« Takaisin

Peppi: Arviointi, opettajan työpöytä

5 Arviointi

Tutustu arviointiohjeistukseen. Arviointi tapahtuu opintojaksototeutuksen kautta. Opettajan tulee olla kiinnitettynä toteutukselle, jotta hän voi kirjata arvosanoja.

Arvioinnin edellytyksenä on, että opettaja on julkaissut toteutussuunnitelman. Sen julkaisemisen jälkeen opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksolle ilmoittautumisajan kuluessa. Opettaja hyväksyy tai hylkää opiskelijan mukaan toteutukseen. Opettaja voi myös itse lisätä opiskelijoita toteutukselle joko ryhmähaulla tai yksittäin.

5.1 Toteutuksen arviointi (=arvosanojen kirjaaminen opiskelijoille)
Sisältää myös ulkomailla suoritetun harjoittelun (5.1.2. ja 5.1.3.)

5.2 Opinnäytetyön arviointi

5.3 HOT-hyväksilukeminen

5.4 Opintojakson arviointi

5.5 Kielten arviointi

Video-ohjeita:


5.1 Toteutuksen arviointi (=arvosanojen kirjaaminen opiskelijoille)

Arvosanaa kirjattaessa voidaan toimia eri tavoilla:
– kirjataan vain arvosana
– kirjataan toteutuksen osia ja niiden jälkeen kokonaisarvosana
– toteutusten osien arvosanoista lasketaan kokonaisarvosana painotettuna keskiarvona tai ilman painotusta

Annettuja merkintöjä on tietenkin mahdollista päivittää ja korjata.

Huomaa. Mikäli opiskelija ei ole osallistunut opetukseen tai ei ole tehnyt mitään suorituksia opintojaksototeutuksen aikana, niin käy hylkäämässä opiskelijan ilmoittautuminen, mikäli haluat, että hän voi ilmoittautua toiselle vastaavalle toteutukselle.

Huomaa. Opiskelijalla saa olla arvosanamerkintöjä vain yhdellä opintojakson toteutuksella. Mikäli opiskelijan nimen edessä näkyy oheinen kuvake, niin lue ensin ohjeet Osatoteutusten siirtämisestä toiselta toteutukselta.

Opiskelijalla on suorituksia toisella toteutuksella.

Perustoiminnot arvosanojen kirjaamisessa

5.1.1 Toteutuksen haku ja siirtyminen arviointiin
5.1.2 Toteutuksen arviointi (toteutuksella ei ole toteutuksen osia)
5.1.3a Toteutusten osien lisääminen
5.1.3b Toteutusten osien muokkaaminen
5.1.4 Toteutuksen arviointi (toteutuksella on toteutuksen osia)
5.1.5 Toteutuksen laajuuden muutos opiskelijakohtaisesti
5.1.6 Toteutuksen osat näkyviin tai piiloon
5.1.7 Sarakkeiden näyttäminen/ Sarakkeiden piilottaminen

Arvosanojen päivittäminen

5.1.8 Uusintasuorituksen lisääminen
5.1.9 Suorituksen korjaaminen
5.1.10 Suorituksen poistaminen
5.1.11 Toteutuksen osan arvosanan muuttaminen

Opiskelijoiden lisääminen ja poistaminen toteutukselta

5.1.12 Ei-ilmoittautuneen opiskelijan lisääminen
5.1.13 Opiskelijan poistaminen toteutukselta

Muita toimintoja

5.1.14 Lisätietojen kirjaaminen suoritukselle
5.1.15 Oletusarvioijan asettaminen
5.1.16 Toteutusraporttien ottaminen
5.1.17 Suoritushistoria
5.1.18 Osatoteutusten siirtäminen toiselta toteutukselta

5.1.1 Toteutuksen haku ja siirtyminen arviointiin

 • Valitse Peppi-valikosta joko Toteutukset tai Toteutusten arviointi, sen jälkeen vasemmalta Omat käynnissä olevat toteutukset tai Omat menneet toteutukset tai muodosta haku valitsemillasi hakuehdoilla esimerkiksi toteutuksen numerolla tai nimellä. Hakuehtojen kirjoittamisesta on tarkemmin selitetty Toteutukset >> Toteutusten hakeminen.

Toteutuksen haku

 • Saat hakulomakkeen alapuolelle näkyviin hakutuloksen.
 • Valitse haluamasi toteutus klikkaamalla hakutuloksessa näkyvän toteutusrivin lopussa olevaa Toiminnot-painiketta. Valitse avautuneesta listasta Arviointi. Mikäli Arviointi-valintaa ei näy, niin toteutussuunnitelmaa ei ole julkaistu (Julkaisun ohje).

Arviointiin siirtyminen


5.1.2 Toteutuksen arviointi (toteutuksella ei ole toteutuksen osia)

 • Toteutus on otettu esille kohdan 5.1.1 mukaisesti ja valittu Toiminnot-painikkeesta avautuvasta listasta Arviointi.
 • Sivulla on toteutuksen perustiedot ja toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot. Arvioijan tulee lisätä opiskelijakohtaisesti ainoastaan arvosana.

 • Kirjaa arvosana sarakkeessa Arv. (arvosana) valitsemalla valikosta (arviointiasteikosta) opiskelijalle kirjattava arvosana
  • Tieto tallentuu opiskelijalle automaattisesti (ei erillistä Tallenna-painiketta)
  • Onnistuneesta arvosanan kirjaamisesta käyttäjää informoidaan niin, että opiskelijan nimen edessä oleva Tilanne-kuvakkeen väri muuttuu vihreäksi.
 • Arviointipäiväksi (suorituspäiväksi) tulee automaattisesti kuluva päivä. Mikäli on tarpeen muuttaa sitä, niin se tehdään suorituspvm-tekstilaatikkoon opiskelijakohtaisesti.
 • Suoritusmerkinnän antajaksi tulee automaattisesti sen henkilön nimi, joka on kirjautuneena Peppiin. Tarvittaessa muuta tekstilaatikkoon Suoritusmerkinnän antaja klikkaamalla kynä-painiketta.
 • Järjestelmään tallennetaan myös suoritusmerkinnän tallentaja so. henkilö, joka on kirjautuneena Peppiin. Hän voi olla eri kuin suoritusmerkinnän antaja.

Huomaa.

 • Mikäli opintojakso on harjoitteluun liittyvä opintojakso ja se on suoritettu kokonaan ulkomailla, vaihda opintojen tyypiksi ulkomainen harjoittelu.
 • Arvosana E estää opiskelijan ilmoittautumisen toiselle vastaavalle opintojaksototeutukselle. Mikäli kuitenkin kirjaat arvosanan E, niin syötä myös päiväys, joka tälle arvosanalle ei tule automaattisesti.
 • Mikäli haluat jättää merkinnän opiskelijan ilmoittautumisesta opintojaksototeutukselle ja samalla opiskelijalle mahdollisuuden ilmoittautua toiselle opintojaksototeutukselle, niin hylkää opiskelijan ilmoittautuminen.

5.1.3 Toteutuksen osien lisääminen

Toteutusten osia lisätään Toteutuksen perustietojen kautta tai Toteutuksen arviointi -sivulla. Toteutuksen osan minimilaajuus on yksi opintopiste eikä niissä käytetä desimaaleja (poikkeuksena tarvittaessa kielissä kirjallinen ja suullinen toteutuksen osa).

Kun toteutusten perustiedoissa on lisättynä toteutusten osat, niin ne kopidaan opiskelijalle, kun hänet hyväksytään toteutukselle Ilmoittautumiset-sivulla tai hänet lisätään toteutukselle.

Mikäli käyt muuttamassa toteutukselta osatoteutuksen määrittelyä, niin se ei enää uudestaan kopioidu niille, jotka ovat jo hyväksytysti toteutuksella.

Toteutusten osien lisääminen Toteutuksen arviointi -sivulla.

 • Toteutus on otettu esille kohdan 5.1.1 mukaisesti ja valittu Toiminnot-painikkeesta avautuvasta listasta Arviointi.
 • Sivulla on toteutuksen perustiedot ja toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot.
 • Toteutuksen osien lisääminen vaatii, että opiskelijoiden ilmoittautumiset on hyväksytty, kts. ilmoittautumisten hyväksyminen.

Toteutuksen osan lisääminen

 • Toteutuksen osan lisääminen kaikille niille opiskelijoille, joille ei vielä ole kirjattu arvosanaa.
  • Klikkaa painiketta Lisää toteutuksen osa. Esille tulevaan lomakkeeseen kirjoitetaan osan nimi sekä suomeksi että englanniksi ja osan laajuus.
  • Osien yhteenlaskettu laajuus ei saa ylittää opintojakson laajuutta.
  • Lomakkeella on aina alimmaisena tyhjä rivi, jota ei tarvitse poistaa.
  • Vinkki. Laita ilmoittautuneille osatoteutukset kerralla kuntoon so. niiden opintopisteiden yhteismäärä = opintojakson laajuus. Jos myöhemmin lisäät jälki-ilmoittautuneita opintojaksolle, niin voit heille lisätä osatoteutukset Lisää toteutuksen osa -painikkeella, koska osatoteutuksia ei lisätä niille, joille opintopisteiden yhteismäärä = opintojakson laajuus.
 • Toteutuksen osan lisääminen yksittäiselle opiskelijalle
  • Opiskelijarivin lopussa on nuoli-painike, josta avautuvasta valikosta valitaan Lisää toteutuksen osa

 • Toteutuksen osien lisääminen harjoitteluun liittyvälle opintojaksolle, mikä on osittain suoritettu ulkomailla
  • Tee kullekin harjoittelun jaksolle oma toteutuksen osa ja anna toiselle toteutuksen osalle opintojen tyypiksi Kotimainen harjoittelu ja toiselle Ulkomainen harjoittelu. Opintojen tyyppiä ei lisätä toteutukselle vaan ainoastaan toteutuksen osille.

osittainen ulkomainen harjoittelu

 • Toteutuksen osille painokertoimet
  • Painokertoimia tarvitaan, jos haluat laskea opiskelijan arvosanalle painotetun keskiarvon osatoteutusten arvosanoista.
  • Ota esille sarake Arvosanan osuus klikkaamalla Sarakkeet-painiketta, kts. Sarakkeiden näyttäminen / Sarakkeiden piilottaminen. Arvosanan osuus on viimeisenä listassa.
  • Sarake tulee arvosanan vasemmalle puolelle. Arvosanan osuudelle tulee myös tekstilaatikko toteutuksen osien lisääminen -lomakkeelle.
  • Mikäli tiedät jo toteutuksen osia lisätessäsi käyttäväsi painokertoimia, niin ota sarake esille ennen osatoteutusten lisäämistä. Voit lisätä painokertoimet myöhemminkin Muokkaa toteutuksen osia -painikkeella.

 

Painokertoimet

Painokertoimet


5.1.3b Toteutuksen osien muokkaaminen (Kaikki opiskelijat)

 • Klikkaa Muokkaa toteutuksen osia -painiketta.

Toteutusten muokkaus

 • Lomakkeella näkyy, mikä toteutusten osa on lisätty arviointisivulla ja mikä on kopioitu toteutuksen tiedoista.
 • Voit lomakkeella poistaa toteutuksen osan, muokata nimeä, laajuutta tai painokerrointa. Mikäli muutat toteutukselta tuotua osatoteutusta, niin toteutukseen määritelty toteutuksen osa ei muutu.
 • Lomakkeella voit myös muuttaa toteutusten osien järjestystä opiskelijoilla.
 • Huomaa. Kun ensimmäisen kerran avaat lomakkeen, niin toteutuksen osat ovat aakkosjärjestyksessä – seuraavilla avauskerroilla järjestys on se, mikä laitettiin edellisellä kerralla. Mikäli muutat lomakkeen tietoja, niin varmista, että osat ovat halutussa järjestyksessä. Talleta-painikkeella talletat esillä olevan tilanteen.
 • Huomaa. Muutokset tehdään vain niille opiskelijoille, joille ei ko. osatoteutukselle ole kirjattu arvosanaa.

5.1.4 Toteutuksen arviointi (toteutuksella on toteutuksen osia)

 • Toteutusten osien yhteenlaskettu laajuus tulee olla sama kuin toteutuksen laajuus, jotta kokonaisarvosana voidaan laskea ja kirjata.
 • Yksittäisille osatoteutuksille kirjataan arvosanat. Kokonaisarvosana voidaan kirjata, kun kaikille osatoteutuksille on kirjattu arvosana.
 • Osatoteutusten arvosanoista laskteaan automaattisesti keskiarvo joko painotettuna tai ilman riippuen siitä, onko arvosanan osuus otettu mukaan vai ei. Oletuksena arvosanan osuus on 1, mikä tarkoittaa, että painotusta ei käytetä. Toteutusten osien laajuus ei vaikuta keskiarvon laskemiseen.

Arviointi toteutusten osien kanssa

  • Keskiarvo lasketaan Ka (keskiarvo) -sarakkeeseen automaattisesti, kun kaikille osatoteutuksille on kirjattu numerollinen arvosana.
  • Mikäli tässä vaiheessa huomaat, että painotukset eivät ole oikein, niin sinun tulee muuttaa opiskelijoille painokertoimet sivulla oleviin tekstilaatikoihin kirjoittamalla. Keskiarvo päivittyy välittömästi painotusten mukaiseksi.
  • Klikkaamalla oikealle osoittavaa nuolipainiketta (kts. kuvaa) keskiarvon oikealla puolella kirjaat opiskelijalle keskiarvon mukaisesti pyöristyssäännöt huomioivan kokonaisarvosanan. Voit myös valita arvosanalistasta keskiarvosta poikkeavan arvosanan.
  • Arvosana tallentuu opiskelijalle automaattisesti (ei erillistä Tallenna-painiketta)
  • Onnistuneesta arvosanan kirjaamisesta käyttäjää informoidaan opiskelijan nimen edessä olevan Tilanne-kuvakkeen muuttamisella vihreäksi.
  • Mikäli toteutuksen osan laajuus on nolla opintopistettä, toteutuksen osa ei näy opintosuoritusotteessa.
  • HUOM! Varmistathan sen, että et tallenna suoritusta sellaiselle päivämäärälle, jolloin opiskelija on poissaoleva.

5.1.5 Toteutuksen laajuuden muutos opiskelijakohtaisesti

Toteutuksen laajuuden muuttaminen

   • Kirjoita Suorituksen laajuus (Op.) -sarakkeeseen uusi laajuus. Kirjaa arviointi samanaikaisesti.
   • Muutetun laajuuden näet, kun viet hiiren opiskelijan rivillä olevan kuvakkeen päälle.

5.1.6 Toteutuksen osat näkyviin tai piiloon

Toteutuksen osat näkyville tai piiloon

   • Jos haluat piilottaa toteutuksen osat, niin klikkaa painiketta Piilota osat.
   • Jos haluat toteutuksen osat näkyviin, klikkaa painiketta Näytä osat.

5.1.7 Sarakkeiden näyttäminen/ Sarakkeiden piilottaminen

Sarakkeita esille ja piiloon

   • Voit näyttää (tai piilottaa) sarakkeita Toteutuksen arviointi -sivulla.
   • Klikkaa Sarakkeet-painiketta.
   • Esille tulevasta listasta rastita sarakkeet, jotka haluat esille. Poista rasti niistä, jotka haluat piilottaa.
   • Sivu päivittyy välittömästi rastittamisen / rastin pois ottamisen jälkeen.
   • Sulje lista klikkaamalla jostakin kohtaa sivulla.

5.1.8 Uusintasuorituksen lisääminen

   • Opiskelija on käynyt arviointitilanteessa korottamassa aikaisemmin hyväksyttyä opintojaksosuoritustaan.

Uusintasuorituksen lisääminen

   • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaa nuoli-painiketta.
   • Valitse Lisää uusintasuoritus.
   • Avautuneella lomakkeella kirjaa uusintasuoritus: arvosana, päivämäärä ja arvioinnin antaja.
   • Korkein hyväksytty arvosana jää voimaan.
   • Opiskelija ei näe uusintasuorituksen merkintää, mikäli arvosana ei korotu. Voit laittaa tiedon opiskelijalle esimerkiksi Lisätietoihin.

5.1.9 Suorituksen korjaaminen

   • Arvosanaa kirjattaessa on merkitty virheellinen arvosana.

Suorituksen korjaaminen

   • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaan nuoli-painiketta
   • Valitse Korjaa suoritusta.
   • Avautuneella lomakkeella merkitse oikea arvosana.

5.1.10 Suorituksen poistaminen

   • Opiskelijan arvosana poistetaan esimerkiksi tilanteessa, että osatoteutuksia pitää muuttaa tai että opiskelijalle on virheellisesti merkitty arvosana suorittamattomasta opintojaksosta.

Suorituksen poistaminen

   • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaa nuoli-painiketta.
   • Valitse Poista arviointi ja vahvista poisto.
   • Opiskelijan Tilanne-kuvakkeen väri muuttuu oranssiksi ja  arvoksi tulee Arviointi kesken.
   • Opiskelijan riviltä poistuvat arviointitiedot.

5.1.11 Toteutuksen osan arvosanan muuttaminen

  • Opiskelijan toteutuksen osan arvosana muutetaan esimerkiksi tilanteessa, jossa toteutuksen osan arvosana on merkitty virheellisesti tai jos sitä on korotettu.
  • Osasuorituksen arvosanan muuttaminen

   Osasuorituksen arvosana

   • Klikkaa Arvosana-sarakkeen nuoli-painiketta, jolloin avautuu alasvetovalikko arvosanoista.
   • Valitse alasvetovalikosta arvosana. Uusi arvosana tallettuu automaattisesti.
   • Klikkaa arvosanan suoripäivää, mikäli haluat muuttaa suorituspäivän.
   • Valitse suorituspäivä kalenterista klikkaamalla kalenteria suorituspäivän kohdalta.

 5.1.12 Ei-ilmoittautuneen opiskelijan lisääminen

   • Kun arvosanoja annettaessa huomataan jonkun opiskelijan puuttuvan ilmoittautuneista opiskelijoista, voidaan hänet lisätä toteutukselle arviointisivulla.
   • Klikkaa painiketta Lisää opiskelija, kirjoita halutun opiskelijan nimi, valitse hiirellä, kun opiskelijan nimi tulee näkyville ja Tallenna.

Opiskelija on toisella toteutuksella

   • Lisäämäsi opiskelija voi olla jo toisella toteutuksella. Saat tällöin ilmoituksen asiasta. Ilmoituksessa kerrotaan onko opiskelijalla jo loppuarvosana kirjattuna vai osatoteutuksia kirjattuna.
   • Ilmoituksessa kerrotaan myös toteutuksen numero ja nimi, jolta olet opiskelijaa siirtämässä. Pepin toteutusnumerot alkavat numerolla kolme (3, esimerkiksi 3001). Asion toteutusnumerot on muodostettu numeroista ja kirjaimista, esimerkiksi 6S0k1.
   • Mikäli opiskelijalla on jo arvosana kirjattuna toisella toteutuksella, niin hänen suoritustietojaan ei siirretä. Jos on tarpeen esimerkiksi kirjata uusintasuoritus, niin se käydään kirjaamassa alkuperäiseen toteutukseen, kts. Uusintasuorituksen lisääminen.
   • Jos päätät ottaa opiskelijan käsiteltävälle toteutukselle, niin sinun tulee siirtää myös osatoteutukset aiemmalta toteutukselta, kts. Osatoteutusten siirtäminen.

Opiskelijalla on jo arvosana toisella toteutuksella.

Opiskelijalla on osatoteutuksia toisella toteutuksella.


5.1.13 Opiskelijan poistaminen toteutukselta

   • Opiskelija voidaan poistaa toteutukselta, mikäli hänellä ei ole osatoteutuksista arvosanoja tai opintojaksosta arvosanaa.
   • Klikkaa opiskelijan rivin lopussa olevaa nuoli-painiketta.
   • Valitse Poista opiskelija toteutukselta ja vahvista poisto.
   • Opiskelijaa, jolla on suoritusmerkintöjä (joko osasuorituksia tai opintojaksoarvosanoja) ei saa poistaa toteutukselta, elleivät merkinnät ole virheellisiä suoritusmerkintöjä.

5.1.14 Lisätietojen kirjaaminen suoritukseen

   • Opiskelijakohtaisesti voidaan kirjata lisätietoja suorituksesta.
   • Rastita Sarakkeet-painikkeen listalta Huomiot-sarake. Opiskelijan nimen vasemmalle puolelle tulee painike.

Kynä ja ! -> huomioita voi kirjoittaa

   • Molemmista painikkeista avautuu lomake, johon voi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä. !-merkki kertoo, että on kirjoitettu huomioita opiskelijalle tai sisäiseen käyttöön.

Huomiot-lomake

   • Huomiot opiskelijalle näkyvät opiskelijan työpöydän Suorituksissa. Huutomerkistä opiskelija näkee opintojaksolle kirjoitetut huomiot.

Huomiot opiskelijan suorituksissa

   • Sisäiseen käyttöön tarkoitetut huomiot näkyvät vain kyseisellä opintojaksototeutuksella opettajille.

Huomiot opintosuotusotteelle


5.1.15 Oletusarvioijan asettaminen

   • Oletuksena Suoritusmerkinnän antaja -sarakkeeseen tallennetaan Peppiin kirjautuneen henkilön tiedot
   • Mikäli tieto halutaan vaihtaa, voidaan se muuttaa
    • Uusille kirjauksille kaikille opiskelijoille
     • Klikkaamalla Aseta oletusarvioija -painiketta
     • Hakemalla avautuvassa Aseta oletusarvioija -lomakkeessa arvosanan antaja, Tallenna
     • Uusille kirjauksille tulee arvioijaksi valittu henkilö
     • Oletusarvioijan asettaminen kaikille

    • opiskelijakohtaisesti
     • Klikkaamalla opiskelijan rivillä kynäpainiketta
     • Hakemalla avautuvassa Muokkaa arvoa -lomakkeella arvosanan antajan, Tallenna

     Oletusarvioijan kirjaaminen opiskelijakohtaisesti


 5.1.16 Toteutusraporttien ottaminen

   • Klikkaa Raportit, valitse haluamasi raportti ja haluamasi tiedostomuoto
    • Toteutuksen opiskelijat ja ilmoittautumiset
    • Toteutuspäiväkirja
   • Raportti tallentuu koneellesi haluamallasi tiedostomuodossa Downloads/Lataukset-kansioon.

Toteutusraporttien ottaminen


5.1.17 Suoritushistoria

   • Opiskelijan suoritusten historian saa esille opiskelijan nimen vasemmalla puolella olevasta i-painikkeesta. Se tulee esille, kun opiskelijalle on merkitty loppuarvosana tai kun loppuarvosanaa on syystä tai toisesta muutettu.

Opintojen suoritushistoria


 5.1.18 Osatoteutusten siirtäminen

   • Opiskelijalla, jonka nimen edessä on sininen kuvake, on osasuorituksia merkittynä ja ne tulee siirtää tälle opintojaksototeutukselle ennen muita toimintoja. Oranssi kuvake kertoo, että suoritusta ei vielä ole kokonaan arvioitu.

    Opiskelijalla on osatoteutuksia toisella toteutuksella.

   • Osatoteutukset on siirrettävä toteutukselta toiselle, jos opiskelijakin siirretään.
   • Klikkaa kuvaketta ja saat lomakkeen, josta rastitat kaikki toisen toteutuksen osatoteutukset ja teet siirron.

Suoritusten siirto

   • Siirron jälkeen osatoteutukset näkyvät opiskelijan nimen alapuolella.
   • Opiskelija pitää käydä vielä poistamassa alkuperäiseltä opintojaksolta, jotta Kela- ja Virtapisteet tulevat lasketuksi oikein.
   • Jos alkuperäinen on Pepin toteutus – opintojaksokoodin perässä oleva numero alkaa kolmosella (-3001, -3025) – niin ohje opiskelijan poistamiseen on  Opiskelijan poistaminen toteutukselta.
   • Jos taas kyseessä on Asion toteutus – opintojakson perässä oleva numero sisältää numeroita ja kirjaimia – niin poisto tehdään opiskelijan opintosuorituksista. Etsi esille opiskelijan opintosuoritukset, laita rasti Näytä hylätyt ja keskeneräiset, etsi Pepin ja Asion toteutus.

Asion toteutuksen poisto

   • Pepin ja Asion toteutukset eivät välttämättä ole peräkkäin opiskelijan suorituksissa. Asion toteutuksen tunnistat seuraavasti:
    • ei sisällä osatoteutuksia
    • ei ole arvosanaa
    • toteutusnumerossa on kirjaimia ja numeroita
   • Asio-toteutuksen rivin lopusta Toiminnot-painikkeesta esille tulevasta valikosta valitaan Poista.

5.2 Opinnäytetyön arviointi

<!– OHJEVIDEO (vaatii kirjautumisen SharePointiin; kirjaudu Oamkin sähköpostiosoitteella ja sen salasanalla)
(ks. myös PowerPoint-esitys opinnäytetyön arvioinnista) –>

5.2.1 Opinnäytetyöhön liittyvien opintojen arviointi
5.2.2 Opintojaksototeutus kuuluvaksi opinnäytetyöhön
5.2.3 Tutkintotodistukseen tulevien tietojen kirjaaminen
5.2.4 Asiosta siirron korjaukset

5.2.1 Opinnäytetyöhön liittyvien opintojen arviointi
<!– (Kuva) –>

   • Opinnäytetyö koostuu yhdestä tai useammasta opintojaksototeutuksesta. Opintojaksototeutus voi lisäksi sisältää osatoteutuksia (osasuorituksia). Opinnäytetyöhön liittyvät opintojaksototeutukset arvioidaan kuten muutkin opintojaksot ennen opinnäytetyön arvioinnin tallennusta.
   • Arviointi tehdään Toteutuksen arviointi -näkymässä. Opiskelija liitetään sopivaan, oman tutkinto-ohjelman opintojaksototeutukseen.

Opinnäytetyöhön liittyy kolme opintojaksoa

Opinnäytetyö on yksi opintojakso

   • Osatoteutuksia merkittäessä on huomattava, että syyslukukaudella 2017 ja myöhemmin aloittaneilla opintojaksototeutuksen osatoteutukset tulostetaan opintokortille ja tutkintotodistukseen, edeltäville ei.
   • Opinnäytetyöhön liittyvä opintojaksototeutus merkitään kuuluvaksi opinnäytetyöhön merkinnällä ’Opinnäytetyöhön liittyvä opintosuoritus’. Kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut kaikki opinnäytetyöhön kuuluvat opintojaksot, voidaan hänelle merkitä opinnäytetyön arvosana sekä muut opinnäytetyön tiedot.

Opiskelijan suorituksissa oleva opinnäytetyöhön liittyvä opintojakso, jossa kolme osatoteutusta.

5.2.2 Opintojaksototeutus kuuluvaksi opinnäytetyöhön

   • Opintojaksototeutus merkitään kuuluvaksi opinnäytetyöhön samalla, kun opiskelijalle annetaan arvosana opintojaksototeutukseen. Tämä voidaan tehdä eri tavoilla.
   • Tapa 1: Ota esille sarake Opinnon tyyppi, kts. sarakkeiden näyttäminen. Muuta tyypiksi Opinnäytetyöhön liittyvä opintosuoritus.

    Opinnäytetyöhön liittyvä opintosuoritus

   • Tapa 2: Klikkaa painiketta rivin lopussa, valitse Muokkaa. Huomaa, että opiskelijalle on jo annettu arvosana opinnäytetyöstä.

    Opinnäytetyö kuuluvaksi opinnäytetyöhön

   • Merkitse lomakkeelle opintojakso opinnäytetyöhön liittyväksi opintojaksoksi. Mikäli kohdassa Vaihtoehtoinen nimi on rasti, niin voit myös poistaa sen. Lopuksi Tallenna. Merkitse näin kaikki opinnäytetyöhön liittyvät opiskelijan opintojaksototeutukset.

    Toteutuksen tyypin muuttaminen  xxxxx

   • Tapa 3: Yllä olevan lomakkeen saa esille myös opiskelijan opintosuorituksista. Etsi opiskelija esille ja klikkaa opiskelijan nimeä, sen jälkeen avaa opintosuoritukset. Huomaa. Kieleistys puuttuu -tekstistä ei tarvitse välittää. Se korjataan IT-tuen toimesta.

    Toteutuksen tyypin muutos opintosuorituksista

5.2.3 Tutkintotodistukseen tulevien tietojen kirjaaminen (Kuva)

   • Kun opiskelija on suorittanut kaikki opinnäytetyöhön liittyvät opintojaksot, voidaan opinnäytetyön tutkintotodistukseen tulevat merkinnät tallentaa. Opinnäytetyön nimi, arvosana ja muut tarpeelliset tiedot tallennetaan Arvioi opinnäytetyö -painikkeella saatavalla lomakkeella.
   • Lomakkeen alareunassa on listattuna opinnäytetyöhön liittyvät opintojaksot, joiden yhteislaajuus tulee olla 15 op. Mikäli näin ei ole, niin tulee virheilmoitus ja opinnäytetyön tietoja ei voi tallettaa.
   • Voit siirtyä opinnäytetyön arviointiin useaa polkua pitkin
    • Peppi-valikosta Arviointi > Opinnäytetyön arviointi
     • Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla (ks. Opiskelijahaku)
     • Klikkaa Arvioi opinnäytetyö -painiketta halutun opiskelijan rivin lopusta
    • Opiskelijan HOPS-näkymästä, jossa lopussa suoritusten alla näkyy kohta Opinnäytetyön arviointi.
     • Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla (ks. Opiskelijahaku)
     • Klikkaa hakutuloksessa opiskelijan nimeä
     • Valitse HOPS, aktivoi Tarkastelu-välilehti
     • Klikkaa Arvioi opinnäytetyö -painiketta HOPSin alapuolella
    • Opintosuoritukset -näkymästä. Suoritusten jälkeen on painike Opinnäytetyön arviointi.
     • Tee opiskelijahaku haluamallasi tavalla (ks. Opiskelijahaku)
     • Klikkaa hakutuloksessa opiskelijan nimeä
     • Valitse Opintosuoritukset
     • Klikkaa Arvioi opinnäytetyö -painiketta suoritusten alapuolella

Opinnäytteeseen kuuluvat opintojaksototeutukset näkyvät lomakken alareunassa.

HUOM! Ethän kirjoita opinnäytetyön nimeä SUURAAKKOSIN.

Kun opintojakso on arvioitu, se näkyy HOPSin ja opintosuoritusten alapuolella. HOPSissa näyttää, että opinnäytetyö olisi HOPSin ulkopuolinen opintojakso, mutta näin ei tietenkään ole.

Opinnäytetyö on arvioitu

Huom. mikäli kaikkia opinnäytetyöhön liittyviä opintojaksoja ei ole suoritettu hyväksytysti tai opiskelijan hopsia ei löydy tai opinnäytetyöhön ei ole liitetty opintojaksoja, opinnäytetyötä ei voi arvioida. Jos opinnäytetyöllä on vain englanninkielinen nimi, se on lisättävä sellaisenaan myös Suomenkielinen nimi -kenttään.

5.2.4 Asiosta siirron korjaukset

Asiosta siirrossa on voinut tulla ylimääräinen opinnäytetyöhön liittyvän opintojakson suoritusmerkintä opiskelijan opintokortille, kun opiskelija on aloittanut opinnäytetyön tekemisen ennen lukuvuotta 2017-2018. Oheisessa kuvassa ylempi merkintä ilman toteutusnumeroa. Ylimääräisessä suoritusmerkinnässä ei myöskään ole osatoteutuksia merkittynä. Tämä estää osatoteutusten lisäämisen oikealle opintojaksototeutukselle. Huomaa myös, että ylimääräinen suoritusmerkitä ja varsinainen suoritusmerkintä eivät useinkaan ole peräkkäin opintokortilla. Opintojaksototeutuksessa ei myöskään ole arvosanaa merkittynä.

Ylimääräinen merkintä.

Osatoteutusta ei voi lisätä, jos opiskelijan opintokortilla on kaksi saman opintojaksokoodin opintojaksoa.

Ylimääräinen merkitä tulee poistaa, jotta osatoteutusten lisääminen onnistuu. Se poistetaan valitsemalla ko. rivin lopussa Toiminnot -> Poista. Ole tarkkana, että poistat oikean rivin johtuen rivin pituudesta.

Ylimääräisen merkinnän poistaminen.


5.3 HOT-hyväksilukeminen

1. Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT)

Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on luoda opiskelijalle joustava ja motivoiva opintopolku sekä edistää opintojen etenemistä henkilökohtaisen opintopolun (HOPS) mukaan.

Tunnistamisessa opiskelija jäsentää eri tavoin hankkimaansa osaamista suhteessa osaamistavoitteisiin niin, että hän pystyy kuvaamaan ja osoittamaan osaamisensa. Tutkintovastaava tai opettaja(t) arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Tunnustaminen tarkoittaa virallista hyväksyntää opiskelijan osaamiselle.

HOTissa osaaminen on voinut karttua ennen opintoja tai opintojen aikana muualla suoritetuista opinnoista, työkokemuksesta tai vapaa-aikaan liittyvistä toimista (kuvio 1.). HOTissa osaaminen hyväksytään osaksi tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa pakollisina, vaihtoehtoisina tai vapaasti valittavina opintoina.

HOTin osaamistavoitteet

HOTin osaamistavoitteet

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vaihtoehdot

Muualla tai aiemmin Oamkissa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea. Sen muotoja ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Muualla suoritetulla opinnolla korvataan opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso tai jos HOPSista ei löydy vastaavaa opintojaksoa muualla suoritetut opinnot sisällytetään eli tuodaan sellaisenaan opintoihin.

Mikäli jokin HOPSissa oleva opintojakso on laajempi kuin opinto, jolla hyväksilukemista esitetään, tällöin kyseessä on opintojen osittainen hyväksilukeminen.

2. Hakemus

2.1 Sähköposti

Kun opiskelija on lähettänyt käsittelijälle hakemuksen, lähettää järjestelmä käsittelijälle sähköpostin. Sähköposti lähtee käsittelijälle päivittäin, kunnes hakemus on käsitelty.

Mikäli haluat, että järjestelmän lähettämä sähköposti menee omaan kansioon Outlookissa, voit tehdä haluamasi kansion Microsoftin Sähköpostiviestien hallinta sääntöjen avulla –ohjeilla.

2.2 Avaus

Pääset hakemukseen työpöytäsi tehtäväpalkin “Arviointi”-valikosta (kuvio 2.). Sinulle käsiteltäviksi tarkoitetut opiskelijoiden hakemukset aukeavat, kun klikkaat HOT-hyväksilukeminen-toimintoa.

 

 

 

KUVIO 2. HOT-hakemuksen avaus

Mikäli sinulla on myös ”HOT ylläpito” -oikeudet, pääset niihin HOT-hyväksilukukeminen > HOT ylläpito –toiminnon kautta. HOT ylläpidosta enemmän kohdassa 3.

2.3 Käsittely

Pääset opiskelijan hakemukseen klikkaamalla ”Käsittele”-painiketta sivun oikeasta reunasta ”Käsittelyssäsi olevat hakemukset” –välilehdellä (kuvio 3.). ”Käsitellyt hakemukset” –välilehdellä näet käsittelemäsi hakemukset.

 

 

 

KUVIO 3. HOT-hakemuksen käsitteleminen

Mikäli haluat palata takaisin hakemuslistaasi, klikkaa ”<< Palaa hakemuslistaan” –linkkiä sivun oikeasta yläreunasta. Sama linkki löytyy myös hakemuksen vasemmasta alakulmasta

2.3.1 Hakemuksen osiot

Varsinainen hakemus voidaan jakaa kuuteen eri osioon kuvion 4 mukaisesti:

 • A-osiossa ovat opiskelijan perustiedot ja ohjauskeskustelun tai hakemuksen päivämäärä.
 • B-osiossa on hyväksiluettavan opinnon suorituspaikan tiedot.
 • C-osiossa on opiskelijan HOPSin opinto, johon opiskelija hakee hyväksilukua.
 • D-osiossa on opinto tai osaaminen (esimerkiksi työkokemus, harrastus), jolle opiskelija hakee hyväkslilukua.
 • E-osiossa tehdään hyväksilukupäätös.
 • F-osiossa on hakemuksen muutoshistoria.

hakemuksen osiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Hakemuksen osiot

2.3.2 ”Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita” -kohta

”Käsittele”-painikkeen klikkaamisen jälkeen hakemuksen yläosasta näet opiskelijan taustatiedot seuraavan kuvan mukaisesti Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita” –kohdassa (kuvio 5.).

opiskelijan taustatiedot

opiskelijan taustatiedot

 

 

 

 

KUVIO 5. Opiskelijan taustatiedot

2.3.3 ”Suorituspaikka”-kohta

A) Korkeakoulu

Kuviossa 6. suorituspaikkaesimerkkinä on Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

suorituspaikkaesimerkkinä Jyväsylän ammattikorkeakoulu

suorituspaikkaesimerkkinä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

KUVIO 6. Esimerkkikorkeakoulu

Suorituspaikkatiedoissa on aina liite, mikäli kyseessä on korkeakoulu. Klikkaamalla liitteen nimeä, saat liitteen avattua. Tarkista todistusliitteestä, että opiskelijan merkitsemät tiedot ovat oikeat. Nämä tiedot tulostuvat opintosuoritusotteeseen ja tutkintotodistuksen liitteeseen. Todenna-toimintoa ei tarvitse käyttää.

Ulkomaiseen korkeakouluun kokonaan virtuaalisena suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Oamkin opiskelijat voivat suorittaa Oamkin kansainvälisessä yhteistyökorkeakoulussa vähintään 3 opintopisteen laajuisia opintoja Suomesta käsin kokonaan virtuaalisesti.

Opiskelija hakee kokonaan virtuaalisesti suoritettujen opintojen hyväksilukua normaalin ns. muualla suoritettujen hyväksilukuprosessin mukaisesti

B) Työpaikka/muu

Kuviossa 7. esimerkkinä on, että opiskelija hakee hyväksilukemista Nokia-yrityksen työkokemuksellaan.

suorituspaikkana työpaikka/muu

suorituspaikkana työpaikka/muu

 

 

 

 

KUVIO 7. Esimerkkityöpaikka

Suorituspaikkatiedoissa ei ole välttämättä liitettä, koska se ei ole pakollinen kuten opinnoissa.

2.3.4 ”Opinnot ja päätökset” -kohta

Päätökset tehdään lomakkeen ”Opinnot ja päätökset” –kohdassa. Hakemuksessa opiskelija on voinut esittää yhtä tai useampaa hyväksilukemista. Kukin esitys arvioidaan erikseen.

Hyväksiluettavaksi ehdotetun opinnon tai työssä/vapaa-ajalla hankitun osaamisen tiedot näkyvät seu-raavan kuvion vasemmassa reunassa ja käsittelijän toiminnot kuvion oikeassa reunassa (kuvio 8.).

"Opinnot ja päätökset” -kohta

”Opinnot ja päätökset” -kohta

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. ”Opinnot ja päätökset” -kohta

Mikäli opiskelija esittää hyväksilukemista useammalla muualla suoritetulla opinnolla yhteen Oamkin opintojaksoon, opiskelija on yhdistänyt osaamisensa yhdeksi opintojaksoksi ja antanut opintojaksolle osaamista kuvaavan nimen sekä suomeksi että englanniksi. Mikäli näin ei ole tehty, joudut palauttamaan hakemuksen opiskelijalle ”Palauta”-välilehden kautta.

Mikäli opiskelija esittää hyväksilukemista yhdellä opinnolla useampaan Oamkin opintojaksoon, opiskelija tekee yhden hakemuksen. Kuvion 9. vasemmassa reunassa on esimerkki hyväksiluettavasta opinto-jaksosta, jota vastaa oikeassa reunassa kolme Oamkin opintojaksoa.

Hotissa yksi laaja opintojakso vastaa kolmea Oamkin opintojaksoa

Hotissa yksi laaja opintojakso vastaa kolmea Oamkin opintojaksoa

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Yksi hyväksiluettava opintojakso vastaa kolmea Oamkin opintojaksoa

2.3.4.1 ”Käsittele”-välilehti

Kun klikkaat ”Käsittele”-välilehdellä ”Siirry suoraan päätöksentekoon” –painiketta, pääset tekemään päätöksen (kuvio 10.).

Käsittele-vällehdellä suora päätös

Käsittele-vällehdellä suora päätös

 

 

 

 

KUVIO 10. ”Käsittele”-välilehdellä siirrytään suoraan päätöksentekoon

Kuviossa 11 on päätösprosessin eri vaihtoehdot.

Kaavio päätösprosessista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 11. Päätösprosessi

2.3.4.1.1 ”Hyväksyn kokonaan”-päätös

Lisää tiedot kenttiin (kuvio 12.).

”Käsittely”-välilehdellä päätöksenä ’Hyväksyn kokonaan’

”Käsittele”-välilehdellä päätöksenä ’Hyväksyn kokonaan’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 12. ”Käsittele”-välilehdellä päätöksenä ’Hyväksyn kokonaan’

“Hyväksyn kokonaan” -vaihtoehdossa” Tallenna”-painikkeen klikkaamisen jälkeen ”Käsittele”-lomakkeessa näkyvät hyväksiluetun opinnon tiedot (kuvio 13.).

”Käsittele”-välilehden ”Hyväksiluku”-painike

”Käsittele”-välilehden ”Hyväksiluku”-painike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 13. ”Käsittele”-välilehden ”Hyväksiluku”-painike

Klikkaamalla kuvion 13. ”Hyväksiluku”-painiketta, pääset ”Lisää hyväksiluku” –lomakkeelle (kuvio 14.). Valitse ”Tyyppi”-kentän alasvetovalikosta hyväksiluvun tyypiksi joko “Korvaaminen” tai “Sisällyttäminen”.  Hyväksilukutyypeistä tarkemmin ohjeiden kohdassa 1. Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT). ”Vapautus”-tyyppi ei ole Oamkissa käytössä.

hakemus lisää hyväksiluku -toiminto

hakemus lisää hyväksiluku -toiminto

 

 

 

 

 

 

KUVIO 14. ”Lisää hyväksiluku” -lomake

 

Mikäli opiskelijan valitsema opintojakso ei ole sopiva, palauta hakemus opiskelijalle ”Palauta”-välilehden kautta ja pyydä opiskelijaa vaihtamaan opintojakso oikeaksi. Kynä-ikonin kautta voit muokata hyväksiluettavaa opintojaksoa (kuvio 15.).

Hyväksiluettavan opintojakson muokkaaminen

Hyväksiluettavan opintojakson muokkaaminen

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 15. Hyväksiluettavan opintojakson muokkaaminen

Mikäli kyseessä on hyväksilukeminen työkokemuksella tai muulla osaamisella, tarkista ”Opinnon alkuperäinen nimi ” –kentän (fi/en) oikeinkirjoitus (kuvio 16.)  Ne tulostuvat opintosuoritusotteeseen.

”Opinnon alkuperäinen nimi”-kentän (fi/en) tiedon tarkistaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 16. ”Opinnon alkuperäinen nimi”-kentän (fi/en) tiedon tarkistaminen

Klikkaamalla kuvion 17. ”Tallenna”-painiketta opinto siirtyy opiskelijan opintosuoritusotteelle.
HOT-opintojakson siirtyminen opintosuoritusotteelle

HOT-opintojakson siirtyminen opintosuoritusotteelle

 

 

 

 

KUVIO 17. ”Tallenna”-painike

Mikäli valitsit tyypiksi sisällyttämisen, opintojakso siirtyi opiskelijan HOPSin ”Hopsin ulkopuoliset opinnot” -kohtaan. Siirrä opintojakso oikeaan kohtaan HOPSin ”Järjestely”-välilehdellä. Mikäli opinto siirretään pakollisiin opintoihin, poista opintojakso, jota opiskelijan ei tarvitse suorittaa.

2.3.4.1.2 ”Hyväksyn osittain (lisätiedot viestikentässä)” tai ” Hyväksyn, mutta osaaminen on osoitettava (lisätiedot viestikentässä)”-päätös

Mikäli valitset ”Päätös”-alasvetovalikosta ”Hyväksyn osittain (lisätiedot viestikentässä)” tai ”Hyväksyn, mutta osaaminen on osoitettava (lisätiedot viestikentässä)” –vaihtoehdon (katso alla oleva kuva), täydennettävä osaaminen tai osaamisen osoittamistapa kirjataan sopimukseen. Mikäli sopimusta ei ole vielä tehty, voit tehdä sen Sopimukset”-välilehden kautta.

Toteutuksen osan hyväksilukeminen

Toteutuksen osan hyväksilukeminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osittaisessa hyväksilukemisessa osaaminen on suppeampi kuin Oamkin opintojakso. Käytännössä tämä tarkoittaa toteutuksen osan hyväksilukua. Käsittelijä lisää tarvittaessa opiskelijan toteutukselle. Mikäli toteutusta ei ole, luodaan se. Hyväksiluettavalle osaamiselle tehdään toteutuksen osa. Se nimetään osaamisperusteisesti ja annetaan arviointi. Tarkemmin toteutusten osien arvioinnista https://it.oamk.fi/3696. Muut toteutuksen osat opettaja arvioi sopimuksen mukaisesti.

Kun olet arvioinut toteutuksen osan, klikkaa ”Merkitse käsitellyksi” -painiketta  (kuvio 20.), jolloin hakemus arkistoituu.

Mikäli opiskelija esittää hyväksilukemista useammalla muualla suoritetulla opinnolla yhteen Oamkin opintojaksoon, opiskelija on yhdistänyt osaamisensa yhdeksi opintojaksoksi ja antanut opintojaksolle osaamista kuvaavan nimen sekä suomeksi että englanniksi. Tee sopimukset edellä olevan ohjeen mukaisesti. Arvioi suoraan opintojakso tai erikseen toteutuksen osat.

Tämän jälkeen ”Opinnot ja päätökset” –kohdan oikeassa reunassa näkyvät tiedot hyväksiluetusta opinnosta (kuvio 18.). Lisäksi hyväksiluettu opinto on nähtävissä ”Käsitellyt hakemukset” –välilehdellä.

HOT-hakemuksen arkistoiminen

HOT-hakemuksen arkistoiminen

 

 

 

 

KUVIO 18. Hyväksiluetut opinnot

Kuviossa 19. on toteutuksen osan hyväksiluvun prosessi.

Toteutuksen osan hyväksiluvun prosessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 19. Toteutuksen osan hyväksilukeminen

2.3.4.1.3 ”Hylkään”-päätös

”Hylkään”-vaihtoehdossa lisää hylkäämisen peruste ”Viesti opiskelijalle”-kenttään. Jätä muut kentät tyhjiksi. Klikkaa ”Tallenna-”painiketta (kuvio 20.).

hakemuksen hylkääminen

hakemuksen hylkääminen

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 20. Hyväksiluettavan opinnon hylkääminen

Kuviossa 21. on hylätyn hakemuksen ”Käsittele”-välilehti ”Tallenna”-painikkeen painamisen jälkeen.  Klikkaa ”Merkitse käsitellyksi”-painiketta, jolloin hakemus arkistoituu.

Hylätyn hakemuksen arkistointi

Hylätyn hakemuksen arkistointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 21. Hylätyn hakemuksen arkistointi

2.3.4.2 ”Palauta”-välilehti

Mikäli hakemuksessa on täydennettäviä asioita, valitse ”Palauta”-välilehti (kuvio 22.). Voit palauttaa hakemuksen opiskelijalle tai edelliselle käsittelijälle. Lisää viestisi ”Viesti palautuksen saavalle henkilölle” -kenttään ja klikkaa ”Tallenna”-painiketta.

”Palauta”-välilehti

”Palauta”-välilehti

 

 

 

 

KUVIO 22. ”Palauta”-välilehti

Tämän jälkeen voit jatkaa hakemuksen muiden kohtien käsittelyä ”Jatka käsittelyä” –painiketta klikkaamalla (kuvio 23.).

”Jatka käsittelyä”-painike

”Jatka käsittelyä”-painike

 

 

 

 

 

 

KUVIO 23. ”Jatka käsittelyä”-painike

Opiskelijalle palautettu hakemus näkyy Opiskelijan työpöydän HOT-hyväksilukeminen-toiminnossa (kuvio 24.). ”Huomio”-kentässä on opettajan lähettämä viesti opiskelijalle.

Palautettu hakemus Opiskelijan työpöydällä

Palautettu hakemus Opiskelijan työpöydällä

 

 

 

KUVIO 24. Palautettu hakemus Opiskelijan työpöydällä

2.3.4.3 ”Sopimukset”-välilehti

Mikäli olet valinnut ”Käsittele”-välilehden ”Päätös”-alasvetovalikosta ”Hyväksyn osittain (lisätiedot viestikentässä)” tai ”Hyväksyn, mutta osaaminen on osoitettava (lisätiedot viestikentässä)” –vaihtoehdon, täydennettävä osaaminen tai osaamisen osoittamistapa kirjataan sopimukseen. Mikäli et ole vielä tehnyt sopimusta, voit tehdä sen ”Sopimukset”-lomakkeen kautta seuraavan kuvan mukaisesti. Kirjaa täydennettävä osaaminen tai osaamisen osoittamistapa ”Uuden sopimuksen kuvaus” –kenttään. Opiskelija näkee viestisi Opiskelijan työpöydän tehtävävalikon ”SOPIMUSPANKKI”-kohdasta ja HOPSistaan. Klikkaa ”Luo uusi” –painiketta. ”Tallennetut sopimukset”-kohdasta näet olemassa olevat sopimukset (kuvio 25.).

uuden sopimuksen luominen

uuden sopimuksen luominen

 

 

 

 

 

 

KUVIO 25. ”Sopimukset”-välilehti

Klikkaamalla sopimuslinkkiä (kuviossa 25. ”ahot: 0100ST”-teksti), avautuu ”Sopimuksen tiedot” –lomake (kuvio 26.). Voit muokata lomaketta ”Muokkaa”-painikkeen kautta. ”Muut opettajat” –kenttään voit lisätä opettajia alasvetovalikosta.

Sopimuksen tiedot

Sopimuksen tiedot

 

 

 

 

 

 

KUVIO 26. Sopimuksen tiedot

Kun klikkaat ”Uusi viesti” –painiketta, avautuu ”Uusi viesti” –lomake, jonka kautta voi lähettää sähköpostia Oamkin opiskelijoille tai henkilökunnalle (kuvio 27.). Sähköposti näkyy myös sopimuksessa. Lisää kenttiin tarvittavat tiedot ja klikkaa ”Lähetä”-painiketta.

Uuden viestin lähettäminen sähköpostitse

Uuden viestin lähettäminen sähköpostitse

 

 

 

 

 

KUVIO 27. Uuden viestin lähettäminen sähköpostitse

Klikkaa ”Hyväksy”-painiketta. Kun sopimus on hyväksytty, alkaa ”Sopimukseen liittyvät viestit:” -kentän viesti lauseella ”Sopimus hyväksytty.” seuraavan kuvan mukaisesti (kuvio 28.).

Sopimuksen hyväksymiseen liittyvä viesti

Sopimuksen hyväksymiseen liittyvä viesti

 

 

 

 

KUVIO 28. Sopimuksen hyväksymiseen liittyvä viesti

Sopimuspankki on myös näkyvissä Opettajan työpöydän OPISKELIJAT > Sopimuspankki–valikossa (kuvio 29.).

sopimukset opiskeijan työpöydällä

sopimukset opiskelijan työpöydällä

 

 

 

KUVIO 29. Sopimuksen näkyminen Opettajan työpöydällä

2.3.4.4 ”Käsittelyketju / siirto toiselle” –välilehti

Mikäli haluat siirtää hakemuksen toiselle henkilölle, siirry ”Käsittelyketju / siirto toiselle” –välilehdelle (kuvio 30.). Valitse ”Uusi käsittelijä” –alasvetovalikosta henkilö, jolle haluat lähettää hakemuksen ja ”Viesti käsittelijälle”-kenttään voit lisätä viestin hänelle. Klikkaa ”Tallenna”-painiketta.

käsiteltävän hakemuksen siirtäminen toiselle

käsiteltävän hakemuksen siirtäminen toiselle

 

 

 

 

 

 

KUVIO 30. ”Käsittelyketju / Siirto toiselle” -välilehti

2.3.5 Kielten hyväksilukeminen

Kielten hyväksilukemisesta tarkemmin”Kielten arviointi” –ohjeissa

2.3.6 ”Muutoshistoria” -kohta

Hakemuksen lopussa näkyvät hakemukseen tehdyt muutokset ”Muutoshistoria”-kohdassa (kuvio 31.).

”Muutoshistoria” -kohta

 

 

KUVIO 31. ”Muutoshistoria” -kohta

2.4 Alaviitteen korjaaminen

Mikäli huomaat alaviitteessä virheen (kuvio 32.), korjaa se opiskelijan ’Opintosuoritukset’-välilehden kautta (kuvio 33.).

Virheellinnen nimi alaviitetekstissä

Virheellinen nimi alaviitteessä

 

 

 

KUVIO 32. Virheellinen nimi alaviitetekstissä

testiopiskelijan Opintosuoritukset-välilehti

Opintosuoritukset-välilehti

 

 

 

 

 

KUVIO 33. ’Opintosuoritukset’-välilehti

Valitse opintojakson oikean reunan ’Toiminnot’-alasvetovalikosta ’Muokkaa’-toiminto (kuvio 34.)

’Toiminnot’’-alasvetovalikon ’Muokkaa’-toiminto

Muokkaa-toiminto

 

 

 

KUVIO 34. ’Toiminnot’’-alasvetovalikon ’Muokkaa’-toiminto

Tämän jälkeen valitse ’Muokkaa arviointia’ –lomakkeelta ’Muokkaa’-toiminto (kuvio 35.).

’Muokkaa arviointia’ –lomakkeen ’Muokkaa’-toiminto

Muokkaa-toiminto

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 35. ’Muokkaa arviointia’ –lomakkeen ’Muokkaa’-toiminto

Korjaa ’Muokkaa korvaava opintojaksoa’-lomakkeen ’Opinnon alkuperäinen nimi’ –kentän teksti ja tallenna (kuvio 36.).

’Muokkaa korvaava opintojaksoa’-lomakkeen ’Opinnon alkuperäinen nimi’ –kenttä

Opinnon alkuperäinen nimi -kenttä

 

 

 

 

 

KUVIO 36. ’Muokkaa korvaava opintojaksoa’-lomakkeen ’Opinnon alkuperäinen nimi’ –kenttä

3. HOT ylläpito

Tutkintovastaavilla ja kampusten opinto-ohjaajilla on oikeus HOT ylläpitoon. Pääset HOT ylläpito –toimintoon ARVIOINTI > HOT-hyväksilukeminen > HOT ylläpito (kuvio 31.).

HOT ylläpito -lomakkeen avaaminen

HOT ylläpito -lomakkeen avaaminen

 

 

 

KUVIO 31. HOT ylläpito –toimintoon pääseminen

 ”Hakemukset”-välilehden kautta voit hakea hakemuksia seuraavilla ehdoilla: Näytä, Tila, Tutkinto-ohjelma, Saapumisryhmä, Opiskelijanumero, Käsittelijä ja/tai Opiskelija (kuvio 32.). Kun olet lisännyt hakuehtosi, klikkaa ”Hae”-painiketta.

HOT yllapito hakemukset valilehti

HOT yllapito hakemukset valilehti

 

 

 

KUVIO 32. ”Hakemukset”-välilehti

Hakemasi hakemukset näkyvät kuviossa 33. Opiskelijatietojen sivun oikeassa reunassa olevan ”Toiminnot”-valikon kautta voit selailla hakemusta ”Näytä”-toiminnolla tai asettaa hakemukselle käsittelijän/t ”Aseta käsittelijät” –toiminnolla. “Poista”-toiminto näkyy, jos hakemusta ei ole käsitelty. Lisäksi voit järjestellä hakemuksia sarakeotsikoiden oikealla puolella olevien nuolipainikkeiden kautta.

HOT yllapito hakemukset lajittelu

HOT yllapito hakemukset lajittelu

 

 

 

 

 

KUVIO 33. Hakemusten lajittelu

Voit HOT-ylläpitäjänä vaihtaa käsittelijän tai avata hakemuksen alkuperäiselle käsittelijälle klikkaamalla ”Avaa hakemus” –painiketta (kuvio 34.)

HOT yllapito hakemukset avaaminen

HOT yllapito hakemukset avaaminen

 

 

 

 

KUVIO 34. Hakemuksen avaaminen

Kuviossa 35. on ”Käsittele”-välilehti ”Avaa hakemus” –painikkeen klikkauksen jälkeen, kun käsittelijää ei ole vaihdettu. Voit hyväksilukea sen ”Hyväksiluku”-painikkeella tai merkitä käsitellyksi ”Merkitse käsitellyksi” –painikkeella. Mikäli valitset hyväksliluvun, toimi kuten kohdassa ”Käsittele”-välilehti neuvotaan.

HOT yllapito hakemukset avaaminen ei kasittelijavaihtoa

HOT yllapito hakemukset avaaminen ei kasittelijavaihtoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 35. ”Käsittele”-välilehti käsittelijää vaihtamatta

Kuviossa 36. on ”Käsittele”-välilehti ”Avaa hakemus” –painikkeen klikkauksen jälkeen, kun käsittelijä on vaihdettu. Voit hyväksilukea sen ”Hyväksiluku”-painikkeella tai merkitä käsitellyksi ”Merkitse käsitellyksi” –painikkeella. Mikäli valitset hyväksliluvun, toimi kuten kohdassa ”Käsittele”-välilehti neuvotaan.

HOT yllapito hakemukset avaaminen kasittelija vaihdettu

HOT yllapito hakemukset avaaminen kasittelija vaihdettu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 36. ”Käsittele”-välilehti käsittelijän vaihtamisen jälkeen

Voit myös vaihtaa päätöksen ”Vaihda päätös” –alasvetovalikon kautta (kuvio 37.).
Klikkaa lopuksi ”Avaa hakemus” –painiketta.

HOT yllapito hakemukset avaaminen paatos vaihdettu

 

 

 

 

KUVIO 37. Päätöksen vaihtaminen ja hakemuksen avaus

Tämän jälkeen valitusta päätösvaihtoehdosta riippuen edetään kuten ohjeiden kohdassa ”Käsittele”-välilehti” neuvotaan.

”Hakemusluonnokset”-välilehden kautta voit hakea hakemusluonnoksia seuraavilla ehdoille: Hae kaikki, Tutkinto-ohjelma, Opiskelijanumero ja/tai Opiskelija (kuvio 38.). Kun olet lisännyt hakuehtosi, klikkaa ”Hae”-painiketta.

 HOT_yllapito hakemusluonnokset avaaminen

HOT yllapito hakemusluonnosten avaaminen

KUVIO 38. Hakemusluonnosten avaaminen

Hakemasi hakemusluonnokset näkyvät kuviossa 39. Voit poistaa hakemusluonnoksen opiskelijan tietojen oikeassa reunassa olevaa ”Poista”-painiketta klikkaamalla. Ensisijaisesti ohjataan opiskelija itse poistamaan hakemus.

HOT_yllapito hakemusluonnokset poisto

HOT_yllapito hakemusluonnokset poisto

 

 

 

KUVIO 39. Hakemusluonnosten poistaminen

”Kieleistys”-välilehti ei ole Oamkissa käytössä.


5.4 Opintojakson arviointi

Pääsääntöisesti käytetään toteutuksen arviointia. Opintojakson arviointia voidaan käyttää, kun toteutusta ei ole. Tarvetta toteutuksen luomiseen ei ole myöskään lukujärjestyksen tai opintojaksolle ilmoittautumisen vuoksi. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun opiskelija on sopinut opettajan kanssa rästiopintojakson suorittamisesta.

Valitse Arviointi -> Opintojaksojen arviointi.

Opintojaksohaku

 • Tee Haku -näkymässä opintojaksohaku kirjoittamalla hakuarvoksi esim. opintojakson tunnus Tunniste -kenttään. Paina Hae -painiketta.
 • Valitse Arvioi
 • Ohjevideo

Lisää opiskelija opintojaksolle ja siirry opintojakson arviointiin

 • Klikkaa Lisää opiskelija
 • Kirjoita Lisää opiskelija -modaaliin opiskelijan nimi tai nimen alku tai opiskeluoikeusnumero
 • Valitse hakutuloksesta haluamasi opiskelija(t)
 • Klikkaa Tallenna-painiketta
 • Avaa opiskelijan rivin oikeasta reunasta Tallentaja -sarakkeessa oleva valikko
 • Valitse valikosta Muokkaa
 • Ohjevideo

Muokkaa arviointia -modaalin täyttäminen

 • Täydennä avautuneessa Muokkaa arviointia -modaalissa pyydetyt kentät
 • Valitse Tallenna
 • Suoritus on tarkasteltavissa opiskelijan suoritusotteella
 • Ohjevideo

Arvioinnin poistaminen

 • Avaa opiskelijan rivin lopussa oleva valikko
 • Valitse valikosta Poista.
 • Hyväksy avautunut vahvistusikkuna OK -painikkeella.
 • Ohjevideo

Suoritushistoria

 • Klikkaa opiskelijan rivillä Näytä suoritushistoria -painiketta
 • Sulje Näytä suoritushistoria -modaali linkistä Sulje.
 • Ohjevideo

Opintojakson arvioinnin näkyvyys suoritusotteella


5.5 Kielten arviointi

Yleisohjeet kielten arviointiin löytyvät https://it.oamk.fi/10176 ja siellä kohdasta Todistusmerkinnät / kielilausekkeet ja niiden arviointi.

1. Yleistä kieliopinnoista 

Jokaiseen tutkintoon sisältyvä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito tulee näkyä erikseen joko opintojaksona tai toteutuksen osana.

2. Ruotsi

2.1 Oma opintojakso

Ruotsin opintojakson nimet vaihtelevat opseissa. Ruotsin toteutuksen osien nimeämisen suositus kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, jotta tiedot näkyvät yhteneväisesti opintosuoritusotteella ja tutkintotodistuksen liitteessä:

Ruotsin suullinen taito / Oral Skills in Swedish
Ruotsin kirjallinen taito / Written Skills in Swedish

2.1.1 Suullisen ja kirjallisen arvosanan antaminen

A. Hae Opettajan työpöydän Arviointi-valikosta Toteutuksen arviointi-toiminnon kautta virkamiesruotsin opintojakson toteutus, joiden opiskelijoille haluat antaa suullisen ja kirjallisen arvosanan

Ruotsin opintojakson valinta

 

 

 

 

 

 

 

B. Lisää seuraavat toteutuksen osat, mikäli niitä ei ole vielä tehty.
Suullinen ruotsin kieli / Oral Skills in Swedish
Kirjallinen ruotsin kieli / Written Skills in Swedish

C. Mikäli kyseessä on tutkinto-opiskelija:

 1. Opiskelijalla on vain yksi virkamiesruotsin opinto suoritettavana
  • Jos toteutusten osille (suullinen, kirjallinen) on annettu arvosanat ja myös lopullinen numeerinen arvosana on myös annettu, vie kursori opiskelijanumeron kohdalle ja klikkaa hiiren keskimmäisellä painikkeella opiskelijanumeroa
 2. Opiskelijalla on enemmän kuin yksi virkamiesruotsin opinto suoritettavana
  • Jos kaikille virkamiesruotsin toteutusten osille (suullinen, kirjallinen) on annettu arvosanat ja myös lopulliset numeeriset arvosanat kaikille virkamiesruotsin toteutuksille on annettu, vie kursori opiskelijanumeron kohdalle ja klikkaa hiiren keskimmäisellä painikkeella opiskelijanumeroa

Opiskelijanumeron valinta

 

 

 

– Valitse avautuvasta hiiren valikosta Open in new tab –toiminto, jolloin avautuu opiskelijan tiedot omaan ikkunaan (Peppi-opiskelijat).

D. Mene opiskelijan Opiskelutiedot-välilehdellä…

Opiskelutiedot-välilehti

 

 

 

 

 

Todistusmerkinnät-kohtaan

Todistusmerkinnät

 

 

 

Mikäli kohdassa ei ole virkamiesruotsin kielilauseketta (Ruotsi suoritettu, RU), lisää kielilauseke oikeassa reunassa olevan + Lisää todistusmerkintä –painikkeen kautta ja paina Tallenna-painiketta. Mikäli opiskelijalla on enemmän kuin yksi virkamiesruotsin opinto suoritettavana, lisätään kielilauseke vasta sitten, kun kaikki virkamiesruotsin opinnot on suoritettu.

E. Klikkaa oikeassa reunassa olevaa Muokkaa-kuvaketta ja valitse sieltä Muokkaa-toiminto: Anna suullisen ja kirjallisen osaamisen arvosana Manuaalinen arviointi -vaihtoehdon kautta ja paina Tallenna-painiketta. Mikäli opiskelijalla on suorittanut enemmän kuin yhden virkamiesruotsiopinnon, annetaan suullinen ja kirjallinen arvosana kaikkien virkamiesruotsiopintojen yhteisarvosana esimerkiksi keskiarvona.

Suullisen ja kirjallisen arvosanan antaminen

 

 

 

 

 

 

Arvosanojen antamisen jälkeen muuttuu kielilausekkeiden sisältö kuvaamaan opiskelijan suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa:

Muuttunut kielilause

 

tyydyttävä- ja hyvä-sanat ovat tulleet arvosanoista 3 (suullinen) ja 4 (kirjallinen).

G. Vaihda välilehteä Toteutuksen arviointiin ja klikkaa siellä hiiren oikealla painikkeella seuraavan opiskelijannumeroa (kts. kohta B.)

2.2 Osa laajempaa opintojaksoa

Mikäli ruotsi on osana laajempaa opistojaksoa, tee toteutuksen osat samalla tavalla kuin kohdasta 2.1.1. B lähtien. Laajemmassa opintojaksossa on muitakin toteutuksen osia kuin ruotsiin liittyvät toteutuksen osat.

2.3 Yhteenvetokaavio virkamiesruotsin arvosanojen antamisesta

Ruotsin arvioinnin kaavio

Ruotsin arvioinnin kaavio

 

 

 

 

 

2.4 Ruotsin hyväksilukeminen

Kun ruotsi hyväksiluetaan, suulliselle ja kirjalliselle osaamiselle ei tarvitse tehdä omia toteutuksen osia. Ne eritellään kielilausekkeessa.

Kaavio ruotsin hyväksiluvusta

 

 

 

 

 

 

 

Toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa aiemmin suoritettujen ruotsin kielen opintojen arvosanojen muuntamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Jos opiskelija on saanut toisessa ammattikorkeakoulussa opintojakson arvosanaksi viisiportaisella asteikolla (1-5) numeerisen arvosanan, kirjataan Oamkissa sama arvosana. Tämä koskee myös mahdollisia toteutusten osien (suullinen, kirjallinen) arviointia.
 • Jos aiemmin suoritetut ruotsin kielen opinnot on arvioitu ”hyvä/tyydyttävä” ilman numeerista arviointia, kirjataan ruotsin kielen opintojakson/opintojaksojen kohdalle arvosanaksi ”hyväksytty”. Tutkintotodistuksen liitteeseen tuleva kielitaidon arviointi tehdään Kohdan D–ohjeiden mukaisesti.
 • Jos aiemmin suoritetut ruotsin kielen opinnot on arvioitu ”hyväksytty” tai ”suoritettu”, ohjaa ruotsin kielen opetuksesta vastaava opettaja opiskelijan näyttökokeeseen, jossa arvioidaan suullinen ja kirjallinen kielitaito numeerisesti.
 • Jos opiskelija on saanut ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suorittamistaan ruotsin kielen opinnoista vain yhden arvosanan ”tyydyttävä” tai ”hyvä” eikä ole annettu erikseen arvosanaa suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta, muunnetaan arvosana siten, että sama arvosana annetaan sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta joko ”tyydyttävä” tai ”hyvä” (esim. tyydyttävä 3 muunnetaan: kirjallinen taito 3 ja suullinen taito 3). Tämä koskee ennen 1.8.2008 arvosanan saaneita. Ne opiskelijat, jotka ovat saaneet ruotsista vain yhden arvosanan 1.8.2008 jälkeen, osoittavat näyttökokeella ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen, jonka jälkeen todistukseen voidaan merkitä erikseen arvosana suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
 • Arvosanat H, HT, hyvät taidot (= hyvä) muunnetaan Oamkissa arvosanaksi 4 (on kuitenkin varmistettava arvosanan antaneesta korkeakoulusta, että H-merkintä ei tarkoita hyvän sijasta hyväksyttyä)
 • Arvosanat T, TT, tyydyttävät taidot (= tyydyttävä) muunnetaan Oamkissa arvosanaksi 2

Jos muualla suoritettujen ruotsin kielen opintojen arvioinnissa on käytetty arviointiasteikon 1-5 sijasta kolmiportaista asteikkoa 1-3, muunnetaan tyydyttävät arvosanat 1, 1+, 1.5 Oamkin arvosanaksi tyydyttävä 2 ja hyvät arvosanat 2-, 2, 2+, 2,5 sekä erinomainen arvosana 3- Oamkin arvosanaksi hyvä 4 sekä erinomainen arvosana 3 Oamkin arvosanaksi kiitettävä 5.

3 Vieras kieli

Vieras kieli (A 1129/2014 § 7) voi olla omana opintojaksona, toteutuksen osana tai osa opintojaksoa ilman omaa toteutuksen osaa. Arvosanallinen todistusmerkintä pakollisesta vieraasta kielestä voidaan tehdä kaikissa kolmessa vaihtoehdossa, mutta se on välttämätön, jos vieras kieli on osa opintojaksoa ilman omaa toteutuksen osaa. Suositus vieraan kielen toteutuksen osan nimeämisestä, mikäli sille ei ole omaa opintojaksoa:

Kirjallinen ja suullinen englannin kieli / Oral and Written English
Kirjallinen ja suullinen x kieli
Suomi vieraana kielenä / Finnish as a Foreign Language
Ruotsi vieraana kielenä / Swedish as a Foreign Language

3.1 Oma opintojakso

Vieraan kielen arvosanojen merkitseminen menee samalla tavalla kuin virkamiesruotsin arvosanojenkin kohtaan D. saakka paitsi, että valitaan Pakollinen vieraskieli (tai pakolliset vieraat kielet), EN –kielilauseke:

Vieras kieli englanti

Vieras kieli englanti

 

 

 

Mikäli haluat antaa vieraalle kielelle arvosanan, klikkaa oikeassa reunassa olevaa Muokkaa-kuvaketta ja valitse sieltä Muokkaa-toiminto. Anna arvosana Manuaalinen arviointi -vaihtoehdon kautta ja paina Tallenna-painiketta.

Vieraan kielen arvosanan antaminen

Vieraan kielen arvosanan antaminen

3.2 Toteutuksen osana

Mikäli vieras kieli on toteutuksen osana,  arvioi toteutuksen osa ja lisää ”Pakollinen vieraskieli (tai pakolliset vieraat kielet), EN” -kielilauseke kohdan 3.1 mukaisesti.

3.3 Osa laajempaa opintojaksoa

Mikäli vieras kieli on osana laajempaa opistojaksoa, lisää ”Pakollinen vieraskieli (tai pakolliset vieraat kielet), EN” -kielilauseke kohdan 3.1 mukaisesti ja lisää arvosana.

3.4 Yhteenvetokaavio vieraan kielen arvosanan antamisesta

kaavio vieraan kielen arvosanojen antamisesta

kaavio vieraan kielen arvosanojen antamisesta

 

 

 

 

 

4. Suomi tai ruotsi toisena tai vieraana kielenä

 Suomi tai ruotsi vieraana kielenä -opinnot merkitään toteutuksen tai toteutuksen osaan Opinnon tyyppi -valikon kautta: valitse alasvetovalikosta joko  ”Suomi toisena tai vieraana kielenä” tai  ”Ruotsi  toisena tai vieraana kielenä”-vaihtoehto. Sen jälkeen tallenna tiedot.

suomi tai ruotsi vieraana kielenä suorituksen arviointi

 

 

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) alkaa kerätä suomi tai ruotsi toisena tai vieraana kielenä -opintopisteitä 1.1.2022 alkaen osana OKM:n tiedonkeruuta.

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa henkilöstölle, Oamk , OHJE, Ohjeet & tiedotteet, Peppi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi. Seuraa tänne tulevia kommentteja RSS-feedin avulla. Jätä kommentti tai trackback: Trackback URL.
Kirjaudu sisälle kommentoidaksesi tätä artikkelia