöin opiskelija mm. näkee yleiskuvan omasta edistymisestään heti kurssialuelistauksessa (ks. kuva alla). Suoritusten seuranta ei ole oletuksena käytössä, vaan se on otettava erikseen käyttöön kurssialueen asetuksissa. Tähän on päädytty siksi, että kun suoritusten seuranta on päällä, jokaiselle aineistolle ja aktiviteetille tulee oletuksena käyttöön suoritusmerkintä, joka on opiskelijan itsensä merkittävissä suoritetuksi: se ei yleensä vastaa tarkoitusta, että ihan kaikki osat katsottaisiin osasuorituksiksi, etenkään, jos sisältöjen ja aktiviteettien yhteenlaskettu määrä on useita kymmeniä. Jos opettaja ottaa seurannan käyttöön kurssialueellaan, pitäisi hänen kurssia rakentaessaan miettiä erikseen jokaisen yksittäisen aineiston ja aktiviteetin kohdalla, onko suoritusten seuranta tarpeen juuri siinä kohdassa vai ei, ja poistaa seuranta sellaisilta aineistoilta ja aktiviteeteilta, joissa sitä ei tarvita. Hyvä tapa voisi olla laittaa suoritusten seuranta käyttöön vain erikseen arvosteltaville osuuksille, kuten tehtävät ja vaikka keskustelu. Lisäksi opettaja voi asettaa aktiviteeteille suoritusmerkinnän automaattiseksi tietyn ehdon täyttyessä, jolloin ei olla sen varassa, että opiskelija itse muistaa merkitä suorituksen tehdyksi, kuten oletuksena on. Käyttämällä ehtoja, opettaja voi asettaa ehdollisen suoritusjärjestyksen aktiviteeteille niin, että tehtävät on mahdollista tehdä vain tietyssä järjestyksessä.

Tältä opintojen eteneminen näyttää opiskelijan silmin Moodlen kurssilistauksessa


Ohjeet:

Käyttöönotto
Ehtojen määritteleminen
Pääsyn rajoittaminen ehtojen perusteella
Suoritusmerkinnän teko
Suoritusten seuraaminen raportista


Käyttöönotto

Työkalun käyttöönotto kurssilla
Kun suoritusten seuranta otetaan käyttöön, se näkyy sekä suoritusten seurantasivulla että aineistojen ja aktiviteettien asetuksissa.
1. Valitse Kurssin ylläpito -> Muokkaa asetuksia -> Suoritusten seuranta
2. Valitse Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön -kohtaan vaihtoehto ”Kyllä”.

3. Lopuksi, valitse sivun alareunasta Tallenna ja näytä  -painike.

Tämän jälkeen, seuranta on automaattisesti käytössä kaikissa uusissa aktiviteeteissa ja aineistoissa. Jos olet luonut aktiviteetteja niin, että suoritusten seuranta ei ole ollut käytössä luonnin aikana, on ko. aktiviteettien/aineistojen osalta laitettava suoritusten seuranta tarvittaessa käyttöön kullekin erikseen, sillä niiden kohdalla seuranta ei ole käytössä. (Voit hyödyntää tätä niin, että lisäät kaikki sellaiset aineistot, joille et halua suoritusten seurantaa kurssialueelle niin, että suoritusten seuranta on pois käytöstä lisäyksen ajan. Sitten voit laittaa suoritusten seurannan takaisin käyttöön. Huomaa myös, että jos otat suoritusten seurannan pois käytöstä, se ei ole käytössä millään osilla, mutta kun palautat sen taas käyttöön, kaikki aiemmin tekemäsi suorituksen seurantaan liittyvät aktiviteettien ja aineistojen asetukset ovat taas voimassa sellaisenaan.) Aineisto-/aktiviteettikohtaiset ehdot määrittelet aina kyseisen aineiston/aktiviteetin omissa asetuksissa.


Ehtojen määritteleminen

Opettaja-roolissa voit määritellä jokaiseen aineistoon/aktiviteettiin erilaisia ehtoja, jotka täytettyään opiskelija saa ko. aineistosta/aktiviteetista automaattisesti suoritusmerkinnän. Valittavissa olevat ehdot riippuvat aina valitusta aineistosta tai aktiviteetista.

1. Valitse haluttu aineisto/aktiviteetti -> Muokkaa asetuksia -> Opiskelijoiden edistyminen
2. Valitse Suoritusten seuranta -pudotusvalikosta vaihtoehto ”Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät”
3. Valitse  haluamasi ehto
4. Valitse  Tallenna ja palaa kurssille  -painike.


Pääsyn rajoittaminen ehtojen perusteella

Ehtojen avulla voit luoda esimerkiksi tilanteen, jossa opiskelijan on palautettava tehtävä, jonka jälkeen hänelle avatuu automaattisesti mahdollisuus tarkastella tehtävän malliratkaisua.

Tällöin tehtävään täytyy määritellä em. tavalla ehto ”Opiskelijan on palautettava tehtävä saadakseen suoritusmerkinnän”. Tämän jälkeen alustalla olevaan tehtävän mallivastaukseen (esim. pdf-dokumentti) tulee määritellä ”Rajoita pääsy” -toiminto seuraavasti:

1. Valitse Mallivastaus -dokumentti -> Muokkaa asetuksia -> Rajoita pääsy
2. Lisää rajoitus -> Aktiviteetin suoritus -> Valitse haluamasi aktiviteetti
3. Valitse Merkittävä suoritetuksi
4. Valitse  Tallenna ja palaa kurssille  -painike

Vastaavalla tavalla voit rajoittaa esim. opiskelijan pääsyä seuraavaan osioon, seuraavaan tehtävään jne. Ehtorakenteiden avulla voit esimerkiksi ketjuttaa opiskelijan työskentelyä itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla. Opiskelijan on siis esimerkiksi osallistuttava opintojakson osion 1 keskuteluun ja palautettava tehtävä, ennen kuin hän pääsee jatkamaan osioon 2 jne.


Suoritusmerkinnän teko

Opiskelija voi seurata oman edistymistään jokaisen aineiston ja aktiviteetin kohdalla olevasta valintaympyrästä. Opiskelija näkee valintaympyrästä, että onko ko. aineisto tai aktiviteetti merkitty suoritetuksi. Kun ruutu on vihreänä, niin kohde on merkitty suoritetuksi.

  • Suorituksen seurannan oletusvaihtoehto on ”Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi”. Tässä vaihtoehdossa opiskelijoilla on mahdollisuus merkitä itse lukemansa aineisto tai tekemänsä aktiviteetti  suoritetuksi.
  • Toinen vaihtoehto on valita vaihtoehto ”Näytä tämä kohde suoritetuksi, kun ehdot täyttyvät”, jolloin suoritusmerkintä  tulee automaattisesti, kun määrittelemäsi ehdot täyttyvät.
  • Kolmas vaihtoehto on seurannan poisto. Kun kyseessä on kohta, jota et halua suoritusten seurantaan, valitse ”Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa”.


Suoritusten seuraaminen raportista

Valitse Kurssin ylläpito -> Raportit-> Aktiviteettien suoritus

Raporteissa aktiviteettien ja aineistojen suoritukset ovat esillä opiskelijakohtaisesti. Vihreä ympyrä tarkoittaa, että kohde on suoritettu (joko itse merkkaamalla tai opettajan määrittelemien ehtojen täytyttyä)

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, oppimisympäristöt and tagged , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia