Palvelut

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa Oamkin kampuksilla tietotekniset puitteet niin opiskeluun kuin työntekoon. Oamkin IT-palvelut tuottaa ja hallinnoi Oamkin tarvitsemat IT-palvelut. Palveluiden käyttäjiä ovat Oamkin henkilöstö ja opiskelijat.  Työntekijöille tarjotaan kaikki työn kannalta välttämättömät koneet ja ohjelmistot. Opiskelijoilla taas on mahdollisuus käyttää Oamkin tiloissa olevia opiskelukäyttöön hankittuja koneita ja ohjelmistoja. Opiskelijamäärä on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin käytettävissä olevien koneiden, ja suurimmalla osalla oletetaankin olevan itsenäisessä opiskelussa käytössään omat koneet.

Oamkilaiset (sekä opettajat että opiskelijat) pääsevät kotikoneiltaan käyttämään sähköpostin lisäksi useita muitakin verkkopalveluita, aina pilvitallennuksesta verkko-opiskeluympäristöihin ja sähköisiin kyselyohjelmistoihin asti.

Verkkopalveluita oamkilaiset pääsevät käyttämään kukin henkilökohtaisella tunnuksellaan, noudattaen käyttöoikeusehtoja. (Jokainen on sitoutunut noudattamaan ehtoja tunnuksen vastaanottaessaan.)

Oamkin tarjoamat palvelut on tarkoitettu pääasiassa työtehtävien tekoon (henkilökunta) tai opiskeluun (opiskelijat). Myös omia laitteita ja ohjelmistoja saa käyttää opiskelussa/työnteossa, mutta sitä ei edellytetä: esimerkiksi opiskelijoita ei vaadita luomaan tunnuksia sellaisiin palveluihin, joita Oamk ei ole erikseen hankkinut oamkilaisten käyttöön. Kun tunnuksia Oamkin ulkopuolisiin palveluihin opiskelu- /opetustehtävissä kuitenkin tehdään, on muistettava, että Oamkin tunnuksen kanssa identtistä tunnus-salasanaparia ei saa luoda näihin palveluihin. Oamkin tarjoamien palveluiden käyttöä voidaan edellyttää oamkilaisilta, eli esimerkiksi voidaan olettaa, että oamkilainen lukee Oamkin sähköpostiaan säännöllisesti ja opettaja voi vaatia vaikkapa plagioinninestojärjestelmän käyttöä.


Oamkin tarjoamat IT-palvelut lyhyesti

 • IT-tuki (helpdesk, lähituki)
 • käyttäjähallinto (käyttäjätunnukset ja autentikointipalvelut)
 • sähköposti ja pilvipalvelut (365.oamk.fi & Google Apps for Edu)
 • levypalvelut
 • tietoliikennepalvelut
 • laite- ja ohjelmistohankinnat
 • tulostuspalvelut
 • Peppi (mm. opintosuoritusten seuranta, ilmoittautumiset ja HOPS)
 • henkilöstön tietokoneiden ja IT-luokkien koneiden ylläpito
  • ​perustoimistosovelluksien lisäksi, IT-palveluiden ylläpitämillä koneilla on kunkin kampuks​en alojen tarpeisiin vastaava, monipuolinen valikoima erilaisia ammattiohjelmistoja
 • työntekijöiden verkkopalvelut (M2, Personec, jne.)
 • Hallinnon työkalut ja niiden kehitystyöhön osallistuminen (Peppi, Virta, OPrint)
 • verkko-opiskeluympäristöt (Moodle) ja plagioinninestojärjestelmä (Urkund)
 • Erinäisiä Oamkin ulkopuolelta ostettuja verkkopalveluita, joihin pääsee kirjautumaan Oamkin tunnuksilla, mm.:
  • AC (verkkokokoukset ja -luennot)
  • Webropol (sähköiset kyselyt)

Oamkin IT-palveluiden organisaatio

IT-palveluita ja tietohallintoa johtaa tietohallintopäällikkö. Tietohallinnossa on sovellus-, web- ja pääsuunnittelijoita. IT-palvelut jakautuu kolmeen tiimiin; IT-infraan, IT-asiakaspalveluihin ja IT-koulutuspalveluihin. IT-koulutuspalveluissa on yksi IT-kouluttaja. IT-infratiimissä on järjestelmäsuunnittelijoita ja tiimiä vetää tietoverkkopäällikkö. IT-asiakaspalveluita vetää IT-asiakaspalvelupäällikkö. Asiakaspalvelut koostuu kolmesta osasta, Service Deskistä, jossa työskentelee palveluasiantuntijoita ja järjestelmätukihenkilöitä, lähituesta, jossa on järjestelmätukihenkilöitä sekä IT-hankinnoista, joista vastaa järjestelmäsuunnittelija.

Oamkin IT-palveluiden organisaatio